Уестминстърска
изповед
на вярата
1647превод Ник Атанасов

Наред с политическите, икономически и социални предпоставки за появата си, Реформацията от ХVI - ХVII век е предизвикана и от силния стремеж да се възвърне първоначалната чистота и искреност на християнството. В Западна Европа основателите и подвижниците на Реформацията възстановяват и дават гласност на богословието, което съответства на Новия Завет, с убеждението, че това е възможно единствено чрез авторитета на цялото Свещено Писание.

Като резултат на тези промени в Църквата, през периода 1643 -1649 год. в Лондон заседава Събранието на богословите при Уестминстърския парламент. В този своеобразен християнски парламент участват около 160 видни свещеници, църковни водачи и богослови от Англия и Шотландия. Събранието успява да състави няколко документа, одобрени по-късно от Парламента и станали основа за по-нататъшното развитие на Западните християнски църкви.

Предмет на настоящето издание е заключителният документ на Уестминстърското събрание ­ Реформаторската изповед на християнската вяра в нейната историческа версия, датираща от 1647 год. Тя представя най-важните и фундаментални вярвания в християнското учение, неразривно свързани с библейските текстове, на които се основават. Освен Уестминстърската (Реформаторската) изповед, изданието включва и приложенията є ­ Кратък и Подробен катехизис, които излагат съдържанието на християнското учение под формата на въпроси и отговори.

Издателство Нов Човек осъзнава нуждата която изпитва съвременното християнство от връщане към своите исторически корени и поема отговорността да издаде основните исторически документи на християнската вяра. Подготвяме за печат и обширен труд върху историята на християнството с участието на български богослови.

От редакцията,
София, март 1997


Изповед на вярата
Кратък Катехизис
Подробен катехизис

превод Copyright © Издателство Нов Човек, 1997