Средство за господство
Съдържание
Въведение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Глава 28
Глава 29
Глава 30
Глава 31
Глава 32
Глава 33
Глава 34
Заключение

Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Приложение Д
Приложение Е
Приложение Ж
Приложение З

   

Средство за господство
  Home    от Гари Норт  

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение

 

Уводни бележки

1. Възстановяване на библейската казуистика

2. Какво е заветен закон?

3. Какво са казусните закони?

4. Библейската теология на робството

 

Коментар

5. Слугуване, закрила и брак

6. Съпруги и наложници

7. Правата на жертвата срещу месианската държава

8. Отвличане

9. Разходите на частния конфликт

10. Човешката стока

11. Криминалното право и възмездяването

12. Аукцион за заместващи санкции

13. Свобода за око

14. Откуп за живот

15. Непокритата яма

16. Знание, отговорност и презумпция за вина

17. Пропорционална реституция

18. Замърсяване, собственост и отговорност

19. Съхраняване, отговорност и предотвратяване на престъпления

20. Грижи и небрежност

21. Прелъстяване и слугуване

22. Подтисничество, всезнание и правосъдие

23. Забраната срещу лихварството

24. Безпристрастно правосъдие и правна предсказуемост

25. Намерилите не трябва да задържат намереното

26. Подкупи и правосъдие

27. Съботната свобода

28. Празници и гражданство

29. Проклятието на нулевия растеж

30. Божиите ограничения върху жертвата

31. Икономиката на скинията

32. Пари за кръв, а не поголовен данък

33. Съботната почивка срещу автономията

34. Способността да поучаваш

Заключение

 

Приложения

Приложение А: Общата благодат, есхатологията и библейският закон

Приложение Б: Кодексът на Маймонид: Библейски ли е той?

Приложение В: Измамата на висшата критика

Приложение Г: Епистемологичният проблем на обществения разход

Приложение Д: Замърсяването в Съветския съюз

Приложение Е: Насилствените престъпления в Съединените Щати, 1980

Приложение Ж: Изобилие от безплатно време: Екзистенциалистичната утопия на С. С. Мууни

Приложение З: Продаване на първородството: Ратифицирането на Конституцията на САЩ

Tools of Dominion
Copyright © 1988 Gary North
превод Copyright © 1999 Божидар Маринов