Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Предговор от автора

Когато се оженихме през 1973, понятието „домашно училище” още не беше създадено. Въпреки това по онова време Господ постави в нашите умове посвещението да образоваме у дома децата, които Той щеше да ни даде. Господ ни благослови с първото ни дете през 1975. През 1980 го научихме да чете и оттогава образоваме у дома всички пет деца, с които Господ ни е благословил.

През 1989 бяхме помолени от една конвенция на домашни учители в Айова да изнесем семинар за преподаване на латински, гръцки и логика. Досега сме изнесли семинари в четиридесет и четири щата. Никога не бихме си избрали тази роля. Други ни призоваха към нея.

През 1993 започнахме да издаваме малко списание наречено Teaching the Trivium, което ни принуди да напишем нещо от това, на което се бяхме научили – и се учехме. След много и разнообразен опит в домашното училище, в прилагането на класическия модел и метод за образование, в говорене и в писане, решихме, че най-после е подходящо време да изложим в подреден вид онези неща, на които се бяхме научили. През пролетта на 2000 издадохме поредица от осем книжки под заглавие The Teaching the Trivium Booklet Series. Според Господнето провидение, се преобразувахме и разширихме тези книжки в завършена книга.

Подложихме на критика всичко, което бяхме написали. Части от тази книга са преминали през дванадесет години поправки. Насърчаваме вашата по-нататъшна критика за подобряването на по-нататъшните издания. Искаме от Господа да използва нашия труд, независимо от неговите недостатъци.

В тази книга полагаме духовна и философска основа и практическа програма за християнско домашно училище в класически стил. Не можем да опишем всички подробности за да се справим с всяка ситуация. Вместо това даваме нашите принципи и препоръки, и ви насочваме към други източници. Нашето ударение е върху предаване на картината и насърчаване на практикуването. Дано да е угодно на Господа да използва този труд да разширява Своето царство.

Дизайнът на книгата и печатното оформление са от Натаниъл Блудорн. Картината в маслени бои на корицата и илюстрациите за заглавия на главите са от Джоана Блудорн. Илюстрациите в края на Глава 1 са от Хелена Блудорн. Тази книга никога не би могла да бъде завършена без помощта на всички наши деца.

Харви и Лори Блудорн

Април 2001


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001
Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева