Идоли за погибел
Съдържание
Благодарности
Предисловие
Предговор
Въведение

Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8

   

Идоли за погибел
  Home     Хърбърт Шлосбърг  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Благодарности

Предисловие от Чарлс Колсън

Предговор от Робърт Борк

Въведение


ГЛАВА ПЪРВА / Идоли на историята

Историята като религиозно начинание
Култът на историцизма
Историята като Господар на вселената
Влизане в крачка с историята
Неизбежен прогрес
La Trahison des Clercs: Историята като полемичен похват
Гилдията на историците
Митът за мрежата без шевове
Християнският възглед за историята
Божието действие в историята
Съдът
Съд и милост
Следствията от християнския възглед за историята


ГЛАВА ВТОРА / Идоли на човешкото естество

Хората като богове
Етиката на антиномизма
Функцията на закона като етична основа
Субективен прагматизъм
Хуманитаризъм
Ресантимент
Егалитаризъм
Злоупотребата с чувството на вина
Въпросът с бедността
Бедност и култура
Бедност и труд
Бедност и зависимост
Проклятието на онтологичните жертви
Бедните страни
Господство чрез класификация
Упражняване на власт
Въпросите за живота и смъртта
Деградация на човечността
Ирационалността на хуманизма
Хуманизмът и бъдещето


ГЛАВА ТРЕТА / Идоли на мамона

Пожеланието и кражбата
Алхимикът като крадец
Инфлация
Ролята на банковата система в инфлационния процес
Политика и инфлация
Инфлацията като средство за преразпределение
Последиците от инфлацията
Завист и икономика
Морал и икономика
Материализъм
Преразпределение
Преразпределение за богатите
Преразпределение към бизнеса и индустрията
Политическата отплата
Политиката на групите за политически натиск
Властта на държавата над икономическия живот
Бюрократична власт
Ценови контрол
Автономен бюрократизъм
Провал в инвестирането
Ролята на печалбата в икономиката
Началото на бедността
Свобода и принуда
Предпазване от злото
Провалът на Мамона


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА / Идоли на природата

Природа и история
Природата е всичко
Науката като религия
Социалните науки и философският материализъм
Упадъкът на материализма
Детерминизъм
Социалните науки като идеология
Редукционизъм и социология на знанието
Разумът като Господар на Вселената
Триумфът на ирационалността
Нашествие от Изтока
Природата като Господар на Вселената
Последствията от натуралистичната ирационалност
Култът на нарцисизма
Призрачен свят
Второто лице на Янус
Природата владее
Загадката на единия и многото
Въведение към всяка християнска епистемология


ГЛАВА ПЕТА / Идоли на властта

Създаването на Левиатана
Бог ходещ по земята
Единствено държавата може да ни спаси
Морална революция
Нашият баща, държавата
Държавата като идол
Създаването на утопия
Управлението на елита
Новият гностицизъм
Обожествяване на властта
Учени в пенсия
Пастирите и овцете
Бюрократи, политици и упражняването на власт
Кадийското правосъдие и краят на справедливостта
Власт чрез религията на училищата
Индивидуализмът и неговите врагове
Нисшите магистрати като балансираща власт
Атака срещу семейството
Атака към икономическата съпротива срещу държавата
Свободата като порок
Въпросът за тоталитаризма
Възгледът за глобално единство
Ирационалността на етатизма
Превръщането на властта в свещена


ГЛАВА ШЕСТА / Идоли на религията

Антиклерикализмът като библейска тема
Лъжливи религии в ранната църква
Конформизмът на американската религия
Загуба на богословски подпори
Хуманизмът и църквата
Войната срещу икономиката
Църквите на месианската държава
Богословието в услуга на революцията
Гражданската религия и църквите
Шарената църква
Демократично идолопоклонство
Отстъпване на царството


ГЛАВА СЕДМА / Последствия и очаквания

Разбиране на настоящето и предвиждане на бъдещето
Историята като морална вселена
Злото е полезно, честността не е
Моралният човек и неморалното общество
Морализъм и вина в отсъствието на моралност
Повторна среща с езичеството: Мимична инверсия
Разпадането на интелекта
Религиозен секуларизъм
Прояви на религиозна война
Краят на просперитета
Общество, което черпи от бъдещето си
Общество, белязано от раздори
Антиномизмът като спътник на упадъка
Етиката в едно постхристиянско общество
Стремежът към власт нараства
Бедност и власт
Началото на съда
Променено общество


ГЛАВА ОСМА / Новото общество

Двойният възглед за праведността
Въведение към всяка християнска метафизика
Свобода и отговорност
Въведение към всяка християнска етика
Идолопоклонство и несправедливост
Обществото и неговите дисиденти
Да победим мамона
Задълженията на богатите и на бедните
Настойничество на богатството
Единство сред верните
Да победим началствата
Запазването на интелекта
Христос срещу света
Към триумфа на справедливостта
Гонение
Впускане във великото приключение

Idols for Destruction
Copyright © 1990 Herbert Schlossberg
превод Copyright © 2011 Божидар Маринов