Безусловна капитулация
Резюме
Съдържание
Предговор
Въведение към Част I
Бог
Човекът
Законът
Времето
Обобщение на Част I
Въведение към Част II
Семейството
Църквата
Държавата
Икономиката
Обобщение на Част II
Въведение към Част III
Божието Царство
Стратегия за господство
Обобщение на Част III
Заключение

   

Безусловна капитулация
  Home    от Гари Норт  
ПРЕДГОВОР


Тази книга е родена от необходимостта. Аз издавам двуседмичен икономически бюлетин, Remnant Review, който бива изпращан на хора, които се интересуват от начини за запазване и увеличаване на капитала. В броя от 6 юни 1980 писах за четирите стълба на инвестирането: злато, хранителни стоки, оръжия и Бог.* Имах множество препоръчителни книги за първите три, но когато стигнах до четвъртия, се спрях. Исках да препоръчам добра уводна книга за значимостта на християнството в съвременния свят, но не можех да си спомня за нито една такава. Има много различни книги, занимаващи се с една или друга страна на християнската вяра и поклонение, но не можех да се сетя за нито една, която е обща, теологично точна, изчерпателна и възможна за четене.

Това започна да ме притеснява. До този момент бях издавал седем бюлетина, пишейки четири от тях, така че времето ми беше изключително оскъдно. Нещо повече, управлявам Института за Християнска Икономика и един от моите продължаващи проекти е написването на пълен икономически коментар върху Библията. Прекарвам минимум десет часа на седмица, петдесет седмици в годината, върху този проект. Така че знаех, че нямам много време да пиша книга. В същото време все повече се убеждавах, че една уводна малка книга е необходима.

За да свърша работата без да съсипя програмата си, реших да напиша тази книга, но с ограничение във времето. Това ограничение беше две седмици. Започнах на 2 юли 1980 и завърших първата чернова на 14 юли. Всъщност, имах още половин ден свободен, тъй като я завърших в ранния следобяд.

Дадох на Джеймс Джордан да прочете ръкописа и той направи някои важни предложения. Включих повечето от тях в крайния вариант. Така, книгата е основно продукт на две седмици писане. Целият проект отне един месец: от началото до крайната чернова.

Исках книгата да бъде възможна за четене. Сложността прави книгите нечетими, затова я писах бързо: без бележки, без конспект и само със заглавията на главите в ума си. Но бях изследвал Библията в продължение на двадесет години преди да започна този проект. Направих сериозни промени само в главата за човека, с помощта на Джеймс Джордан, в раздела, занимаващ се със спасението. Поне съм доволен от този раздел, макар той е по-сложен, отколкото се надявах, но не можах да намеря начин да го направя по-кратък или по-лесен. Исках да бъде точен.

Просто нямах време да бъда подробен. Надявам се, че моят подход поне е направил книгата четима. Всеки, който иска да изследва някои от тези теми в по-големи подробности, може да продължи, като изчете книгите, препоръчани на страниците след азбучния указател. Никой наръчник сам по себе си не може да послужи като краен източник за смисъла и приложенията на християнството.

Първоначално реших да озаглавя книгата Християнството: Какво е различното при него? Някои от моите сътрудници искаха да я озаглавя Чисто християнство, заглавие, напомнящо на Обикновено християнство на К. С. Луис. Но аз се спрях на Безусловна капитулация, тъй като смятам, че то най-много се приближава до главните теми в тази книга.

Това, което исках да произведа, беше наръчник, който може да послужи като въведение в основите на християнството, както и като ръководство за изследване за хора, които вече са християни, но никога не са прекарвали много време размишлявайки върху обществените, политическите и икономическите приложения на християнството. Тя дори може да се приеме за една дебела брошура. Може и да се приеме за християнски манифест. Надеждата ми е, че поне ще бъде приета.

Книгата е разделена на три раздела. Първият раздел, “Основи,” покрива основите на ортодоксалното християнство. Това са религиозните принципи, които отделят християнството от всички други религии. Вторият раздел, “Институции,” покрива приложенията на християнството за основните институции на човешкия живот. Очакваме да открием много различен подход във всяка основна институция от това, което откриваме в нехристиянските общества. Накрая, има трети раздел, “Очаквания.” Какво трябва да очаваме в бъдещето? Как ще прилагаме принципите, които откриваме в раздел първи? Имаме ли време да развием институционалната база от раздел втори? Какъв е правилният план за действие? Какво Бог изисква от нас да правим?

Тази книга неизбежно ще съблазни всеки, който я прочете. Тя е в конфликт с повечето от това, което познаваме като “традиционно християнство.” Има много традиционни християни, които смятат, че не са част от религиозния традиционализъм, но те са. Когато четат тази книга, и ако мислят върху това, което четат, или ще трябва да отхвърлят голяма част от това, което заключавам в тази книга, или ще трябва да започнат да работят дълго и усилено, за да преосмислят религиозните принципи, на които са били учени в продължение на много години.

Всеки път, когато един читател не харесва това, което чете, той трябва да проверява своите презумпции. След това трябва да проверява книгите, към които се отнасям. Грешките във всяка човешка книга са неизбежни, но въпросът е те да бъдат намалени до минимум. Тази книга отхвърля много от настоящите лозунги на християнските църкви, но тя е написана на основата на тази презумпция: Библията е вдъхновеното Божие Слово. Тя е била съвършена в оригиналните ръкописи (автографиите). Именно защото вярвам, че Библията е вдъхновена от Бога, по отношение на историческите данни и теологическите оценки, реших да напиша тази книга. Убеден съм, че голяма част от това, което минава за консервативно християнство в края на 20-ти век, не е нито консервативно, нито християнство.

Това, което предлагам на читателя, е просто за изразяване, но трудно за постигане: <>уважение към това, което Библията казва. Дадено нещо не е християнско, защото аз го казвам, а защото Библията казва, че то е християнско. Също така, нещо не е християнско просто защото някой пастор или някаква известна книга казва, че то е. Това, че не сте чули досега нещо подобно на посланието в тази книга, не означава, че това послание не е правилно. Трябва вие самите да решите. Традицията не е заместител на личната отговорност. Правилата, които сте научили в неделното училище може и да не са това, което Библията всъщност учи. Това, че имате кратко резюме на края на всяка страница във вашата Библия не гарантира, че текстът казва това, което пише в тези резюмета. Вие трябва да решите, не според това, което хората казват, а според това, което Библията казва.

Гари Норт

Август, 1980


Предговор към второто издание

Възможността да пусна второ издание само една година след първото ме изпълва с радост и ми дава възможността да поправя някои печатни грешки, съобщени ми от читателите. Библиографията в края на книгата е допълнена. Текстът на книгата не е променен, освен за някои малки подобрения в изразяването и подсилването на раздела за свещенодействията в глава 5.

Декември, 1982


Предговор към третото издание

Добавих глава за “Времето,” която съм пропуснал в предишните издания.

Октомври, 1987


* В английския оригинал: Четирите “G” на инвестирането: gold, groceries, guns, and God. Бел. прев.

Unconditional Surrender
Copyright © 1994 Gary North
превод Copyright © 1999 Божидар Маринов