Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Статия 14

Семейно изучаване на Библията по Тривиума

Можели ли са християните от първи век да имат семейни изучавания на Библията? Може и да не са имали лични копия на Писанията в своите домове, но са запомняли Писанията и са ги чели и пели на глас, когато са се събирали за поклонение. Ние понякога си мислим, че им е било по-добре без копия на Библията от нас, които имаме многобройни преводи на Библията. Ние можем да цитираме един стих от някой превод, когато те са можели да цитират целия контекст на този стих в оригиналния език. Но те не са имали свободните часове, които ние имаме.

ИЗБОР НА ПРЕВОД НА БИБЛИЯТА

Всички в семейството трябва да използват един и същи превод на Библията по време на изучаването на Библията. Четенето от различни преводи е объркващо и затруднява механизма на запомнянето. Изборът на Библия е много важен. Няма съвършен английски превод на Библията, но някои са несъмнено по-добри от други. Ето три неща, които трябва да имате предвид:

1) Гръцкият текст в основата на превода (ниво на познание: фактите, суровите данни.)

Съвременният критичен гръцки текст е главно закърпен плат от шепа открити наскоро части и откъси от често противоречиви ръкописи, датиращи от времето на теологичните спорове през трети и четвърти век. Обратно, традиционният гръцки текст представлява огромна текстова традиция, която е цяла дреха, може би с някои поокъсани краища, но която може да се проследи като непрекъснат поток до първи и втори век. Традиционният текст има много стихове, които не се намират в предполагаемите “най-стари ръкописи,” но които се срещат в цитатите от първи и втори век. Преводите, които са основани върху традиционния текст, включват по-популярните King James Version и New King James Version и по-малко популярните Young's Literal Translation и Modern King James Version. (За повече по тази тема вижте нашите Trivium Loop Archives в www.triviumpursuit.com.)

2) Методът на превод (ниво на разбиране: теорията в основата на думите.)

Преводите дума по дума са основани на теорията, че главният носител на смисъл е в и между думите (речник и синтаксис). Такива преводи обикновено са много буквални и оставят повечето тълкуване на бележките и коментарите. Преводите мисъл по мисъл са основани на теорията, че главният носител на смисъл е в и между изреченията. Такива преводи обикновено въвеждат много тълкуване в превода – добавяйки неща, които всъщност не са казани и пропускайки неща, които действително са казани. The King James Ver­sion, New King James Version, Young's Literal Version, Modern King James Version и New American Standard Version са повече или по-малко преводи дума по дума. The New International Version, Today's English Version и почти всяка друга съвременна версия са по-близо до преводите мисъл по мисъл.

3) Литературно качество (ниво на мъдрост: ефективността на изразяване).

Програмите за четене „погледни и кажи” в нашите заведения за социализирано образование (държавните училища) са създали нуждата от нова литература с опростени речник и граматика от вида „погледни и кажи.” Тези, които четат по метода „погледни и кажи,” не могат да четат King James Version. Но King James Version се е доказала като най-лесна за запомняне наизуст. Това е защото тя е литературен шедьовър – не е написана на съвременен разговорен език. Дори не е написана на разговорен език от времето на кралица Елизабет I. Колкото по-високо е литературното качество, толкова по-лесен за запомняне е преводът. Колкото по-“разговорен” е езикът, толкова по-труден е за запомняне. The New International Version, Today's English Version и всички съвременни перифрази като “Living Bible” не са добри примери за литературно качество.

Няма съвършен английски превод. Въпреки че King James има добра текстова основа и превъзходен литературен стил, липсва й известна точност и свързаност в речника, и изобилства от архаизми. Въпреки че New King James има добра текстова основа и добра степен на точност, тя страда от принизен речник и лоша английска граматика. New American Standard Version има лоша текстова основа. New International Version се проваля по много точки – текстова основа, метод на превода и литературен стил. Но не е само тя – почти всички други съвременни преводи се провалят по същите точки. Освен ако имате основателна причина да използвате други преводи, ние ви препоръчваме King James, New King James, Modern King James или Twenty-first century King James и ви препоръчваме да избягвате NIV и други такива преводи.

ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА

Изберете редовно време за изучаване на Библията, например 7:00 сутринта всеки ден от седмицата. Всеки в семейството трябва да знае часа и да е свободен през това време. (Не трябва да се правят обявления, че е време за изучаване на Библията, освен ако часът трябва да се промени.) Четете последователно от една книга от Библията. Как да изберете от коя книга да четете? Бащата трябва да определи какво семейството трябва да изучава. Историческите раздели като Битие и Изход, от Исус Навиев до Естир, или Евангелията и Деяния са добри изучавания. Можете обикновено да четете по една глава от Стария Завет, а от Новия Завет може да е нужно да забавите до един абзац на ден. Юридическите и церемониални раздели (от Изход 21 до Второзаконие) са важни, но някои части могат да са трудни за разглеждане в семейното изучаване, особено когато имате много малки деца. Може да изберете да пропуснете някои от повторенията, като родословия, или да пропуснете някои участъци, които не са подходящи за ушите на по-малките. Поетичните и пророчески раздели (от Йов до Малахия) по своето естество изискват повече подготовка от страна на бащата. Доктриналните и практическите раздели на новозаветните Послания могат да изискват от вас да забавите до няколко стиха на ден или дори да повтаряте едни и същи стихове в продължение на няколко дни.

Всеки има своята роля в Библейското изучаване. Прието е да започваме с молитва, която включва молба за Божието просветление върху Неговото Слово. Може само бащата да чете, или да позволите различни хора да последователно всеки ден, или стиховете могат да се разделят така, че всеки човек да чете една част всеки ден. Ако има дете, което сега се учи да чете, му дайте Библия. То може да назове някои букви или да произнесе и да изговори на глас няколко избрани думи. По този начин всеки практикува четенето на Писанията на глас.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ТРИВИУМА

Когато децата са много малки, татко може да се задоволи само с четене на Библията, задаване на няколко въпроса и с няколко коментара. До времето, когато имате юноши, можете да приложите на практика пълния Тривиум във вашето изучаване.

Първо е нивото на познание. Изпитайте себе си върху фактите. Може да поискате от някого да разкаже на глас фактите от текста. Това може да се направи много подробно или да бъде подпомогнато с въпроси от бащата. В историческите текстове можете да възложите на едно дете да преразкаже историята със свои собствени думи. (Може да му го възложите преди четенето, за да му дадете честно предупреждение за предстоящата задача, и то ще внимава повече. Може и да не внимава.) След преразказа другите могат да попълнят някои пропуснати подробности. Мама и татко трябва да разказват от време на време, за да изпитат колко е отслабнала паметта им.

След това, изучаването преминава на нивото на разбиране. Изисквайте от всеки на юношеска възраст и нагоре (това включва родителите) да зададе въпрос, който изследва значението или следствията от текста. Не им позволявайте да се измъкнат с отговор “Не мога да измисля никакъв въпрос.” Ако опитват това твърде често, тогава отново преминете заедно през текста стих по стих и задавайте въпрос за всеки стих, за да им покажете, че проблема не е че е невъзможно да измислят въпрос, а само че не използват своите умове. Обсъдете въпроса. Поканете всеки да участва в измислянето на всички възможни отговори. Можете да позволите някои от онези юношески специалитети – онези смешни или весели възможности – но не позволявайте това да излезе извън контрол. Тогава се опитайте логически да стесните възможностите. Трябва имате под ръка някои ресурси за изучаване на Библията, за да направите справка когато е необходимо.

Накрая стигаме до нивото на мъдрост. Понякога приложенията произтичат направо от дискусиите на нивото на разбиране. Друг път може да е нужно да подтикнете всеки един с въпрос, който извежда приложение. Можете да опитате с хипотетичен въпрос „какво ако.” Как човек трябва да се покори на поучението в този текст? Как това трябва да определя нашето поведение или поведението на другите? Как поученията или примерите в текста ни помагат в нашите решения, действия, разбирания и т. н. Търсете принципи, ценности и цели. Отново, не им позволявайте да избягат с отговор “Не знам.” Разбира се, колкото по-голямо става детето, толкова по-склонно ще бъде към приложения, но не пренебрегвайте тук и малките деца. Понякога те дават добрите приложения.

УЧЕБНИ БИБЛИИ

Пазарът сега е наситен с учебни Библии. Не им позволявайте да владеят над вас. Мислете самостоятелно. Използвайте ги като помощно средство, не като главен учител. Ако по време на вашето семейно изучаване се нуждаете да изследвате даден въпрос малко по-задълбочено, използвайте препратките, картите или конкорданса преди да прибегнете до тези бележки. Ако използвате бележките твърде често, можете да станете техни роби. О, да, и вашите деца скоро ще открият, че могат да ги използват като „пищови” за изпити,” за да избегнат мисленето.

СЛЕД ИЗУЧАВАНЕТО

В даден момент бащата обявява края на изучаването. От двадесет минути до половин час е добра продължителност, но понякога може да се нуждаете или да искате повече. Татко може да обяви дискусия за какво трябва да се моли и след това да завърши с молитва.

Ако следвате този метод, ще пораснете в познание, разбиране и мъдрост като семейство.

Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин. – 2 Петър 3:18

(За повече информация относно семейното поклонение и други подходи към изучаване на Библията, вижте нашата брошура On Family Worship.)

Съдържание


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева