Безусловна капитулация
Резюме
Съдържание
Предговор
Въведение към Част I
Бог
Човекът
Законът
Времето
Обобщение на Част I
Въведение към Част II
Семейството
Църквата
Държавата
Икономиката
Обобщение на Част II
Въведение към Част III
Божието Царство
Стратегия за господство
Обобщение на Част III
Заключение

   

Безусловна капитулация
  Home    от Гари Норт  

   

Какво действително Библията казва относно Бога? Относно сътворението? Относно греха и осъждението? Относно дома и семейството? Относно политиката и управлението? Относно богатството и бедността? Относно последните дни? Относно мисията на Църквата?

За нещастие, повечето християни днес не могат да дадат нещо по-добро от мъгляви и неясни отговори на такива въпроси. Същото е и с повечето пастори или теолози.

Безусловна капитулация е предназначена за решаване на този сериозен проблем. Тя е учебник за основите на вярата. В нея д-р Гари Норт ни казва какво Библията действително казва.

След като прочетете тази проста, но проницателна, жизнена, но съдържателна книга, вероятно единствените въпроси без отговор, които ще останат в ума ви, ще са, “Готов ли съм да се предам пред изискванията на Христос и пред заповедите на Христос? Ще Го следвам ли безусловно?”

Д-р Гари Норт е автор на повече от тридесет влиятелни книги за християнския живот и по различни обществени и духовни проблеми. Той е президент на Institute for Christian Economics, редактор на уважавания икономически бюлетин, Remnant Review, и главен редактор на многотомната поредица Biblical Blueprint Series. Живее в Тайлър, Тексас, със своята съпруга и четири деца.

Unconditional Surrender
Copyright © 1994 Gary North
превод Copyright © 1999 Божидар Маринов