Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Статия 3

Древното образование:
Eврейско, гръцко и римско

Повечето от тази статия е взето от книгата William Barclay, Educational Ideals in the Ancient World, Grand Rapids: Baker Book House, 1974.

1. ЕВРЕЙСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ:
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖЕНИЕ НА БОГА

Еврейското образование е било изцяло религиозно образование. Във времето преди плена (преди Езра и Неемия) Писанието е било единственият учебник, домът е бил единственото училище, а родителите са били единствените учители. Израел е имал най-висока грамотност в цялата древна история. Във времето след плена (Езра, Неемия и след това) училищата са били прикрепени към синагогите, а учението е било устно рецитиране и повтаряне. Техните основни текстове са включвали: Шема (Второзаконие 6:4-9; 11:13-21; Неемия 15:37-41); Халел (Псалми 113-118); Сътворението (Битие 1-5); и левитският закон (Левит 1-8). Учителите са имали професия и са преподавали без заплащане, като привилегия.

2. ГРЪЦКОТО ОБРАЗОВАНИЕ:
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО

В Спарта индивидуалността е била заличена чрез служение на държавата. “Никога в никоя страна по света образованието не е било така съзнателно планирано, контролирано и предопределяно от държавата, както в Спарта, до появата на съвременната тоталитарна държава.” Образованието се е състояло от основен минимум от четене и писане, музика (морална, не естетична), военни танци и атлетика. Целите на образованието са били храбър и умерен характер и универсална издръжливост на тялото и ума. В Атина индивидът е бил обучавани за служение на обществото. Гръцките момчета са ходели при трима учители, които са преподавали трите основни предмета:

 1. γραμματιστη´ς [grammatistEs: “учител по основните предмети”] е преподавал четене, писане и аритметика;

 2. κιθαριστη´ς [kitharistEs: “свирещ на арфа или лира”] е преподавал лира и песни;

 3. παιδοτρίβης [paidotrIbes: “детски треньор”] е преподавал борба, бокс, бягане, скачане, хвърляне на копие и диск.

3. РИМСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ:
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА

В ранните години римското образование е било насочено към изграждане на характера, да пригоди мъжа за неговия дълг към боговете, държавата и семейството. Римското образование се е съсредоточавало около дома и затова никога не е било стандартизирано. През първите седем години детето е било под влиянието на майка си. След това неговото общение е било с неговия баща, който е бил негов постоянен придружител и често негов единствен учител. Образованието на децата е било призванието в живота на бащата. Плутарх пише за великия генерал и държавник Емилий Павел, „. . . той . . . бил посветил себе си . . . на образованието на своите деца. . . . За тази цел . . . намерил учители да ги учат на граматика, логика и риторика . . . и ако не е бил възпрепятстван от обществени дела, самият е присъствал на техните уроци и се е грижел да изпълняват упражненията си. . . .” Във възрастта, в която детето е ставало гражданин, обикновено на шестнадесет години, бащата давал сина си за година и повече под опеката на виден приятел, богат на години, опит и почести. Когато Рим става империя, бащата е бил задължен да служи във войската и на държавата и вече не е можел да надзирава образованието на своите деца. Така е възникнала училищната система. Това образование се е оказало провал. То подкопавало морала, малтретирало тялото и преподавало безполезна информация. Накрая затънало до там, че новобранците не можели да бъдат смятани за достатъчно грамотни за да могат да поддържат полковите книги. Използвани са били картинки за обясняване на прости задачи. [Поради широко разпространената неграмотност съвременната американска армия използва картинки да преподава използването на военната техника.] Имало е три етапа в римското образование:

 1. Litterator е обхващал основите на знанието, четене, писане смятане (7-12 години).

 2. Grammaticus е обхващал гръцка граматика (нямало е латински), логика и риторика.

  1. recte loquendi scientia = познание за правилно говорене, включващо история на буквите и гласните звуци, промени в окончанията, части на речта, правилната ясна и елегантна дикция.

  2. poetarum enarration = обяснение на поетите, включващо четене на правилния текст, слушане на лекцията върху текста.

  3. музика

  4. геометрия

  5. гимнастика

 3. Rhetor

Съдържание


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева