Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Статия 16

Указания за публични речи

ЦЕЛИ

Бележка на редактора: Тази статия се занимава с проблеми на публичното говорене, които са специфични за английския език и имат твърде малка приложимост за повечето български читатели. Затова избираме да не я публикуваме. Онези български читатели, които желаят да имат статията, могат да използват английското издание на книгата.

Съдържание


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева