Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Статия 15

Създаване на клуб за речи и дебати в домашното училище

ЦЕЛИ

 1. Да се научат учениците как да говорят пред публика.

 2. Да научат механиката на говорене.

  1. Тембър на гласа.

  2. Произношение.

  3. Сила на гласа.

  4. Изразителност.

  5. Техники на дишане.

 3. Да се даде на учениците практически опит за различни форми на речи.

  1. Изразително четене (ученикът чете неоригинален материал)

   1. Проза.

   2. Поезия.

   3. Дует.

   4. Неоригинална оратория.

  2. Реч (оригинална).

   1. Информационна.

   2. Импровизирана.

   3. Оратория (убедителна реч).

   4. Хумористична.

  3. Дебат.

   1. Линкълн-Дъглас.

   2. Кръстосан разпит.

 4. Да се изложат учениците на различни видове проза и поезия.

 5. Да се развият техниките на ефективно публично говорене чрез участие в състезания и специални програми.

 6. Да се научи правилният начин за писане и изнасяне на оригинална реч.

 7. Да се научат как да дебатират.

 8. Да формират отбор за речи и дебати и да се състезават с други отбори за речи и дебати на домашни ученици.

ПРЕПОРЪКИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

 1. Правете срещи два пъти в месеца, като всяка среща продължава два до три часа.

 2. Изисквайте такса от учениците, които искат да участват (от $5-20). Ако искате такса, учениците ще присъстват по-редовно, ще са по-сериозни относно завършването на заданията и родителите ще стараят да водят учениците на срещите навреме. Събраните пари могат да послужат за разходите по копиране на брошурите.

 3. Всеки ученик трябва да има тетрадка (папка), за да държи в нея всички брошури, бележки, текстове, речи и задания.

 4. За да могат родителите да вмъкнат графика за срещите в своите календари, още преди началото на септември раздайте един график на срещите.

 5. Учениците трябва да са на тринадесет или повече години, за да посещават срещите. Ако по-малки ученици желаят да участват, оформете отделна група за тях.

 6. Ръководителите трябва да имат списък (и непрекъснато да добавят към този списък) на четива (проза, поезия, дует и неоригинална риторика), от които учениците да могат да избират. Раздели 808.5 до 900 по библиотечната система на Дюи са добро място да започнете вашия списък.

 7. За да предразположите нервните ученици, започнете годината само с изразително четене. Изразителното четене е лесно за изпълнение и това ще даде време на учениците да се приспособят към ситуацията. По-късно през годината преминете към речи и дебати.

 8. Преди да преминете към дебати, учениците трябва да са изучавали логика.

 9. Съчетайте клуба за речи и дебати с театралния клуб.

 10. Насърчете учениците да участват в състезания.

 11. Планирайте последната програма да бъде проведена през месец май. Поканете роднини на тази програма.

 12. Организирайте състезания по речи и дебати с други клубове по речи и дебати на домашни ученици.

 13. Всички ученици трябва да имат празна касета с добро качество и да я носят на всяко събиране. Всички четива, речи и дебати на всички събирания ще бъдат записани за по-късен анализ от групата или от отделния човек.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПИСАНИЕ ЗА СРЕЩИТЕ

 1. Учениците изпълняват четения или речи (нервните ученици желаят да свършат с това веднага).

 2. Анализирайте и критикувайте всяко четене или реч (насърчавайте учениците да участват в това – може би чрез преки въпроси).

 3. Дайте задание за следващото събиране.

 4. Правете като група някои упражнения за произношение или интонация.

 5. Съдържание


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева