Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Приложение 2
Ресурси

ВЪВЕДЕНИЕ

Това в никакъв случай не е изчерпателно ръководство за учебна програма и списък с ресурси. Не се опитваме да заместваме други списъци. Не сме ограничили нашия списък до книги и учебни програми, които сега са на пазара. Ако се бяхме ограничили до тях, наистина щеше да бъде скучен списък. Следователно много от книгите и някои от учебните програми ще могат да се намерят само в голяма библиотека, чрез междубиблиотечни заеми или от магазин за книги втора употреба.

Включили сме много неща, които самите ние сме използвали, но има неща, с които може да не сме напълно запознати, а и ние в никакъв случай не сме експерти по оценяване на всички учебни програми. Не тълкувайте пропуските като неодобрение. Пропуснали сме много неща, които бихме включили, ако пишехме цяла книга, не само приложение. Също, има материали, за които е възможно да не знаем, или някак си сме пропуснали. Препоръчваме да потърсите повече от едно мнение, и ако е възможно, едното от тези мнения да бъде от някой, който действително е използвал материала.

Честно предупреждение

Това е нашето предупреждение относно всички книги. Вярваме, че ако са правилно използвани, материалите, които споменаваме в този списък с ресурси, трябва да са задоволителни за повечето разумни християнски домашни учители. Но просто защото споменаваме дадена книга не означава, че тя задължително не се нуждае от специално разглеждане. Технически ние бихме отправили възражение към почти всяка книга. Но вие не искате да минавате през нашите дребни лични възражения, затова сме запазили нашите коментари малко и кратки.

Как да използвате този списък

Вижте категорията, която искате да изследвате, в Общия указател по-долу, след това следвайте номерата и я вижте в списъка с Ресурси след това. Това, което търсите, може да се намира на повече от едно място.

Всеки раздел в ръководството има препратки към глава в книгата, което съставлява груб тематичен указател на книгата.

Понякога добавяме бележки с информация относно материалите, например къде можете да ги намерите.

ОБЩ УКАЗАТЕЛ

 1. Класическо образование

 2. Общо за домашното училище

  2A. Обща подготовка

  2B. Дисциплина

  2C. Тематични пакети

  2D. Принципен подход

 3. Език

  3A. Фонетика

  3B. Читанки

  3C. Преписване на текстове

  3D. Правопис

  3E. Английска граматика

  3F. Схема на изречението

  3G. Схематично изложение

  3H. Съчинение

  3I. Проучване

  3J. Устен преразказ

 4. Риторика

  4A. Учебници

  4B. Съчинение

  4C. Наръчници и учебници по стил на английски език

  4D. Изразително четене

  4E. Речи

  4F. Дебати

 5. Литература

  5A. Четене на глас

  5B. Книги

  5C. Класика

  5D. Книги на аудиокасети

 6. История

  6A. Истории и учебници

  6B. Препечатки на стари учебници по история

  6C. Каталози

  6D. Първични източници

  6E. Времеви диаграми

  6F. География

  6G. Разни

 7. Държавна власт, право и икономика

 8. Езици

  8A. Учебни програми за изучаване на езици

  8B. Избрани книги на латински език

  8C. Избрани книги на гръцки език

  8D. Избрани книги на еврейски език

  8E. Други ресурси

  8F. Текстове с паралелни преводи

  8G. Избрани текстове на латински език

  8H. Избрани текстове на гръцки език

 9. Математика

 10. Логика

  10A. Учебни програми по начална логика - Ниво на познание

  10B. Учебни програми по логика - Нива на разбиране и на мъдрост

  10C. Други ресурси

 11. Библия и теология

  11A. Помощни средства за библейско изучаване

  11B. Семейно поклонение

  11C. Теология

  11D. Семейни молитви

  11E. Изповеди и катехизиси

  11F. Каталози

  11G. Версии на Библията

 12. Философия

 13. Природни науки

  13A. Учебници

  13B. Микроскопи и друго оборудване

  13C. Изучаване на природата

  13D. Креационизъм

 14. Изкуства и музика

  14A. Изкуства

  14B. Разбиране на изкуството

  14C. Учебни програми по изкуства

  14D. Разбиране на музиката

  14E. Теория на музиката

 15. Други ресурси

1. КЛАСИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

(Глава 4)

Abelson, Paul. The Seven Liberal Arts: A Study in Medieval Culture. New York: Columbia University, 1906.

Adler, Mortimer J. The Paideia Proposal. New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1982. Много объркана социалистическа философия за образованието, но не и без някои полезни наблюдения, които могат да допринесат за модела на Тривиума.

Barclay, William. Educational Ideals in the Ancient World. Grand Rapids: Baker Book House, 1974. Превъзходен ресурс за исторически бележки относно образованието.

Berquist, Laura M. Designing Your Own Classical Curriculum: A Guide to Catholic Home Education. Warsaw, ND: Bethlehem Books, 1994.

Blake, William N. “A Christian Philosophy of Method in Education: An Application of the Lost Tools of Learning.” The Teaching Home, August/Sept, 1985, Box 20219, Portland, OR 97294, (503-253-9633), www.teachinghome.com.

Bluedorn, Harvey. Teaching the Trivium Seminar Tapes. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, IA 52761, (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

Covenant Home Curriculum, N63 W23421 Main St., Sussex, WI 53089 (800-578-2421), www.covenanthome.com. Завършен класически подход, К-12 учебна програма за домашни учители с реформистки християнски мироглед.

Escondido Tutorial Service, 2634 Bernardo Avenue, Escondido, CA 92029 (760-746-0980), www.gbt.org. Ръководство на Great Books Online.

Farris, Michael P. The Future of Homeschooling. Hamilton, VA: Michael Farris, 1997.

Hicks, David V. Norms & Nobility. New York: Praeger Publishers, 1981. Идеалистичен и компромисен подход към класическото хуманистично образование приложено към училището с класна стая.

Marrou, H. I. A History of Education in Antiquity. Trans. George Lamb. New York: Skeed and Ward, 1965.

The Metalogicon of John of Salisbury. Латински текст завършен през 1159. Translated by Daniel D. McGarry. University of California at Berkeley.

Meyer, Adolph E. An Educational History of the Ancient World. New York: McGraw Hill, 1972.

“The Principles of Classical Education,” The Teaching Home, Sept/Oct 1997, Box 20219, Portland, OR 97294 (503-253-9633).

Quine, David. Worldviews of the Western World. Cornerstone Curriculum, 2006 Flat Creek Place, Richardson, TX 75080.

Sayers, Dorothy. “The Lost Tools of Learning.” Teaching the Trivium: Christian Homeschooling in a Classical Style. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, IA 52761.

Trivium Pursuit’s Homeschooling with the Trivium Email Discussion Loop. Contact trivium@muscanet.com for more information.

Veith, Gene Edward. Philantropy, Culture and Society. “Pursuing the Trivium: The Assoc. of Classical and Christian Schools.” Capital Research Institute, Apr., 1995.

Veith, Gene Edward and Andrew Kern. Classical Education: Towards the Revival of American Schooling. Washington DC: Capital Research Center, 1997.

Veritas Press, 1250 Belle Meade Dr., Lancaster, PA 17061 (800-922-5082). Каталог с голям подбор на материали полезни за домашни учители използващи класическия подход.

Wagner, David L. The Seven Liberal Arts in the Middle Ages. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1983.

Wilson, Douglas. Recovering the Lost Tools of Learning. Wheaton, Illinois: Crossway Books, 1991. Християнска философия за класически стил на образование приложен в модела на училище с класна стая.

Wilson, Douglas, editor. Repairing the Ruins. Moscow, Idaho: Canon Press, 1996. Canon Press, Box 8729, Moscow, ID 83843. Християнска философия за класически стил на образование приложен в модела на училище с класна стая.

Wilson, Douglas. The Paideia of God. Moscow, Idaho: Canon Press, 1999. Canon Press, Box 8729, Moscow, ID 83843. Християнска философия за класическия стил на образование приложен в модела на училище с класна стая.

Wilson, Douglas, Wesley Callihan, and Douglas Jones. Classical Education & The Home School. Moscow, Idaho: Canon Press, 1995. Canon Press, Box 8729, Moscow, ID 83843. Приложение на класическото училище с класна стая в домашното училище.

Wise, Jessie and Susan Wise Bauer. The Well Trained Mind. New York: W. W. Norton & Company, 1999. Класическият стил образование приложен към домашното училище. Добър цялостен ресурс с множество практически подробности и списъци от надеждни ресурси.

2. ОБЩО ЗА ДОМАШНОТО УЧИЛИЩЕ

2A. Обща подготовка (Глави 2, 11)

The Always Incomplete Catalog, 3900 Chalet Suzanne Drive, Lake Wales, FL 33853. Каталог пълен с превъзходни статии за домашното училище и книги и учебни програми за домашно училище.

Beechick, Ruth. You Can Teach Your Child Successfully: Grades 4-8. Golden, CO: Arrow Press, 1999. Най-доброто цялостно въведение към домашното училище публикувано някога.

Beechick, Ruth. The Three R’s: K-3. Golden, CO: Arrow Press (2000). Всички родители с домашно училище трябва да прочетат тези три брошурки за преподаване на математика и четене: A Strong Start in Language; A Home Start in Reading; An Easy Start in Arithmetic.

Bloom, Allan. The Closing of the American Mind. New York: Simon and Schuster, 1987.

Bluedorn, Harvey. Seven Undeniable Truths of Homeschooling seminar audio tape. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

Blumenfeld, Samuel L. How to Tutor. New Rochelle, NY: Arlington House, 1973.

Blumenfeld, Samuel L. The New Illiterates. New Rochelle, NY: Arlington House, 1973.

Blumenfeld, Samuel L. NEA – Trojan Horse in American Education. Boise, ID: Paradigm Co., 1984.

Blumenfeld, Samuel L. Is Public Education Necessary? Old Greenwich, CT: Devin-Adair, 1981.

Boyer, Rick. The Socialization Trap. Rustburg, VA: The Learning Parent, 1994.

Boyer, Rick. Home Education with Confidence. Rustburg, VA: The Learning Parent, 1995.

Cannon, Ron and Inge. Education PLUS, Taylors, SC (864-609-5411), www.edplus.com. Множество превъзходни материали за начинаещи и ветерани домашни учители.

Clarkson, Clay. Whole Hearted Child: Home Education Handbook. Walnut Springs, TX: Whole Heart Ministries, 1994.

Colfax, David & Micky. Homeschooling for Excellence. New York: Warner Books, 1988.

Duffy, Cathy. Christian Home Educators Curriculum Manual: Elementary Grades and Christian Home Educators Curriculum Manual: Jr/Sr High. Grove Publishing, 16172 Huxley Circle, Westminster, CA 92683 (714-841-1220), www.grovepublishing.com.

Duffy, Cathy. Government Nannies: From the Cradle to the Grave. Gresham, OR: Noble Publishing, 1995.

The Elijah Company Catalog, 1053 Eldridge Loop, Crossville, TN 38558 (888-2 ELIJAH). Ценни статии, книги и учебни програми за домашно училище.

Gatto, John. Dumbing Us Down. Philadelphia: New Society Publishers, 1992.

Granger, Lorri and Bill. The Magic Feather – The Truth About Special Education. New York: E. P. Dutton, 1986.

Grover, Alan. Ohio’s Trojan Horse – A Warning to Christian Schools Everywhere. Greenville, SC: BJU Press, 1977.

Healy, Jane. Endangered Minds: Why Our Children Don’t Think and What We Can Do About It. New York: Touchstone, 1990.

Healy, Jane. Failure to Connect: How Computers Affect Our Children’s Minds for Better and Worse. New York: Simon and Schuster, 1998.

Home School Digest. Wisdom’s Gate, PO Box 374, Covert, MI 49043, www.homeschooldigest.com.

Home School Researcher. Brian Ray. National Home Education Research Institute, Box 13939, Salem, OR 97309 (503-364-1490), www.nheri.org. Това тримесечно професионално научно списание представя основни изследвания върху домашното и семейното образование в области като социализация, академични постижения, история и право. Това уникално издание държи домашни учители, изследователи и други осведомени относно най-актуалната налична фактическа и теоретична изследователска информация относно домашното образование.

Homeschooling Today. Box 1608, Fort Collins, CO 80522 (970-493-2716), www.homeschooltoday.com.

Home Education Network Radio, Box 3338, Idaho Springs, CO 80452 (303-567-4092), www.homeschoolingusa.com.

Home School Legal Defense Association, Box 3000, Purcellville, VA 20134 (540-338-5600), www.hslda.org.

Klicka, Christopher J. Homeschooling in the United States: A Legal Analysis. Paeonian Springs, VA: HSLDA, 1995.

Klicka, Christopher J. The Right Choice. Gresham, OR: Nobel Publishers, 1992.

Howshall, Marilyn. Wisdom’s Way of Learning. Howshall Home Publications, Box 1750, Eatonville, WA 98328 (360-832-8845).

MacCauley, Susan Schaefer. For the Children’s Sake. Westchester, IL: Crossway Books, 1984.

Mander, Jerry. Four Arguments for the Elimination of Television. New York: Quill, 1978

Montgomery, Zach. Poison Drops in the Federal Senate. Washington DC: Gibson Brothers, 1886.

Moore, Raymond & Dorothy. Better Late Than Early. Readers Digest Press, 1975.

Moore, Raymond & Dorothy. Home Grown Kids. Dallas, TX: Word Publishers, 1981.

Moore, Raymond & Dorothy. School Can Wait. Provo, UT: BYU Press, 1982.

Moore, Raymond & Dorothy. The Successful Homeschool Family Handbook. Nashville, TN: Thomas Nelson, 1994.

Moore, Raymond & Dorothy. Minding Your Own Business. Brentwood, TN: Wolgemuth Hyatt, Publishers, Inc., 1990.

Moore Report International Magazine, Box 1, Camas, WA 98607 (360-835-2736).

Morris, Barbara M. Change Agents in the Schools. Upland, CA: The Barbara M. Morris Report, 1979.

NATHHAN News, Box 39, Porthill, ID 83853 (208-267-6246), www.nathhan.com. National Challenged Homeschoolers Associated Network. NATHHAN е християнска организация с идеална цел, посветена на даване на насърчение за семейства с деца с особени нужди, които ги образоват у дома. Това е едно от моите любими списания.

The Nebraska Civic Digest, 312 Brentwood, Norfolk, NE 68701, www.familiesthatflourish.com. Месечен християнски вестник в защита на семейството. Не е само за жители на Небраска.

Patrick, James, ed. America 2000/Goals 2000: Research Manual. Moline, IL: Citizens for Academic Excellence, 1994. East Moline Christian School, 900 46th Avenue, East Moline, IL 61244 (309-796-1485).

Practical Homeschooling Magazine, Mary Pride, Box 1250, Fenton, MO 63026, www.homeschool.com.

Pride, Mary. The Big Books of Home Learning (3 volumes). Home Life, Inc., 1999.

Quit You Like Men Magazine: A Call to True Christian Manliness, 152 Maple Lane, Harriman, TN 37748. Robert Green, editor and publisher. Това списание „е за мъже, които искат да живеят прост богоугоден живот, близо до дома, близо до своята жена и деца, близо до Бога.”

Ray, Brian D., Ph.D. Home Schooling on the Threshold: A Survey of Research at the Dawn of the New Millenium. NHERI, PO Box 13939, Salem, OR 97309 (503-364-1490), www.nheri.org. Това е най-актуалният преглед на изследвания върху различни теми свързани с домашното училище.

Ray, Brian D., Ph.D. Strengths of Their Own – Home Schoolers Across America: Academic Achievement, Family Characteristics, and Longitudinal Traits. NHERI, PO Box 13939, Salem, OR 97309 (503-364-1490), www.nheri.org. Тази уникална книга е увлекателен всеобхватен доклад върху най-голямото в историята изследване на д-р Рей, обхващащо цялата нация и целия период на развитие, включващо статистики, анализи и оценка на ползите от домашното образование за децата, семействата и обществото. Тази книга представя обобщение на изследванията на много учени върху домашното училище, обяснява методите използвани в това общонационално изследване, дава много страници и диаграми с данни и статистики, обобщава изводите и завършва с глава върху силните страни на домашното училище.

Reed, Karl. The Bible, Homeschooling and the Law. Christian Home Ministries, 1991.

Sacks, Peter. Standardized Minds, The High Price of America’s Testing Culture and What We Can Do to Change It. Cambridge, MA: Perseus Books, 1999.

The Teaching Home Magazine, Box 20219, Portland, OR 97294 (503-253-9633), www.teachinghome.com.

Vitz, Paul C. Censorship – Evidence of Bias in Our Children’s Textbooks. Ann Arbor, MI: Servant Books, 1986.

Whitehead, John W. Home Education and Constitutional Liberties. Westchester, IL: Crossway, 1986.

Winn, Marie. The Plug-In Drug: Television, Children and the Family. New York: Penguin Books, 1985.

2B. Дисциплина (Глава 11)

Abbott, John S. C. The Mother At Home. GAM Publications, 1998. Първоначално издадена през 1833. Може да се купи от Grace and Truth Books, 3406 Summit Boulevard, Sand Springs, Oklahoma, 74063 (918-245-1500), www.graceandtruthbooks.com.

Barth, Jeff & Marge. Child Training and the Home School. Charlotte, VT: Parable, 1991.

Davis, S. M. Changing the Heart of a Rebel (booklet and video). Park Meadows Baptist Church, 800 Memorial Park Road, Lincoln, IL 62656 (800-500-8853).

Witherspoon, John. Letters on the Education of Children, published in Foundations of Liberty – John Witherspoon, East Moline, Illinois: MacArthur Institute, 2001. MacArthur Institute, 900 46th Avenue, East Moline, Illinois 61244 (309-796-1485).

2C. Тематични пакети (Глава 10)

Beautiful Feet Books, 139 Main Street, Sandwich, MA 02563 (800-889-1978), www.bfbooks.com. History Through Literature Series.

Bendt, Valerie. How to Create Your Own Unit Study. Tampa, FL: Common Sense Press/Bendt Family Ministries, 1994.

Hulsey, Jessica. Konos, Box 250, Anna, TX 75409 (972-924-2712), www.konos.com.

Lambert, Jane Claire and Becky Jane Lambert. Five in a Row, Box 707, Grandview, MO 64030 (816-246-9252), www.fiveinarow.com.

Stout, Kathryn. Guides to History Plus. История, география, държавна власт и икономика са вместени в това лесно за използване ръководство за изучаване на всеки период или култура за класове К-12. Design-A-Study, 408 Victoria Avenue, Wilmington, DE 19804 (302-998-3889), www.designastudy.com.

2D. Принципен подход (Глава 10)

Foundation for American Christian Education, Box 9588, Chesapeake, VA 23321 (800-352-3223), www.face.net. Материали за принципен подход включително “Big, Red Books” и NOAH Plan.

Rose, James. A Guide to American Christian Education for Home & School: Principle Approach. American Christian History Institute, Box 648, Palo Cedro, CA 96073 (530-547-3535). Материали за принципен подход.

Slater, Rosalie. Teaching and Learning America’s Christian History: The Principle Approach. Foundation for American Christian Education, Box 9588, Chesapeake, VA 23321 (800-352-3223), www.face.net.

3. ЕЗИК

3A. Фонетика (Глава 11)

Blumenfeld, Samuel. Alpha-Phonics: A Primer for Beginning Readers. Paradigm Company, 3500 Mountain View Drive, Boise, Idaho 83704 (208-322-4440), www.howtotutor. Превъзходна, евтина интензивна учебна програма по фонетика.

Dettmer, Bonnie. Phonics for Reading and Spelling. Small Ventures, 1618 Kendolph, Denton, TX 76205 (940-566-6123). Преподава интензивна фонетика в същия стил като The Writing Road to Reading. Възрасти 4-13.

Diehl, Kathryn. Johnny Still Can’t Read But You Can Teach Him at Home. New York: Cal Industries, 1976.

Flesch, Rudolf. Why Johnny Can’t Read. New York: Harper and Row, 1966.

Phonics Tutor, 4:20 Communications, Box 421027, Minneapolis, Minnesota 55442 (888-420-7323), www.phonicstutor.com. Учебна програма по фонетика, четене и правопис за компютър на основата на Alpha-Phonics.

Rogers, Frank. The Great Saltmine and Hifwip Direct Phonics Reading Program. Tatras, PO Box 44093, Tacoma, WA 98444 (253-531-0312), www.tatrasverticalphonics.com. Евтина, цялостна, основана на фонограми учебна програма по четене. Тази бих използвал, ако започвах отначало с моите деца.

Spalding, Romalda Bishop and Walter T. Spalding. The Writing Road to Reading: A modern method of phonics for teaching children to read. New York: Quill, 1969.

3B. Читанки (Глави 11, 12)

Christian Liberty Press, 502 West Euclid Avenue, Arlington Heights, IL 60004 (800-348-0899), www.homeschools.org. Препечатки на стари читанки по природознание, литература и история.

McGuffey’s Readers. Fairfax, VA: Christian School Edition, 1974.

3C. Преписване на текстове (Глава 11)

Beechick, Ruth. The Three R’s: K-3. Golden, CO: Arrow Press (2000). Три малки книжки, включително A Strong Start in Language.

Rushton, Cindy. Language Arts…The Easy Way. 1225 Christy Lane, Tuscumbia, AL 35674 (256-381-2529), www.utmost-way/bookfair/bftime4tea.htm.

3D. Правопис (Глава 12)

Adams-Gordon, Beverly L. Spelling Power. Castlemoyle Books, PO Box 520, Pomeroy, WA 99347 (888-SPELL-86), www.castlemoyle.com.

Bluedorn, Harvey. Handy English Encoder and Decoder. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, IA 52761. Всички правила за правопис и фонетика.

Christian Technologies, Inc., Box 2201, Independence, MO 64055 (800-366-8320), www.christiantech.com. Webster’s 1825 Dictionary on CD ROM.

Noah Webster’s 1828 Dictionary. San Francisco, CA: Foundation for American Christian Education, 1980. Reprint of Webster’s Dictionary.

Reader’s Digest Family Word Finder: A New Thesaurus of Synonyms and Antonyms in Dictionary Form, The Reader’s Digest Association, Inc., Pleasantville, NY, 1986.

Stout, Kathryn. Natural Speller. Design-A-Study, 408 Victoria Avenue, Wilmington, DE 19804 (302-998-3889), www.designastudy.com.

Webster, Noah. The Elementary Spellingbook. Republished by Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, IA 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

3E. Английска граматика (Глава 12)

Phillips, Wanda C. Easy Grammar. ISHA Enterprises, Box 12520, Scottsdale, AZ 85267 (480-502-9456), www.easygrammar.com. Това е добра подробна учебна програма по граматика.

3F. Схема на изречението (Глава 12)

Daly, Mary. The Complete Book of Diagrams. The Riggs Institute, 4185 S.W. 102nd Avenue, Beaverton, OR 97005 (503-646-9459), www.riggsinst.org.

Hajek, Ellen. Diagramming: The Key to Understanding Grammar. За покупки, Builder Books, PO Box 5789, Lynnwood, WA 98046 (425-778-4526), www.bbhomeschoolcatalog.com.

3G. Схематично изложение (Глави 12, 13, 14)

Bradrick, Susan. Understanding Writing. Bradrick Family Enterprises, 25 Geisler Road, Montesano, WA 98563 (360-249-2472). Преподава умения за схематично изложение.

3H. Съчинение (Глави 12, 13, 14)

Bradrick, Susan. Understanding Writing. Bradrick Family Enterprises, 25 Geisler Road, Montesano, WA 98563 (360-249-2472). Цялостна и подробна, съсредоточена върху Христос учебна програма по писане. Покрива всички страни на писането. За всички възрасти.

Flesch, Rudolf and Abraham H. Lass. The Classic Guide to Better Writing. New York: Harper Perennial, 1996. Всяка глава е дълга около десет страници, включително кратко обобщение и обширни упражнения в края. Не е изчерпателна, но дава съществена информация. Втората половина на книгата е преглед на английската граматика съсредоточаващ се върху често срещаните грешки в граматиката. Това е добра книга за лекуване на ученици, които излизат от държавната училищна система, включително възрастни. За 13 години и нагоре.

Thaxton, Carole. Learn to Write the Novel Way. Konos Connection, 111 Bethea Road, Fayetteville, GA 30214 (800-780-6827), www.konos.org. Учебна програма по писане предназначена да ви помогне да напишете свой собствен роман, класове 5-12.

Wiener, Harvey S. Any Child Can Write: How to Improve Your Child’s Writing Skills from Preschool to High School. New York: Bantam Books, 1990. Мотивационна книга за четене от родителя, за да му помогне да научи детето си да пише. Прочетете тази книга още когато детето ви е малко.

The Writing In Narrative Series. The Elijah Company, 1053 Eldridge Loop, Crossville, TN 38558 (888-2 ELIJAH). За всички възрасти.

Zinsser, William. On Writing Well: An informal guide to writing nonfiction. New York: Harper and Row, 1980. За ученици на нивото на риториката, за да усъвършенстват своите умения за писане.

3I. Проучване (Глави 13, 14)

Barzun, Jacques and Henry F. Graff. The Modern Researcher. Orlando FL: Harcourt, Brace, Jovanovich Publishers, 1985. Тази книга е за всеки, който се занимава или ще се занимава с проучвания и писане на доклади, независимо от неговата област на интереси. Включва обучение как да се използват помощни средства за проучване (указатели, библиографии, речници и т.н.); проверка и сглобяване на данни; оценяване на източници; ясно писане; писане на записки; и много повече.

Bluedorn, Nathaniel. How to Use the Internet to Do Research seminar audio tape. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

Lamm, Kathryn. 10,000 Ideas for Term Papers, Projects, Reports, and Speeches. New York: MacMillan, 1998. Пълна с интересни теми подходящи за почти всяко задание за проучване от 10 години и нагоре.

Roth, Audrey J. The Research Paper: Process, Form, and Content (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 1989. Най-добрата книга върху писане на изследователски доклад, която някога сме намирали.

3J. Устен преразказ (Глави 11, 12, 13)

Andreola, Karen. A Charlotte Mason Companion. Charlotte Mason Research and Supply, 1998.

Macaulay, Susan Schaeffer. For the Children’s Sake. Westchester, IL: Crossway Books, 1984.

4. РИТОРИКА

4A. Учебници (Глави 7, 14)

Adler, Mortimer J., and Charles Van Doren. How to Read a Book. New York: Simon and Schuster, 1972.

Аристотел. Риторика.

Corbett, Edward P. J. Classical Rhetoric for the Modern Student. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. Опит за вкарване на риторика в класната стая. Стандартен учебник по риторика. Обширна библиография от първични и вторични текстове.

Dabney, Robert L. Lectures in Sacred Rhetoric.

Dixon, Peter. Rhetoric. London: Methuen and Company, 1971. История на риториката, правила на риториката и голяма библиография.

Horner, Winifred. Rhetoric in the Classical Tradition.

Howes, Raymond F., ed. Historical Studies of Rhetoric and Rhetoricians. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1961.

Murphy, James J. “The Origins and Early Development of Rhetoric.” A Synoptic History of Rhetoric. Davis, CA: Hermagoras, 1983.

Newborn, Maryalice B. Study Guide for How to Read a Book. 2371 Adams Court, Export, PA 15632.

Квинтилиан. Основи на ораторството.

Vickers, Brian. In Defense of Rhetoric. Oxford: Clarendon Press, 1988. Съдържа голяма библиография по риторика и определения за риторичните фигури и похвати.

4B. Съчинение (Глава 14)

Flesch, Rudolf and Abraham H. Lass. The Classic Guide to Better Writing. New York: Harper Perennial, 1996. Всяка глава е дълга около десет страници, включително кратко обобщение и обширни упражнения в края. Не е изчерпателна, но дава съществена информация. Втората половина на книгата е преглед на английската граматика съсредоточаващ се върху често срещаните грешки в граматиката. Това е добра книга за лекуване на ученици, които излизат от държавната училищна система, включително възрастни.

Zinsser, William. On Writing Well: An informal guide to writing nonfiction. New York: Harper and Row, 1980. За ученици на нивото на риториката, за да усъвършенстват своите умения за писане.

4C. Наръчници и учебници по стил на английски език (Глава 14)

The Chicago Manual of Style: For authors, editors, and copywriters. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

Collins, Grace C. English Handbook for Christian Schools. Bob Jones University Press, Greenville, SC 29614.

Fowler, H. W. The King’s English, много издатели и издания. Стандартното ръководство за граматика и произношение. За първи издаден преди половин век, все още се преиздава. Не е засегнат от грешките, които се промъкват в съвременните книги по граматика. Покрива добре и интересно следните теми: речник, синтаксис, изтънченост на изразяване, пунктуация и разнообразен сбор от много повече. Може да се използва като преглед на граматиката на нивото на мъдрост, съсредоточаващ се върху неволните грешки и изтънчеността на изразяване.

Lunsford, Andrea and Robert Conners. The St. Martin’s Handbook. New York: St. Martens Press, 1995.

Skillin, Marjorie E. and Robert M. Gay. Words into Type. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1995.

Strunk, William Jr. and E. B. White. The Elements of Style. New York: MacMillan Publishing Company, 1979.

4D. Изразително четене (Глави 7, 11, 12, 13, 14)

Bahn, Eugene, and Margaret L. Bahn. A History of Oral Interpretation. Minneapolis, MN: Burgess Publishing Company, 1970. От класическия гръцки период до двадесети век.

Bob, Son of Battle by Alfred Ollivant или други художествени книги писани в диалогична форма.

Deplitch, Edith Martha. Poems of Fun and Fancy for the Little Folks – Arranged for Group Speaking. Boston: Expression Company, 1942.

Fairbanks, Grant. Voice and Articulation Drillbook. New York: Harper and Brothers, 1940. Включва изразителност, произношение, дишане, време, тон, височина и качество на гласа с множество упражнения.

Farma, William J., ed. Prose, Poetry and Drama for Oral Interpretation. New York: Harper and Brothers Publishers, 1936.

Granger, Edith, ed. An Index to Poetry and Recitations: Being a Practical Reference Manual for the Librarian, Teacher, Bookseller, Elocutionist, etc. Chicago: A. C. McClurg and Co., 1904, 1918, 1929, 1940. Тези книги дават указател за съдържанието на стотици томове, събирайки стандартни и популярни сборници с поезия, рецитации (проза и стих), речи, упражнения, диалози, откъси от драми и т.н., всички от тях съществували на пазара по времето на съставянето на сборника.

Gray, Margie, ed. Anne’s Anthology: Following the Footnote Trail, Poetry Popular in the Victorian Era. Silver City, NM: Cadron Creek Christian Curriculum, 2000.

Hanschke, Roy. Voice Personality: Dress Your Voice with Personality. Voice Personality, PO Box 3099, Littleton, CO 80161 (800-604-8843), www.voicepersonality.com. Обучение на гласа за речи с книга и касети.

Hendry, Jim and Shelley. Помощни средства за изразително четене, драма и речи (аудио и видеокасети). Християнско семейство с домашно училище. Пишете им да ви изпратят каталог: His Image Ministries, Box 1715, Clarksville, VA 23927 (804-372-5565), hisimag@kerrlake.com.

Johnson, Gertrude E. Dialects for Oral Interpretation: Selection and Discussion. New York: The Century Company, 1926. Полезен учебник и източник на материали в диалектна форма.

Kidd, Robert. Voice Culture and Elocution – с многобройни упражнения по четене и говорене. Wilson, Hinkle and Company, 1857.

Lee, Charlotte I. Oral Interpretation. Boston: Houghton Mifflin Company, 1952, 1959. Съдържанието включва: Основни принципи на изразителното четене; Четене на проза; четене на драма; четене на поезия; кратка история на теориите за изразително четене; препоръчителни материали за изразително четене.

McGuffey’s Readers. Fairfax, VA: Christian School Edition, 1974.

McHale, Frank. Pieces that Have Won Prizes. Freeport, New York: Books for Libraries Press, 1930, 1972.

Parrish, Wayland Maxfield. Reading Aloud. New York: The Ronald Press Company, 1932. Включва цели в изучаването на устно рецитиране, метод в изучаването на рецитиране, изразяване на отношение, жизненост на изразяването, рецитиране на стихове, подобряване на гласа, произношение, емоционалност в поезията, въображение в поезията, претворяване на личности и изкуството на изразително четене.

Procter, Leslie C. and Gladys Trueblood Stroop, eds. Selections for Public Speaking, New York: Charles Scribner’s Sons, 1930.

Reeves, James and Norman Culpan. Dialogue and Drama. Boston: Plays, Inc., 1950. Книга с текстове за рецитиране.

Shoemaker, Charles C., ed. Choice Dialect and Other Characterizations: Containing Readings and Recitations in Irish, German, Scotch, French, Negro, and other Dialects. Philadelphia: The Penn Publishing Company, 1924.

Shoemaker, Mrs. J. W., ed. Shoemaker’s Best Selections for Readings and Recitations Series. Philadelphia: The Penn Publishing Company, 1911.

Woods, Ralph L., ed. A Treasury of the Familiar Series. New York: MacMillan Company, 1942. Сборник с текстове за рецитиране.

Един от най-добрите източници за текстове за изразително четене ще бъде вашата местна антикварна книжарница. Там ще намерите множество сборници с текстове за четене и рецитиране от най-добрите автори. Избирайте книги издадени преди 1950.

Друг добър източник за текстове за изразително четене ще бъде отдел 808 (Системата на Дюи, литература) в библиотеката. Препоръчваме книги издадени преди 1950.

Ако използвате Библиотеката на Конгреса, текстовете за изразително четене се намират в PN4145 до PN4180; сборниците за изразително четене (включително хорово четене) започват от PN4199; а книгите за глас и произношение започват от PN4193.

4E. Речи (Глави 7, 12, 13, 14)

Aslett, Don. Is There a Speech Inside You? Cincinnati, OH: Writer’s Digest Books, 1989. Хумористична.

Buys, William E., ed. Creative Speaking. Lincolnwood, IL: National Textbook Co., 1981. Дава цялостно ръководство за ученици подготвящи се за речи (оратория, изразително четене на проза и поезия, импровизирано говорене, сериозно драматично рецитиране, хумористично драматично рецитиране и т.н.).

Buehler, E. C., and Richard L. Johannesen. Building the Contest Oration. New York: The H. W. Wilson Company, 1965. За ученици на гимназиално ниво.

Цицерон, Марк Тулий. За оратора. Бел. ред.: Превод на български на този труд (и на други класически латински текстове) можете да намерите на romulus-bg.net.

Duerr, Edwin. Radio and Television Acting – Criticism, Theory and Practice. New York: Rinehart and Company, 1959.

Ewbank, Henry L. and Sherman P. Lawton. Projects for Radio Speech: A Manual for the Student. New York: Harper and Brothers Publishers.

Faris, Jerry. Audiotapes on how to start a homeschool speech and debate club (RR3, Box 49, Delphi, IN 46923, 219-686-2908).

Gondin, William R. and Edward W. Mammen. The Art of Speaking Made Simple: A Comprehensive Course for Self-Study and Review. Garden City, NY: Doubleday and Co., 1981.

Holm, James Noble. How to Judge Speech Contests. Portland, Maine: Platform News Publishing Company, 1938.

Jeub, Chris. Jeub’s Complete Guide to Speech and Debate. Training Minds Ministry, 16315 Rickenbacker Avenue, Monument CO 80132 (719-487-7621).

Litfin, Duane. Public Speaking: A Handbook for Christians. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1992. Учебник по публично говорене.

Monroe, Alan H. and Douglas Ehniger. Principles and Types of Speech. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company, 1967. Учебник по речи.

Moon, Teresa M. Beginning Public Speaking. Проста, лесна за използване, без задължителен предварителен опит, лесна за следване програма за създаване и изграждане на умения за публично говорене за християнския ученик (и учител). Training Minds Ministry, 16315 Rickenbacker Avenue, Monument, CO 80132 (719-487-7621).

Mulgrave, Dorothy I., Clark S. Marlor, and Elmer E. Baker, Jr. Bibliography of Speech and Allied Areas – 1950-1960. New York: Chilton Company, 1962. Библиография от докторски дисертации и книги относно речи и свързани с тях области.

Oliver, Robert T. Effective Speech. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1939. Учебник по речи.

Platz, Mabel. The History of Public Speaking – a Comparative Study of World Oratory. New York: Noble and Noble, 1935. От периода на древна Гърция до Първата световна война.

Raubicheck, Letitia. How to Teach Good Speech in the Elementary Schools. New York: Noble and Noble, 1937. Техники и процедури за преподаване на умения за речи. Включва библиография от материали за колективно четене.

The Teaching Home Magazine, Box 20219, Portland, OR 97220. “Communication Skills,” Feb/March 1993 issue. “Debate,” Oct/Nov 1985 issue.

Thonssen, Lester, Mary Margaret Robb, and Dorothea Thonssen. Bibliography of Speech Education – Supplement: 1939-1948. New York: The H. W. Wilson Company, 1950.

Toastmasters (Проверете за адреса в местната библиотека).

Trivium Pursuit’s List of National Contests Open to Homeschoolers. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761.

Ще намерите учебници по речи започвайки от около PN4000 (по системата на Библиотеката на Конгреса) във вашата библиотека).

4F. Дебати (Глави 7, 13, 14)

Bluedorn, Laurie. The Bare Bones Basics of Debate, seminar audio tape. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

Chandler, Robert A. “Selected Bibliography on Argumentation and Debate,” in Advanced Debate: Readings in Theory, Practice and Teaching. 3rd edition. Edited by David A. Thomas and Jack Hart. Lincolnwood, IL: National Textbook, 1987.

Colburn, Frank E. “The Art of Debate.” Old Greenwich, Connecticut: Listening Library. Запис на лекция от треньор по дебати.

Courtney, Luther W. and Glenn R. Capp. Practical Debating. Chicago: J. B. Lippincott Company, 1949. Учебник по дебати за колежа. Съдържа примери за формален дебат и радиодебат.

Crocker, Lionel. Argumentation and Debate. New York: American Book Company, 1944. Учебник по дебати. Библиография на сборници с речи, списък с речи от дебати, теми на дебати, теми за речи, пример за разбор на дебат, и няколко известни речи са анализирани за изучаване.

Farris, Christy. An Introduction to Argumentation and Debate. HSLDA, Box 3000, Purcellvoille, VA 20134. Published 1997. Учебник по дебати на основно ниво, писан от гледна точка на християнско домашно училище. Ако никога не сте изучавали дебати, трябва да започнете оттук. Този учебник от 83 страници покрива всички основи на формалния дебат, включително логика, проучване, основни аргументи, изграждане на положителна защита, стратегии за опровергаване, доказателства и други.

Foster, William Trufant, Argumentation and Debating. Boston: Houghton Mifflin Company, 1908. Глави върху: израз на основното твърдение, анализиране на твърдението, доказване на твърдението, опровергаване на противните аргументи, изграждане на изложението, развиване на аргументите от изложението, разпалване на емоции, и дебат. Също съдържа упражнения за всяка глава, примерно изложение, примерно юридическо представяне, примерен дебат, инструкции за съдиите и списък с препоръки.

Fryar, Maridell and David A. Thomas. Basic Debate. Skokie, IL: National Textbook Company, 1979. Основен учебник по дебати за начинаещи.

Hensley, Dana and Diana Prentice. Mastering Competitive Debate. Caldwell, ID: Clark Publishing, 1982.

Holzer, Harold, ed. The Lincoln-Douglas Debates: The First Complete Test.

Home School Heartbeat radio broadcasts with Michael P. Farris. Debate Week, Shows 1546-1550. HSLDA, Box 3000, Purcellville, VA 20134.

An Introduction to Argumentation and Debate Video Tape Set with Deborah Haffey, Cedarville College Debate Team Coach. HSLDA, Box 3000, Purcellville, VA 20134. Първата част от този комплект от две видеокасети съдържа 45-минутна лекция върху принципите на теорията за дебата; втората съдържа действителен дебат с коментари на говорителите.

Jeub, Chris. Jeub’s Complete Guide to Speech and Debate. Training Minds Ministry, 16315 Rickenbacker Avenue, Monument, CO 80132 (719-487-7621). Образователно ръководство, което показва как да обучаваме деца и юноши в умението на публично говорене и дебати. Специално предназначено за семейства с домашно училище.

Kay, Jack and Walter Ulrich. Bibliography on Debate Theory and Individual Events. Kansas City: National Fed. of State High School Associations, 1990.

Kruger, Arthur N. Modern Debate – Its Logic and Strategy. New York: McGraw-Hill Book Company, 1960. Учебник с упражнения и примерен дебат.

Lahman, Carroll Pollock. Debate Coaching: A Handbook for Teachers and Coaches. New York: The H. W. Wilson, 1930. Отсъждане на дебат, библиография за речи и дебати, теми за дебат.

Miller, Marion Mills, ed. Great Debates in American History. New York: Current Literature Publishing Company, 1913.

Moulton, Eugene R. The Dynamics of Debate. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1966. Учебник с упражнения и въпроси.

Musgrave, George McCoy. Competitive Debate: Rules and Techniques. New York: The H. W. Wilson Company, 1957.

National Christian Forensics and Communications Association (NCFCA), Box 500208, San Diego, CA 92150 (858-774-2291), www.ncfca.org. Организация, която предлага ресурси за дебати и речи и спонсорира годишния национален конкурс по речи и дебати за домашни ученици.

Nichols, Egbert Ray. Intercollegiate Debate – The Year Book of College Debating – Affirmative and Negative. New York: Noble and Noble. Тези години доклади са били издавани от около 1920 до след Втората световна война. Десетки дебати върху многобройни теми.

O’Neill, James Milton, Craven Laycock, and Robert Leighton Scales. Argumentation and Debate. New York: The Macmillan Company, 1917. Изброява правилата за писане на кратко изложение.

Pattee, George K. Practical Argumentation. New York: The Century Company, 1909. „Аргументирането е изкуството да се представя истината така, че другите да я приемат и да действат съобразно нея. Дебатът е особена форма на аргументация: той е устна аргументация, водена от противоположни страни.”

Phelps, Edith M., ed. Debater’s Manual. New York: The H. W. Wilson Company, 1924. Как да подготвим дебат, как да съберем и ръководим клуб по дебати, и голяма библиография за публично говорене, аргументация и дебат.

Phelps, Edith M. University Debaters Annual – Constructive and Rebuttal Speeches Delivered in Debates of American Colleges and Universities. New York: The H. W. Wilson Company. Тези годишни доклади са били издавани от около 1914 до някое време след Втората световна война. Десетки дебати по многобройни теми.

Sandford, William Phillips and William Hayes Yeager. Problems for Debate Practice. New York: T. Nelson and Sons, 1933.

Summers, Harrison Boyd. How to Debate: A Textbook for Beginners. New York: The H. W. Wilson Company, 1940, 1950, 1963.

Training Minds Ministry, 16315 Rickenbacker Avenue, Monument, CO 80132 (719-487-7621). Треньорът по речи и дебати Крис Джуб раздава висококачествени ресурси за ученици и семейства, които искат да организират мероприятия по академичен дебат и индивидуални речи. Г-н Джуб също пише годишник разглеждащ темата за дебата и даващ основно проучване за бърз старт на начинаещия участник в дебати. Ръководството за дебата през 2000-2001: Immigration Reform: Debating the 2000-2001 Home School Resolution; кореспондентна група чрез електронна поща, jeub@earthlink.net; безплатна мостра на списание The Christian Debater.

Trivium Pursuit Web Page. Информация за речи и дебати за домашни ученици. www.triviumpursuit.com.

Wiese, Jeffrey. Lincoln-Douglas Debate: Values in Conflict. Topeka, Kansas: Clark Publishing.

Winkler, Carol, William Newnam and David Birdsell. Lines of Argument for Policy Debate. Madison, WI: Brown and Benchmark Publishers, 1993. Учебник за ученици в колеж.

Wood, Roy V. and Lynn Goodnight. Strategic Debate. Lincolnwood, IL: National Textbook Company, 1968. Книга предназначена специално за академични дебати. Лесна за разбиране.

По системата на Библиотеката на Конгреса книгите за дебати започват от PN4180 във вашата местна библиотека.

5. ЛИТЕРАТУРА

5A. Четене на глас (Глави 11, 12, 13, 14)

Bethlehem Books, 15605 County Road Fifteen, Mento, North Dakota 58621 (800-757-6831). Препечатана класическа детска литература. Превъзходни исторически романи.

Grace and Truth Books, 3406 Summit Boulevard, Sand Springs, Oklahoma 74063 (918-245-1500), www.graceandtruthbooks.com. Този каталог съдържа многобройни препечатки на стари книги, особено детска литература. Препоръчваме го силно.

McGuffey’s Readers. Fairfax, VA: Christian School Edition, 1974.

Preston Speed Publications, 51 Ridge Road, Mill Hall, Pennsylvania 17751 (570-726-7844), www.prestonspeed.com. Издатели на серията G. A. Henty.

Robinson Books G. A. Henty Collection, 99 Books (the complete works) and 53 Short Stories by G. A. Henty with additional Henty era Short Stories on 6 CD-ROMs. Oregon Institute of Science and Medicine, 2251 Dick George Road, Cave Junction, Oregon 97523.

Vision Forum, 32326 Sterling Browning, San Antonio, TX 78232 (800-440-0022), www.visionforum.com. Каталог с ценни книги за четене на глас в семейството.

5B. Книги (Глави 11, 12, 13, 14)

Bluedorn, Nathaniel, Hand That Rocks the Cradle: A List of Good Books to Read Aloud to Children. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, IA 52761. Списък с класически книги, които сме чели в нашето семейство.

Bluedorn, Ava. Lives in Print: Biographies and Autobiographies. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, IA 52761. Списък с биографии и автобиографии.

Hatcher, Carolyn. Let the Authors Speak. Joelton, TN: Old Pinnacle Publishing, 1992. Ръководство за добри книги основани на исторически сюжети.

Masterplots, 15-Volume combined edition, 1510 Plot-Stories and Essay-Reviews from the World’s Fine Literature, edited by Frank N. Magill, story editor Dayton Kohler, Salem Press, Inc., New York, 1964. Другите издания също са добри. Master Plots е комплект книги, които могат да се намерят в справочния отдел на почти всяка библиотека. Този комплект от книги е много полезен, ако искате да научите за какво се разказва в дадена книга – сюжет и герои. Има описание в една страница на почти всяка класическа книга от всеки исторически период.

McFarlane, Patricia Anne. Authors, Authors: A Chronological Annotated Bibliography of Authors and Literary Works of Western Literature from Ancient Times Through 1798. A Word in Season, 17114 Barcelona Drive, Friendswood, TX 77546.

Miller, Christine, All Through the Ages: A Guide to Experiencing History Through Literature. Nothing New Press, 1015-M South Taft Hill Road #263, Fort Collins, CO 80521. Разширен сборник от книги подредени хронологично и географски. За всички възрасти.

Who Should We Then Read? BooksBloom, Box 877, Cokato, MN 55321 (320-286-5676), www.abebooks.com. Този справочник от 250 страници съдържа 140 биографии на автори на велики книги за деца и юноши и азбучен списък за качествени поредици като Landmarks, “We Were There,” Vision Biographies и Childhood of Famous Americans.

5C. Класика (Глави 8, 9, 13, 14)

КЪДЕ ДА НАМЕРИТЕ АНГЛИЙСКИ ПРЕВОДИ НА КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА И ЛАТИНСКА ЛИТЕРАТУРА:

1. Големите обществени библиотеки и университетските библиотеки съдържат английски преводи на гръцка и латинска класическа литература.

The Loeb Classical Library founded by James Loeb, numerous editors. Cambridge, MA: Harvard University Press, numerous dates. Това е огромна колекция от гръцки и латински класически творби, която съдържа гръцкия или латинския оригинал на едната страна на страницата, и английския на другата. Гръцки текстове, Конгресна библиотека: PA 3622-5340. Латински текстове, Конгресна библиотека: PA6121-6801.

2. Откъде да купите английските преводи от каталог:

Greenleaf Press, 3761 Hwy 109 North, Unit D, Lebanon, TN 37087 (800-311-1508), www.greenleafpress.com. Този каталог съдържа няколко гръцки и латински класически трудове.

Veritas Press, 1250 Belle Meade Dr., Lancaster, PA 17601 (800-922-5082). Този каталог съдържа няколко гръцки и латински класически трудове.

3. Има стотици онлайн източници за английски преводи. По-долу сме изброили предпочитаните от нас:

http://classics.mit.edu The Internet Classics Archive by Daniel C. Stevens – Изберете от списък с 441 творби на класическата литература от 59 различни автори. Предимно гръко-римски трудове (някои китайски и персийски), всички в превод на английски.

http://www.history.mcs.st-and.ac.uk/history The MacTutor History of Mathematics Archive – сборник от над 1000 биографии и исторически статии в областта на математиката.

http://www.fordham.edu/halsall The Internet History Sourcebooks Project by Paul Halsall – сборници от исторически текстове без авторски права или свободни за разпространяване, представени чисто за образователна употреба. Включва древна, средновековна и съвременна история.

www.perseus.tufts.edu The Perseus Digital Library

www.ipl.org The Internet Public Library – многобройни текстове онлайн.

www.digital.library.upenn.edu/books The On-Line books Page – търсете из техния списък с повече от 12,000 заглавия.

www.eserver.org Eserver.org – публикува онлайн качествени трудове (30,180 на брой) по изкуства и хуманитарни науки.

www.ukans.edu/history/VL History Central Katalog

www.ccel.org Класически християнски книги в електронен формат.

www.gutenberg.net Превъзходна литература, преиздадена в електронен формат.

http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html Athena: почти 10,000 връзки към книги по всички теми.

ГРЪЦКИ И ЛАТИНСКИ КЛАСИЧЕСКИ ТВОРБИ СПОМЕНАТИ В ГЛАВИ 8 И 9

История на Херодот

История на Пелопонеската война от Тукидид

География от Страбон

Успоредни животописи от Плутарх

Юдейска история от Йосиф Флавий

Римска история от Дионисий Халикарнаски

Животописи на философите от Диоген Лаерций

Държавно устройство на Атина от Аристотел

Басните на Езоп

Избрани стихотворения от Солон

Образованието на Кир Велики от Ксенофон

Бехистански надпис на цар Дарий

История от Полибий

Първа и Втора тетралогии и избрани речи от Антифон

Историческа библиотека от Диодор Сицилийски

Перси от Есхил

Избрани творби от Хипократ (Клетвата; За свещената болест; За въздуха, водите и местата; За древната медицина)

Елиника от Ксенофон

Походът от Ксенофон

Критон от Платон

Федон от Платон

Апология на Сократ от Платон

Републиката от Платон

Законите от Платон

Панегирик от Изократ

За Ареопага от Изократ

Първа Филипика от Демостен

Към Филип от Изократ

Писмо към Херодот и Писмо към Менекей от Епикур

Трета Филипика от Демостен

Походът на Александър от Ариан

За короната от Демостен

Избрани трудове от Аристотел

История на ранен Рим от Ливий

Републиката от Цицерон

Естествена история от Плиний Стари

5D. Книги на аудиокасети (Глава 11)

Audio Book Club, Box 6375, Indianapolis, IN 46206, www.audiobookclub.com.

Audio Bookshelf, 174 Prescott Hill Rd., Northport, ME 04849 (800-234-1713), www.audiobookshelf.com.

Blackstone Audio Books, Box 969, Ashland, OR 97520 (800-729-2665), www.blackstoneaudio.com.

Books in Motion, 9922 East Montgomery, Suite 31, Spokane WA 99206 (800-752-3199), www.booksinmotion.com.

Books on Tape, Box 7900, Newport Beach, CA 92658 (800-88-BOOKS), www.booksontape.com.

Cargo Company, Box 272, Rapid City, SD 57709 (877-744-2565), www.classicsontape.com.

Children’s Classic Library, Newport Publishers, 912 E. Union St., Pasadena, CA 91106 (800-579-5532).

Jim Hodges Productions, 20601 S.E. 74th Street, Newalla, OK 74857 (405-391-5762). Книгите на Хенти на аудиокасети.

Knowledge Products, The Audio Classics Series, 722 Rundle Avenue, Nashville, TN 37210 (800-876-4332), www.knowledgeproducts.net.

Listening Library, One Park Avenue, Old Greenwich, CT 06870 (800-243-4504), www.listeninglib.com/audio

Orion’s Gate, Box 430, Dobbins, CA 95935 (530-692-1124), www.orionsgate.org.

Recorded Books, Inc., 270 Skipjack Road, Prince Frederick, MD 20678 (800-638-1304), www.recordedbooks.com.

Spoken Word Audio Books, 350 Bay Street, Toronto, Ontario M5H 2S6 (888-spo-ken2), www.spoken-word.com.

Vision Forum Audio, 326 Sterling Browning, San Antonio, TX 78232 (800-440-0022), www.visionforum.com.

6. ИСТОРИЯ

6A. Истории и учебници (Глави 11, 12, 13, 14)

Carson, Clarence B. A Basic History of the U.S. (5 volumes). Also available on audio tape. American Textbook Committee, 1720 Mayfair Lane, Alexander City, AL 35010.

D’Aubigne, J.H. Merle. The History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin.

D’Aubigne, J.H. Merle. History of the Reformation in the Sixteenth Century.

Schaff, Philip. The History of the Christian Church.

Stanaton, Mary and Albert Hyma. Streams of Civilization, Volumes One and Two. Arlington Heights, Illinois: Christian Liberty Press, 1992. Christian Liberty Press, 502 West Euclid Avenue, Arlington Heights, IL 60004.

6B. Препечатки на стари учебници по история (Глави 11, 12, 13, 14)

Christian Liberty Press, 1992. Christian Liberty Press, 502 West Euclid Avenue, Arlington Heights, IL 60004. Препечатки на стари учебници по история за деца.

Mantle Ministries, 228 Still Ridge, Bulverde, TX 78163 (830-438-3777), www.mantlemin.com. Каталог с препечатки на стари книги, видеокасети, и American Heritage Historical Cassettes.

Vision Forum, 326 Sterling Browning, San Antonio, TX 78232 (800-440-0022), www.visionforum.com.

6C. Каталози (Глави 11, 12, 13, 14)

Bluestocking Press, Box 2030, Shingle Springs, CA 95682 (800-959-8586). Каталог съдържащ всички книги по американска история, които можете да поискате.

Dover Publications, 31 East 2nd Street, Mineola, NY 11501 (516-294-7000). Огромен каталог включващ многобройни редки исторически книги.

The Elijah Company, 1053 Eldridge Loop, Crossville, TN 38558 (888-2 ELIJAH). Всичко, от което се нуждаете в областта на историята, от древна до съвременна, включително множество исторически романи.

Greenleaf Press, 3761 Hwy 109 North, Unit D, Lebanon, TN 37087 (800-311-1508), www.greenleafpress.com. Каталог с ресурси по история, от древна до съвременна.

Mayflower Institute, 201 South Street, Rice Lake, WI 54868 (888-222-2001), www.mayflowerinstitute.org. Книги, филми и аудиосеминари по американска история.

Mount Vernon, Mount Vernon, VA 22121. Каталог с материали, които правят Джордж Вашингтон и ранната американска история вълнуващи и смислени.

WallBuilders, Box 397, Aledo, TX 76008 (817-441-6044), www.wallbuilders.com. Книги и видеокасети с нецензурирани възгледи върху християнската история на Америка.

6D. Първични източници (Глави 12, 13, 14)

Bailyn, Bernard, ed. The Debate on the Constitution: Federalist and Antifederalist Speeches, Articles, and Letters During the Struggle Over Ratification, 2 Volume Set. The Library of America, Literary Classics of the United States, 14 East 60th Street, New York, NY 10022. Първични източници.

Bluedorn, Hans, editor. That For Which Our Fathers Fought. Muscatine, IA: Trivium Pursuit, 1994. Първични източници от американската история.

Commager, Henry Steele, ed. Documents of American History. New York” Appleton-Century-Crofts, Inc., 1948.

Commager, Henry Steele, and Richard B. Morris, eds. The Spirit of ‘Seventy-Six: The Story of the American Revolution as told by Participants. Da Capo Press, Inc., 233 Spring Street, New York, NY 10013. Това е голям том от 1352 страници съставен почти изцяло от първични източници относно Американската революция. Има многобройни илюстрации и карти с текстовете. Издаден за първи път през 1958.

Hart, Albert Bushnell. The Source-Readers in American History. Включва Colonial Children and Camps, Firesides of the Revolution, How Our Grandfathers Lived и The Romance of the Civil War. Разкази от преки участници, бележки от дневници, лични писма и патриотични песни и поеми. Първоначално издадена в началото века и сега се издава отново. За възраст 10 години и нагоре. Лесна за използване с всяка учебна програма по американска история, тъй като извадките са подредени хронологично по теми. 1331 страници.

Hyneman, Charles S. and Donald S. Lutz, eds. American Political Writing During the Founding Era 1760-1805 – 2 Volumes. Liberty Fund, Inc., 7440 North Shadeland Avenue, Indianapolis, IN 46250. Първични източници.

O’Reilly, Kenin. Critical Thinking in U.S. History Series. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, IA 52761 (309-537-3641). Учи учениците как да оценяват първични източници.

Sandoz, Ellis, ed. Political Sermons of the American Founding Era: 1730-1805. Liberty Fund, Inc., 7440 North Shadeland Avenue, Indianapolis, IN 46250. „Професор Сандоз ни дава превъзходен сборник с проповеди на политическа тема от епохата на Американската революция и ранната Република. Той внимателно е подбрал тези проповеди и като цяло е избягвал проповеди налични в съвременна редакция в други сборници. Също дава кратки, сбити въведения към всяка проповед и важна биографична информация за техните автори.” Robert Middlekauff, The Huntington Library.

6E. Времеви диаграми (Глави 9, 11, 12, 13, 14)

Grun, Bernard. The Timetables of History: A Horizontal Linkage of People and Events. Световноизвестен справочник, който ни казва кой какво е направил от 4500 пр. Хр. до наши дни, сега допълнен за 90-те. Основан върху Kulturfahrplan на Вернер Щайн. Simon and Schuster/Touchstone, Simon and Schuster Building, Rockefeller Center, 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020. Издаден за първи път през 1946. Това е книга, която ще искате да имате в своята библиотека. Тя изброява какво е станало всяка година в политиката, литературата, театъра, религията, философията, образованието, изкуствата, музиката, науката, технологията, развитието и всекидневния живот. Особено полезна е, ако искате да използвате първични източници във вашето изучаване на история или наука. Ще намерите изброени заглавията на трудове писани от всички известни (и не толкова известни) учени, историци и автори на художествена и нехудожествена литература.

Hedgerow House Ltd., 36 Tennis Crescent, Toronto, Ontario, Canada M4K 1J3 (800-910-5556). Времева диаграма за история на света.

Hull, Edward. The Wall Chart of World History. London: Dorset Press, 1988. Това е моята любима времева диаграма.

Reese, Edward. The Reese Chronological Table. Minneapolis, MN: Bethany Fellowship, 1980.

Walton, John H. Chronological and Background Charts of the Old Testament. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing, 1994. Книга с диаграми, която събира голям обхват от материал от Стария Завет.

6F. География (Глави 11, 12, 13, 14)

Guy, Arnold. Physical Geography. Palo Cedro, CA: American Christian History Institute, 1988. Препечатка на изданието от 1873, класове 7-12.

6G. Разни

America, the First 350 Years. Steve Wilkins. Covenant Publications, 224 Auburn Avenue, Monroe, LA 71201 (318-323-3061). Курс по американска история на аудиокасети.

The Famous Monarchs of England Card Game, възрасти 7 и нагоре, издавана от Trioview Ltd., Heritage Toy and Game Company, произведена в Белгия. Пишете на Heritage Games, Box 17, Eastwood, Nottingham, NG16 2XU, UK. Шарен и забавен начин да научите по ред английските крале.

Foxe, John, The Complete Book of Martyrs.

7. ДЪРЖАВНА ВЛАСТ, ПРАВО И ИКОНОМИКА

(Глава 14)

Bizzoco, Dennis, editor. The Exhaustive Concordance to the United States Constitution with Topical Index and Rapid Reference Constitution, Hardback, 186 pages. Firm Foundation Press, 104 John Arnold Street, Chattanooga, TN 37412 (800-571-7244), www.firmfoundation.com.

Black’s Law Dictionary съдържащ дефиниции на понятията и изразите на американското и английското право, древни и съвременни, и включващ главните понятия на международното, конституционното, църковното и търговското право и медицинската правна терминология, със сборник от правни максими, многобройни подбрани заглавия от римското, съвременното гражданско, шотландското, френското, испанското и мексиканското право и други чуждестранни системи, и таблица със съкращения, от Хенри Кембъл Блек, издаден за първи път през 1891. Съществуват няколко издания.

Bluestocking Press, Box 2030, Shingle Springs, CA 95682 (800-959-8586). Каталог съдържащ всяка книга относно американската история и държава, която бихте поискали.

Carson, Clarence B. Basic Economics. American Textbook Committee, 1720 Mayfair Lane, Alexander City, AL 35010.

Carson, Clarence B. Basic American Government. American Textbook Committee, 1720 Mayfair Lane, Alexander City, AL 35010.

Cushman, Robert Eugene. Leading Constitutional Decisions. New York: F.S. Crofts, 1946.

Equipping a Generation of Christian Statesmen, American heritage Party, Box 241, Leavenworth, WA 98826 (888-396-6247), ahp@americanheritageparty.org. Цялостна учебна програма на видеокасети предназначена да обучава индивиди и семейства в принципите и практиката на християнското държавничество. Преподаватели са Р.С. Спроул, д-р Хърб Тайтъс, Даниъл Иби, Гари Демар, Джейм Роуз, д-р Чарлс Хъл Улф, Стивън Макдауъл. Представя библейски принципи като върховенство, власт, настойничество, предвидливост, отчетност.

Foundations of Liberty, James R. Patrick, Editor, East Moline Christian School, 900 46th Avenue, East Moline, IL 61244 (309-796-1485). Тези брошури, покриващи многобройни теми относно американска история и въпроси на свободата, се изпращат на абонатите шест пъти в годината.

Haar, Charles M., ed. The Golden Age of American Law. New York: George Braziller, 1965.

Hazlitt, Henry. Economics in One Lesson. Може да се купи от Bluestocking Press, Box 2030, Shingle Springs, CA 95682 (800-959-8586).

Ideas on Liberty. The Foundation for Economic Education, 30 South Broadway, Irvington-on-Hudson, NY 10533 (914-591-7230), www.fee.org. Месечно научно списание за идеите и идеалите на свободния пазар, частната собственост и ограничената държава.

Jehle, Paul. An Overview of Constitutional Law tape series. Plymouth Rock Foundation, 1120 Long Pond Road, Plymouth, MA 02360 (800-210-1620), www.plymrock.org.

Jehle, Paul. American Civics and Constitutional Law Course. Plymouth Rock Foundation, 1120 Long Pond Road, Plymouth, MA 02360 (800-210-1620), www.plymrock.org.

Klotter, John C. and Jacqueline R. Kanovitz. Constitutional Law. Cincinnati, OH: Anderson Publishing, 1991.

Legal Research. Nolo Press, 950 Parker Street, Berkeley, CA 94710 (800-728-3555), www.nolo.com.

Liberty Tree, 100 Swan Way, Oakland, CA 94621 (800-927-8733). Каталог от книги, игри, аудиокасети, видеокасети и антики свързани с американската свобода.

Maybury, Richard. Uncle Eric’s Model of How the World Works series. Bluestocking Press, Box 2030, Shingle Springs, CA 95682 (800-959-8586).

Nolo’s Encyclopedia of Everyday Law. Nolo Press, 950 Baker Street, Berkeley, CA 94710 (800-728-3555), www.nolo.com.

Oak Brook College of Law and Government Policy, Box 26870, Fresno, CA 93729 (559-650-7755), www.obcl.edu. Кореспондентно училище по право.

Parsons, Geoffrey. The Land of Fair Play: A Text-Book of American Civics. Christian Liberty Press, 502 West Euclid Avenue, Arlington Heights, IL 60004. За възраст над 10 години.

Plymouth Rock Foundation, 1120 Long Pond Road, Plymouth, MA 02360 (800-210-1620), www.plymrock.org. Периодични издания, специални доклади, учебни курсове, книги, аудио и видеокасети посветени на цялостен християнски възглед за света и живота и на възстановяването на американската република.

Rutherford, Samuel. Lex, Rex, or the Law and the Prince. Harrisonburg Sprinkle Publications, 1982. Sprinkle Publications, PO Box 355, Bridgewater, VA 22812, www.sprinklepub.com.

Skousen, Cleon. The Making of America. Plymouth Rock Foundation, 1120 Long Pond Road, Plymouth, MA 02360 (800-210-1620), www.plymrock.org.

Smith, R.J., editor. The Factual Guide to the Constitution for the United States of America. The Eureka Group, 7672 Montgomery Road, Cincinnaty, Ohio State, Non-Domestic 45356. Съдържание: цитати, кратко изложение на Конституцията, кратко изложение на Поправките, Конституцията, Поправките, делегатите на Конвенцията от 1787, таблици на ратифициране, неприети поправки, Декларацията за независимост, данни за президентите, химн на САЩ, клетва за вярност, анатомия на националното знаме, карти, речник.

Sprinkle Publications, PO Box 355, Bridgewater, VA 22812, www.sprinklepub.com. Ценен каталог с ресурси по история. Препечатки на стари исторически книги.

Stansbury, Arthur, J. Elementary Catechism on the Constitution of the United States. Ed. William H. Huff. Westminster: Huff, 1993. Може да се купи от William H. Huff, 12 Carroll Street, #119, Westminster, MD 21157 (410-374-4255), www.lexrex.com. Издадена за първи път през 1828.

The Story of the Constitution. Christian Liberty Press, 502 West Euclid Avenue, Arlington Heights, IL 60004. За възраст над 10 години.

Story, Joseph. A Familiar Exposition of the Constitution of the United States. Lake Bluff: Regnery Gateway, Inc., 1986.

Titus, Herbert W. God, Man, and Law: The Biblical Principles. Oak Brook, IL: Institute for Basic Life Principles, 1994. Уводен курс по право. За възраст над 16 години.

Upshur, Abel P. and C. Chauncey Burr, eds. The Federal Government: Its True Nature and Character: Being a Review of Judge Story’s Commentaries on the Constitution of the United States. Houston: St. Thomas Press, 1977.

8. ЕЗИЦИ

8A. Учебни програми за изучаване на езици (Глава 5)

American Classical League, Miami University, Oxford, Ohio 45056 (513-529-7741). Източник на многобройни речникови изучавания по латински/гръцки.

English From the Roots Up by Joejil Lundquist. Literacy Unlimited, PO Box 278, Medina, WA 98039 (425-454-5830), www.literacyunlimited.com. Класове 3-12.

Greek and Latin in English Today by Richard M. Krill. Bolchazy-Carducci Pub, 1000 Brown St., Unit 101, Wauconda, IL 60084.

Rummy Roots (Latin/Greek card game). Eternal Hearts, Box 107, Colville, WA 99114 (507-732-4147).

Spelling Keys to 1001 Words From 10 Latin/Greek Roots by Raymond E. Laurita. Leonardo Press, Box 1326, Camden, ME 04843 (207-236-8649).

Vocabulary Bridges From English to Latin and Greek by Harvey Bluedorn. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761. За възраст над 10 години.

Vocabulary From Classical Roots (3 volumes) by Norma Fifer and Nancy Flowers. Educators Publishing Service, Inc., 31 Smith Place, Cambridge, MA 02138 (800-435-7728).

8B. Избрани книги на латински език (Глави 5, 11, 12, 13, 14)

Artes Latinae by Waldo Sweet. Bolchazy-Carducci Publishers. Можете да купите от Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761. Състои се от учебник за ученика, ръководство за учителя, касети, читанка, тестове; предлага се също и на CD-ROM. Класическо произношение. Програмно-интерактивно. Това е учебната програма по латински, която ние препоръчваме.

Ecce Romani by Gilbert Lawall and David Tafe. New York: Longman, 1990. Учебници, работна тетрадка за ученика, ръководства за учителя, касети. Индуктивна програма.

First Year Latin by Charles Jenney Jr. Prentice Hall, 4350 Equity Drive, PO Box 2649, Columbus, OH 43216 (800-848-9500). Състои се от учебник за ученика, ръководство за учителя с касети и работна тетрадка. Предлага се също латински за втора, трета и четвърта година. Класическо произношение. Дедуктивна програма.

Latin Primer, Books 1, 2, and 3, by Martha Wilson, and Latin Grammar, Book 1, by Douglas Wilson. Canon Press, P.O. Box 8741, Moscow, ID 83843 (800-488-2034), www.canonpress.org. Работни тетрадки и ръководство за учителя. Класическо произношение. Дедуктивна програма.

The Latin Road to English Grammar by Barbara Beers. Schola Publications, PMB 162, 1698 Market Street, Redding, CA 96001 (530-275-2064), www.thelatinroad.com. Църковно произношение. Дедуктивна програма.

Latina Christiana I and II, by Cheryl Lowe. Memoria Press, 4103 Bishop Lane, Louisville, KY 40218 (877-862-1097), www.memoriapress.com. Църковно произношение. Дедуктивна програма.

Latin’s Not So Tough, by Karen Mohs. Greek’n’Stuff, PO Box 882, Moline, IL 61266 (309-796-2707), www.greeknstuff.com. Класическо произношение. Дедуктивна програма.

Wheelock’s Latin, 5th edition by Frederick M. Wheelock. Richard A. LaFleur, Revision Editor. New York: Harper Collins Publishers, Inc. Използва V и горна черта, но не използва J. Предназначен за класна стая с опитен учител. В края на книгата включва упражнения са самообучение с отговори. Дедуктивна програма.

8C. Избрани книги на гръцки език (Глави 5, 11, 12, 13, 14)

The Alphabet for Biblical Greek written and illustrated by Johannah Bluedorn. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com. Начален гръцки буквар; за малки деца.

Basic Greek in 30 Minutes a Day by Jim Found. Bethany House Publishers, 11400 Hampshire Avenue South, Minneapolis, MN 55438 (800-328-6109), www.bethanyhouse.com. Преподава гръцки речник от английски сродни думи, използва запълване с гръцки думи на цитати от Писанието. Не се задълбочава в граматика. Дедуктивна програма, работна тетрадка.

Essentials of New Testament Greek by Ray Summers. Nashville, TN: Broadman Press, 1950. Cloth, 171pp. Добра уводна граматика. Използва система с 8 падежа. Дедуктивна програма.

Greek Alphabetarium by Harvey Bluedorn. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com. Работна тетрадка, аудиокасета, компютърен диск, флаш-карти, табло. Преподава гръцка азбука и произношение; за всички възрасти. Дедуктивна програма.

Greek: A Programmed Primer by John R. Werner. Presbyterian & Reformed Pub Co. Binder, 3 Vol., 1236 pages. Преподава и класически, и библейски гръцки. Програмно-интерактивен подход.

Greek 1. Alpha Omega, 300 North McKerny Ave., Chandler, AZ 85226. Дедуктивна работна тетрадка.

Greek I (същото като по-горе) by Arthur L. Farstad & Rudolph Moor. Christian Light Education, PO Box 1212-N, Harrisonburg, VA 22801 (540-434-0750), www.christianlightbookstore.com. 10 брошури; 2 книжки с отговори; 1 книжка с отговори на тестовете; 1 учебник по гръцки.

Hey, Andrew, Teach Me Some Greek by Karen Mohs. Greek’n’Stuff, PO Box 882, Moline, IL 61266 (309-796-2707), www.greeknstuff.com.

Homeschool Greek Vol. I by Harvey Bluedorn. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com. Преподава гръцка граматика; за възрасти 13 и нагоре. Дедуктивен и програмно-интерактивен подход.

It’s Greek to Me! Volume I by Dr. John F. Hart. Hart & Home Publishers, PO Box 807, Chesterton, IN 46304 (219-926-2551). Подобен на учебника на Found, не толкова обширен.

New Testament Greek: A Beginning and Intermediate Grammar by James Allen Hewett. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1986. 234 страници. Дедуктивна програма.

New Testament Greek: Key to Exercises. 1987, 25 страници. Превъзходна, подробна граматика.

A Reading Course in Homeric Greek, Book I & II by Raymond V. Schoder & Vincent C. Horrigan. Chicago: Loyola University Press, 1985. Paper, 2 Vol., 340 страници; 312 страници. Има и ръководство за учителя и книга с отговори. Превъзходна граматика на Омировия гръцки. Добре илюстрирана, интересни цитати, речникови изучавания. Удоволствие за ума. Дедуктивна програма.

Teach Yourself (Classical) Greek by F. Kinchin Smith & T.W. Melluish. Дедуктивна програма.

Teach Yourself New Testament Greek by R.K. Harrison. Westminster, MD: Random House, Inc. Кратка, но добра и икономична. Дедуктивна програма.

8D. Избрани книги на еврейски език

The Alphabet for Biblical Hebrew written and illustrated by Johannah Bluedorn. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761. Начален буквар с еврейската азбука за малки деца.

Behrman House, 11 Edison Place, Springfield, NJ 07081 (800-221-2755), www.behrmanhouse.com. Лесни за използване материали на еврейски език, програмно-интерактивен подход. Това са материалите, които ние препоръчваме да използвате в самото начало.

Biblical Hebrew Step by Step by Menahem Mansoor. Grand Rapids: Baker Book House, 1978. 258 страници. Добра уводна граматика – опростена. Има и аудиокасети и отговори. Дедуктивна програма.

Classical Hebrew Learning Materials. EKS Publishing Company, 1029 A Solano Avenue, Albany, CA 94706 (510-558-9200), www.ekspublishing.com. Опростени материали, съвременно еврейско произношение. Издават многобройни материали на еврейски език.

Handbook of Biblical Hebrew by William Sanford LaSor. Grand Rapids: Wm B. Eerdman’s, 1978. Paper, 3 Vol. in one, 530 страници. Техническа, с 80 урока от по две страници. Разширена справочна граматика. Индуктивна програма.

Hebrew Exercises: A Programmed Approach by Robert I. Vasholz. Grand Rapids: Baker Book House, 1981. 277 страници. Добро допълнение към всяка граматика.

The Learnables. International Linguistics Corporation, 3505 East Red Bridge, Kansas City, MO 64137 (800-237-1830). Hebrew Level I (Book I & 5 tapes). Level II (Book II & 6 tapes). Basic structures (book & 5 tapes). Съвременен разговорен еврейски с картинки и касети. Индуктивна програма.

A Practical Grammar for Classical Hebrew by J. Weingreen. Oxford University Press, 1939. 316 страници. Смятана за стандарт в научната област. Дедуктивна програма.

Teach Yourself Biblical Hebrew by R.K. Harrison. Westminster, MD: Random House, Inc., 1955. 217 страници. Добра уводна граматика. Сбита, икономична. Дедуктивна програма.

8E. Други ресурси

American Bible Society, 1865 Broadway, NY, NY 10023 (800-32-BIBLE). Издава каталог с „научни ресурси,” който включва материали по гръцки, еврейски, латински, Стар и Нов Завет.

Audio Forum, 96 Broad Street, Guilford, CT 06437 (800-243-1234), www.audioforum.com. Предлага учебни касети по съвременен еврейски и гръцки. Касети по произношение на древен гръцки и латински.

Hebrew is Greek by Joseph Yahuda. Oxford: Becket Publications, 1982. Интересна книга, която показва връзката между еврейския и гръцкия езици.

Home Schooler’s Latin Network. Bolchazy-Carducci Publishers, 1000 Brown St., Unit 101, Wauconda, IL 60084. Бюлетин за латински за домашни ученици.

Moody Bible Institute, 820 North La Salle Drive, Chicago, IL 60610 (800-DL-MOODY), www.moody.edu. Предлага кореспондентни курсове по еврейски и гръцки.

Trinitarian Bible Society, TBS Canada, 39 Caldwell Cres., Brampton, Ontario L6W 1A2, Canada (905-454-4688), www.trinitarian.com. Издава паралелен текст на гръцки с King James Version.

Vis-Ed, 581 W. Leffel Ln, Springfield, OH 45501 (800-243-7070), www.vis-ed.com. Предлага речникови карти 1½ × 3½ инча за класически латински и гръцки и библейски гръцки и еврейски.

8F. Текстове с паралелни преводи (Глава 5)

Berry, George Ricker. The Interlinear Literal Translation of the Hebrew Old Testament: Genesis and Exodus. Hinds and Noble, 1897; reprint Grand Rapids, Michigan: Kregel, 1970.

Green, Jay P., ed. Interlinear Greek-English New Testament. Lafayette, IN: Sovereign Grace Publishers, 1996. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

The Loeb Classical Library, founded by James Loeb, numerous editors, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, numerous dates (20th century). По-ранни издания: London: William Heinemann; New York: B. P. Putnam’s Sons. Книги на гръцки в Библиотеката на Конгреса: PA3622-5340. Книги на латински в Библиотеката на Конгреса: PA 6121-6801.

JPS Hebrew-English Tanakh, The Traditional Hebrew Text and the New JPS Translation, Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2000. Това е текст с паралелни колони използващ Biblia Hebraica Stuttgartensia и английския превод на най-късната еврейска версия.

The Septuagint Version, Greek and English. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, n.d. Това е гръцката версия на Стария Завет, с английски превод.

8G. Избрани текстове на латински език

ЛАТИНСКИ БИБЛИИ:

Biblia Sacra, Londini: Sumptibus Samuelis Bagster et ff., n.d.

Novum Testamentum Latine, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984.

ЛАТИНСКИ ВЕРСИИ НА ПРОТЕСТАНТСКИТЕ ИЗПОВЕДИ НА ВЯРАТА:

Много от тези могат да се намерят във Philip Schaff, Creeds of Christendom. Други се намират в интернет. За някои ще трябва да търсите в големите библиотеки или чрез междубиблиотечни заеми.

Лутерански

1. Confessio Augustana, Аугсбургска изповед на вярата, 1530.

2. Formula Concordiae, Конкордска формула, 1584, немски оригинал, 1576.

Реформистки

1. Articuli Sive Conclusiones LXVII Huldrici Zwinglii, Шестдесет и седем точки или постулата на Улрих Цвингли, 1523, немски оригинал, без дата.

2. Theses Bernenses, Десет постулата от Берн, 1528.

3. Confessio Helvetica Prior, Първа Хелветска (швейцарска) изповед на вярата, 1535.

4. Confessio Helvetica Posterior, Втора Хелветска (швейцарска) изповед на вярата, 1566.

5. Confessio Belgica, Белгийска изповед на вярата, латинско издание ревизирано от Дортския Синод, 1619, френски оригинал, 1561.

6. Confessio Fidei Scoticana I, Първа Шотландска изповед на вярата, 1572, английски оригинал 1560, и Confessio Fidei Scoticana II, Втора Шотландска изповед на вярата, без дата, английски оригинал 1580.

7. Articuli XXXIX Ecclesiae Anglicanae, Тридесет и девет члена на вярата на Англиканската църква, 1563, английска версия, 1571, и Articuli Lambethani, Ламбетски членове на вярата, 1595.

8. Canones Synodi Dordrechtanae, Канони на Дордрехтския събор, 1618/1619.

9. Confessio Fidei Westmonasteriensis, Уестминстърска изповед на вярата, неофициална латинска версия от 1656, английски оригинал 1647, и Catechismus Westmonasteriensis Major / Minor, Уестминстърски Голям и Кратък катехизис, неофициална латинска версия 1656, английски оригинал 1647.

10. Confessio nuper edita Independentium seu Congregationalium in Anglia, Декларация на вярата и реда приета и практикувана от конгрешанските църкви в Англия, неофициална латинска версия 1662, английски оригинал 1658.

Някои латински текстове могат да се намерят в интернет.

8H. Избрани текстове на гръцки език

Lightfoot, J.B. and J.R. Harmer, eds. The Apostolic Fathers. Grand Rapids: Baker Book House, 1987. Гръцки текстове и английски преводи на избрани трудове на апостолските бащи.

9. МАТЕМАТИКА

(Глави 12, 13, 14)

Jacobs, Harold R. Geometry. New York: W. H. Freeman and Company, 1987. Продава се заедно с отговори на въпросите и тестове. Най-добрият учебник по геометрия. За самообучение.

Saxon Publishers, 2450 John Saxon Blvd, Norman, OK 73071 (800-284-7019), www.saxonpub.com. Учебници по математика. Всички класове до изчислителна математика. За самообучение.

10. ЛОГИКА

10A. Учебни програми по начална логика – ниво на познание (Глава 12)

Building Thinking Skills by Sandra Parks and Howard Black. Pacific Grove, CA: Critical Thinking Books and Software, 2000. Може да се закупи от Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

10B. Учебни програми по логика – нива на разбиране и мъдрост (Глави 13, 14)

The Art of Reasoning by David Kelley. W.W. Norton & Company, 500 5th Avenue, New York, New York 10110. Множество упражнения, има и ръководство за учителя.

Critical Thinking, Books 1 and 2 by Anita Harnadek. Pacific Grove, CA: Critical Thinking Books and Software, 1998. Може да се купи чрез Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

Critical thinking in U.S. History, Volumes 1-4 by Kevin O’Reilly. Pacific Grove, CA: Critical Thinking Books and Software, 1991. Може да се купи чрез Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, Iowa 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

Introductory Logic by R.C. Sproul (6 аудиокасети по 60 минути). Ligonier Ministries, Box 547500, Orlando, Florida 32854 (800-435-4343).

Introductory Logic video series by Douglas Wilson and James Nance. Canon Press, Box 8729, Moscow, ID 83843 (800-488-2034).

A Rulebook for Arguments by Weston Anthony. Hacker Publishing, Box 44937, Indianapolis, IN 46244.

With Good Reason by Morris S. Engel. St. Martins Press, 345 Park Avenue South, New York, NY 10010.

10C. Други ресурси (Глава 6)

Come Let Us Reason by Norman Geisler and Ronald Brooks. Baker Books, Box 6287, Grand Rapids, MI 49516.

Intermediate Logic by James Nance. Canon Press, Box 8729, Moscow, ID 83843 (800-488-2034).

Introduction to Logic by Leonard Copi. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458.

Introduction to Logic (9 audio tape course) by John W. Robbins. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Learning Logic at Home by Nathaniel Bluedorn. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, IA. Причини да се изучава логика, препоръчани книги за самообучение по логика, препоръчан учебен курс, препоръки за деца и възрастни, често задавани въпроси.

Logic: The Right Use of Reason by Isaac Watts. Soli Deo Gloria Publishers, Box 451, Morgan, PA 15064.

Logic by Gordon H. Clark. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Traditional Logic Books 1 and 2 by Martin Cothran. Memoria Press, 4103 Bishop Lane, Louisville, Kentucky, 40218.

WEF in PROOF Games for Thinkers, 1490 South Boulevard, Ann Arbor, MI 48104 (734-665-2269).

11. БИБЛИЯ И ТЕОЛОГИЯ

11A. Помощни средства за библейско изучаване (Глава 14)

Guideposts Family Topical Concordance to the Bible. New York: Thomas Nelson Publishers, 1982.

Hendricksen, William. A Survey of the Bible.

Nelson’s Illustrated Bible Dictionary. Herbert Lockyer, Sr., general editor. New York: Thomas Nelson Publishers, 1986. Авторитетен справочен труд върху Библията, в един том, с пълноцветни илюстрации.

Smith, Jerome H., ed. Treasury of Scripture Knowledge. Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1992. Използвайте тази книга като кръстосани препратки за всеки стих в Библията.

Strong’s Concordance. Конкордансът е азбучен списък с думи, които се срещат в Библията, заедно с цитат на всеки стих и информация относно еврейския или гръцкия оригинал на думата.

Wycliffe Bible Encyclopedia (2 volume).

Young’s Concordance

Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible (5 volume).

11B. Семейно поклонение (Глави 11, 12, 13, 14)

Bluedorn, Harvey, On Family Worship pamphlet and audio tape, Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, IA 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

Gundersen, Dennis. Your Child’s Profession of Faith. Grace and Truth Books, 3406 Summit Boulevard, Sand Springs, OK 74063 (918-245-1500), www.graceandtruthbooks.com.

Ptacek, Kerry. Family Worship.

Wakefield, Norm. Elijah Ministries, 30063 U.S. Hwy 281 N., PMB 801, Bulverde, TX 78163 (803- 980-5606). Аудиокасети върху всички страни на брака и семейния живот.

11C. Теология (Глава 14)

Archer, Gleason. Encyclopedia of Bible Difficulties.

Bluedorn, Harvey. The Biblical Evidence for House Assemblies. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, IA 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

>Bluedorn, Harvey. Observations on the Order of the Assembly. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, IA 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

Bluedorn, Harvey. The Covenantal Allegory. Trivium Pursuit, PMB 168, 139 Colorado Street, Muscatine, IA 52761 (309-537-3641), www.triviumpursuit.com.

Bonar, Horatius. The Everlasting Righteousness.

Bridges, Jerry. The Pursuit of Holiness.

Bruner, Frederick Dale. A Theology of the Holy Spirit.

Buchanan, James. The Doctrine of Justification.

Calvin, John. The Institutes of the Christian Religion. Систематична теология. (Превод на български: Жан Калвин, Институти на християнската религия.)

Calvin, John. Calvin’s Commentaries.

Calvin, John. Calvin’s Calvinism.

Charnock, Steven. The Existence and Attributes of God.

Clark, Gordon H. The Atonement. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. Sanctification. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. The Biblical Doctrine of Man. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. The Incarnation. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. God’s Hammer: The Bible and Its Critics. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. Logical Criticisms of Textual Criticism. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. Predestination. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. Faith and Saving Faith. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Cunningham, William. Historical Theology, Two Volumes.

Cunningham, William. The Reformers and the Theology of the Reformation.

Dabney, Robert L. Discussions, Five Volumes. Преиздадена от Sprinkle Publications, Harrisonburg, Virginia.

Dabney, Robert L. Lectures in Systematic Theology.

Gill, John. The Cause of God and Truth.

Gaussen, Louis. The Divine Inspiration of Scripture.

Halley, John. Alleged Discrepancies of the Bible.

Harris, R. Laird, Gleason L. Archer and Bruce K. Waltke, eds. Theological Workbook of the Old Testament, Volume 1. Chicago: Moody, 1981.

Luther, Martin. The Bondage of the Will. (превод на български: Мартин Лутер, Робството на волята.)

Pickering, Wilbur. The Identity of the New Testament Text.

Pink, A.W. The Sovereignty of God. Baker Book House, 1973. Това издание е много по-добро от изданието на Banner of Truth.

Pink, A.W. Profiting From the Word. London: The Banner of Truth, 1970.

Seeberg, Reinhold. Textbook of the History of Doctrines. Grand Rapids: Baker Book House, 1952.

Smeaton, George. The Doctrine of the Atonement According to the Apostles.

Smeaton, George. The Doctrine of the Atonement According to Christ.

Terry, Milton S. Biblical Hermeneutics, A Treatise on the Interpretation of the Old and New Testaments.

Van Bruggen, Jacob. The Future of the Bible.

Wallace, Eric. Uniting Church and Home: A Blueprint for Rebuilding Church Community. Lorton, VA: Solutions for Integrating Church and Home, 1999.

Warfield, Benjamin. The Inspiration and Authority of the Bible.

Warfield, Benjamin. The Person and Work of Christ.

Warfield, Benjamin. Counterfeit Miracles.

11D. Семейни молитви (Глава 14)

Henry, Matthew. The Secret of Communion with God. London: Marshall, Morgan and Scott, 1964.

Philpot, J.C. Ears From Harvested Sheaves; or, Daily Portions. England: Gospel Standard Trust Publications, 1990. Издадена за първи път през 1884. Може да се купи от Gospel Mission, Inc., PO Box 318, Choteau, MT 59422 (406-466-2311). Наша любима книга.

Philpot, J.C. Through Baca’s Vale; or, Daily Words for Zion’s Wayfarers. England: Gospel Standard Trust Publications, 1992. Издадена за първи път през 1893. Може да се купи от Gospel Mission, Inc., PO Box 318, Choteau, MT 59422 (406-466-2311). Наша любима книга.

Steele, Richard. The Religious Tradesman: or Plain and Serious Hints of Advice for the Tradesman’s Prudent and Pious Conduct; From His Entrance into Business, to His Leaving It Off. Harrisonburg, VA: Sprinkle, 1989. Издадена за първи път през 1747.

11E. Изповеди и катехизиси

Уестминстърска изповед на вярата.

Уестминстърски голям и кратък катехизис.

Савойска декларация на вярата (конгрешанска).

Първа лондонска изповед на вярата (баптистка).

Втора лондонска изповед на вярата (баптистка).

Баптистки катехизис.

Белгийска изповед на вярата (реформистка).

Хайделбергски катехизис.

Beeke, Joel B. and Sinclair B. Ferguson. Reformed Confessions Harmonized With an Annotated Bibliography of Reformed Doctrinal Works. Grand Rapids: Baker Books, 1999.

Leith, John H., ed. Creeds of the Churches: A Reader in Christian Doctrine From the Bible to the Present. Garden City, NY: Anchor Books, 1963.

Lumpkin, Willian L. Baptist Confessions of Faith. Valley Forge: Judson Press, 1974.

Spurgeon, C.H. A Catechism with Proofs. Pilgrim Publications, Box 66, Pasadena, TX 77501.

The Tract Primer. Издаден първоначално от American Tract Society. Christian Communicators Worldwide, 7104 Comanche, North Little Rock, AR 72116.

11F. Каталози

Christian Literature World (Jay P. Green), Box 4998, Lafayette, IN 47903 (765-429-4122).

Gospel Mission, Inc., PO Box 318, Choteau, MT 59422 (406-466-2311). Каталог с книги от Дж. Филпот, Джон Бънян, Джон Джил, Джон Оуен и много други.

The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

11G. Версии на Библията

King James

New King James

Literal Translation, edited by Jay P. Green. Christian Literature World, Box 4998, Lafayette, IN 47903 (765-429-4122).

Young’s Literal Translation

12. ФИЛОСОФИЯ

Clark, Gordon H. William James and John Dewey. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. Thales to Dewey: A History of Philosophy. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. Essays on Ethics and Politics. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. An Introduction to Christian Philosophy. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. Religion, Reason and Revelation. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. A Christian View of Men and Things. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. A Christian Philosophy of Education. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. Ancient Philosophy. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. The Philosophy of Science and Belief in God. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Clark, Gordon H. Three Types of Religious Philosophy. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Gospel Films, Box 455, Muskegon, MI 49443 (231-773-3361). “How Should We Then Live?” 3-video series; “Whatever Happened to the Human Race” 3-video series.

Machen, J. Gresham. Education, Christianity, and the State. The Trinity Foundation, Box 68, Unicoi, TN 37692 (423-743-0199).

Noebel, David A. Understanding the Times. Summit Ministries, Box 207, Manitou Springs, CO 80829 (719-685-9103), www.summit.org.

Rushdoony, Rousas John. The Philosophy of the Christian Curriculum. Valecito, CA: Ross House Books, 1981.

Rushdoony, Rousas John. The Messianic Character of American Education: Studies in the Philosophies of Education. Nutley, NJ: The Craig Press, 1972.

Rushdoony, Rousas John. Intellectual Schizophrenia. Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1973.

13. ПРИРОДНИ НАУКИ

13A. Учебници (Глави 13, 14)

Exploring Creation series by Jay Wile. Apologia Educational Ministries, 1106 Meridian Plaza, Suite 220, Anderson, IN 46016 (888-524-4724), www.highschoolscience.com. Най-добрите курсове по физически науки, биология, химия, физика и висша наука.

Gray’s Anatomy by Henry Gray. Има много издания на тази книга.

13B. Микроскопи и друго оборудване

Carolina Catalog of Science and Math (800-334-5551), www.carolina.com. Това е огромен каталог (1356 страници), който съдържа всякакво оборудване, от което можете да се нуждаете, за да преподавате природни науки. Аз закупих няколко от техните живи мостри от водорасли и едноклетъчни, и бях много доволна от услугата и продуктите.

Home Training Tools, 2827 Buffalo Horn Drive, Laurel, MT 59044 (800-860-6272), www.hometrainingtools.com.

13C. Изучаване на природата (Глави 11, 12, 13)

Christian Liberty Press, 502 West Euclid Avenue, Arlington Heights, IL 60004. Препечатки на стари учебници по природни науки.

Comstock, Anna Botsford. Handbook of Nature Study. Ithaca, NY: Comstock Publishing Associates, издадена за първи път през 1911, многобройни препечатки.

The Elijah Company Catalog, 1053 Eldridge Loop, Crossville, TN 38558 (888-2 ELIJAH), www.elijahco.com. Ценни статии за изучаване на природата и природни науки.

Holden, Edith. The Country Diary of An Edwardian Lady. New York: Holt Rinehart and Winston, 1977. Издадена първоначално през 1906.

The Peterson Field Guide Series, edited by Roger Tory Peterson. Boston: Houghton Mifflin Company. Практически ръководства по всички предмети от природните науки.

Reader’s Digest North American Wildlife. Pleasantville, NY: Reader’s Digest Association, 1982.

13D. Креационизъм (Глави 11, 12, 13, 14)

Answers in Genesis, PO Box 6330, Florence, KY 41022 (800-778-3390), www.answersingenesis.org. Многобройни ресурси по креационизъм, включително списание Creation.

Ken Hovind, 29 Cummings Road, Pensacola, FL 32503 (850-479-DINO), www.drdino.com. Най-добрите видеокасети по креационизъм, които сме виждали.

Institute for Creation Research, 10946 Woodside Ave. North, Santee, CA 92071 (800-628-7640), www.icr.org. Многобройни ресурси по креационизъм.

Midwest Creation Fellowship Library-By-Mail, Box 479, Gurnee, IL 60031. Библиотека за многобройни видеокасети по природни науки.

Unlocking the Mysteries of Creation by Dennis Petersen. Creation Resource Foundation, PO Box 570, El Dorado, CA 95623 (530-626-4447), www.awesomeworks.com. Превъзходна книга по креационизъм. Има и видеокасети.

14. ИЗКУСТВА И МУЗИКА

14A. Изкуства (Глави 11, 12, 13, 14)

Dover Publications, 31 East 2nd Street, Mineola, NY 11501 (516-294-7000). Огромен каталог включващ многобройни редки исторически книги.

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ИЗКУСТВА

Harter, Jim, ed. Animals: 1,419 Copyright-Free Illustrations of Mammals, Birds, Fish, Insects, etc., A Pictorial Archive from Nineteenth-Century Sources. Dover Publications, 31 East 2nd Street, Mineola, NY 11501 (516-294-7000).

14B. Разбиране на изкуството (Глави 11, 12, 13, 14)

Casey, William C. Masterpieces in Art. Christian Liberty Press, 502 West Euclid Avenue, Arlington Heights, IL 60004 (847-259-4444), www.homeschools.org. Разбиране на изкуството за деца, писана от християнска гледна точка.

Chutter, Frances Elizabeth. The Art-Literature Readers (Books 1-3). Our Lady of Victory, 103 East 10th Avenue, Post Falls, ID 83854 (208-773-7265), www.olvs.org. Читанки по изкуства и литература за деца на нивото на граматика.

Gallery: An Art Card Game

Lester, Katherine Morris. Great Pictures and Their Stories (9 volumes). New York: Mentzer Bush and Company, 1930. Стари читанки по изкуства и литература за всички възрасти. Превъзходна.

Quine, David. Adventures in Art. The Cornerstone Curriculum Project, 2006 Flat Creek, Richardson, TX 75080 (972-235-5149), www.cornerstonecurriculum.com. Учебна програма за разбиране на изкуството за всички възрасти.

University Prints, 21 East Street, Winchester, MA 01890 (781-729-8006), www.universityprints.net. The University Prints е архив от нагледни материали от около 7,500 теми по история на изкуствата. Редактирана и допълвана от различни учени, тази колекция обхваща почти всяка област от историята на западното и незападното изкуство и архитектура от предисторически времена до наши дни. Създайте свой учебник с картини от техния каталог с 300 цветни и 7,200 чернобели евтини илюстрации, или изберете от стотици готови комплекти, които осветляват естетични и исторически теми.

14C. Учебни програми по изкуства (Глави 11, 12, 13, 14)

How Great Thou Art Publications, Box 48, McFarlan, NC 28102 (800-982-3729), www.howgreatthouart.com. Широко разнообразие от учебни програми по изкуства.

Visual Manna, PO Box 553, Salem, MO 65560 (888-275-7309), www.rollanet.org/~arthis. Рич и Шарън Джефъс са произвели многобройни ценни материали по изкуства, включително Visual Manna’s Complete Art Curriculum.

14D. Разбиране на музиката (Глави 11, 12, 13, 14)

Kinscella, Hazel Gertrude. Kinscella Music Appreciation Readers. New York: The University Publishing Company, 1928. Стари читанки по музика за ученици на ниво граматика. С илюстрации.

14E. Теория на музиката (Глави 13, 14)

Clough, John and Joyce Conley. Scales, Intervals, Keys, Triads, Rhythm, and Meter: A Self-Instruction Program. New York: W.W. Norton, 1983. В този учебник процедурите за програмирано обучение се прилагат към целия обхват от основни елементи на теорията, така че начинаещият да може да се подготви за по-сложната работа, а напредналият ученик да може да преговори основите на музикалната теория. За възрасти над 14 години. Препоръчваме го силно.

Clough, John and Joyce Conley. Basic Harmonic Progressions: A Self-Instruction Program. New York: W.W. Norton, 1984. В този учебник, предназначен да следва Scales, Intervals, Keys, Triads, Rhythm, and Meter: A Self-Instruction Program от същите автори, се използват процедурите на програмирано обучение за да развият уменията на ученика в основите на писането на музика и в разбирането на основните понятия на хармоничната прогресия. За възрасти над 15 години.

15. ДРУГИ РЕСУРСИ

(Глава 15)

Adams, Jay E. Competent to Counsel.

Adams, Jay E. Christian Living in the Home.

Amazon Drygoods and Pickling Works (800-798-7979). Този каталог съдържа автентични кройки от миналото.

Barth, Jeff and Marge Barth. Old-Fashioned Courtship and How It Works Today. Middleburg, VT: Parable Publishing, 1998.

Bear, John. Bear’s Guide to Earning Degrees by Distance Learning. www.degree.net.

College Board CLEP. www.collegeboard.org/clep.

Jehle, Paul. Dating Vs. Courtship. Plymouth, MA: Plymouth Rock Foundation, 1997.

Lazarus Ministries Press, VIP, Box 463, Owensville, Ohio 45160 (513-641-2221). Това издателство специализира в препечатване на книги и библии, които са неизвестни на съвременното поколение. Издателят вижда стойност в поддържането на точни версии на американската история и предлагане на точни копия на версии на Библията от преди 400 години.

Miller, Natali. The Pattern of Courtship. Moscow, ID: Canon Press, 1996.

The Moneychanger, Franklin Sanders, Box 178, Westpoint, TN 38486 (888-218-9226), www.the-moneychanger.com.

Phillips, Doug. Making Wise Decisions About College and Life After Homeschool audio tape series. Vision Forum, 326 Sterling Browning, San Antonio, TX 78232 (800-440-0022), www.visionforum.com.

The Phyllis Schlafly Report, Box 618, Alton, IL 62002 (618-462-5415), www.eagleforum.org.

PsychoHeresy Awareness Newsletter, 4137 Primavera Rd, Santa Barbara, CA 93110, www.psychoheresy-aware.org.

Schlecht, Christopher. Critique of Modern Youth Ministry. Moscow, ID: Canon Press, 1995.

Съдържание


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева