Икономика

Библейският възглед за икономиката от Божидар Маринов.


Пет истини, които либералите мразят от Гари Демар
Икономиката си има своите железни закони. Но социалистите не искат да ги признават, тъй като те говорят против тяхната идея за държавно контролирана и регулирана икономика. Гари Демар ни дава пет от тези железни истини.

Капитализация и декапитализация от Р. Дж. Ръшдуни
Благосъстоянието идва от капитализация на обществото чрез работа и спестяване. Тази финансова и материална капитализация може да дойде само от духовната капитализация на християнския характер. Социализмът и инфлацията имат за цел да декапитализират обществото, и затова техен основен враг е християнският характер. Статия от 1967 г.

Християнската посредственост срещу езическото невежество от Божидар Маринов
Коментар на дебата относно икономическите доктрини на Църквата между Теодор Михайлов и Динко Колев в списание Българско Богословие, брой 2. И двамата участници в дебата са в най-добрия случай посредствени в представянето на тезите си. А Динко Колев дори излага на показ абсолютното си невежество относно историческите факти, Библията, както и липсата на логическо мислене.

Икономическата мисъл на Лутер и Калвин от Гари Норт
Съвременната Църква е сляпа за факта, че Реформаторите не са ограничавали своето учение до областта на личното спасение, а са прилагали истините от Писанието във всички области на живота. Техните икономически възгледи са оказали силно историческо влияние върху развитието на Европа и Северна Америка, както и върху мисленето на няколко поколения икономисти. Това е задълбочено изследване на икономическите теории на Реформаторите.

 

"БИБЛЕЙСКА ИКОНОМИКА" - бюлетин

"Библейска икономика? Има ли такова нещо?"
Въведение. Християните в България твърдят, че "Библията има отговор на всички въпроси," но на практика не го вярват, когато се стигне до въпросите за икономиката, благосъстоянието и бедността, лихвата и парите и т.н. Това е оставило ефективния контрол върху икономиката в ръцете на враговете на Христос. Време е да започнем изкуплението на тази област от Божието създание.

"За или против свободния пазар: Икономическата логика на космическия персонализъм"
Всяка наука, основана върху Библията, трябва да тръгва от библейската идея за Сътворението и личностния Бог-Създател, Който притежава и управлява вселената
. Библейското учение за космическия персонализъм има своето приложение в основния практически въпрос за всички икономисти - дали да оставим пазара свободен, или да го подчиним на държавните бюрократи?

"Кой осигурява реда и целенасочеността на пазара?"
Свободният пазар, макар да изглежда безличностна стихия в очите на хората, е създаден и направляван от Бога в полза на хората, за да могат те да изпълняват своето предназначение пред Него и да изработват спасението или проклятието си със страх и трепет (Фил. 3:12).

"Заветът на господството"
Бог общува с хората чрез специална форма на договор, която библейски се нарича "завет." Заветът, който Бог е сключил с човечеството още при Сътворението, е свързан с първоначалното намерение на Бога - човекът да владее земята. Така, по презумпция, Божият завет е икономически по своето естество.

"Икономическата стойност: Обективна или субективна"
І част
ІІ част
Въпросът за естеството на икономическата стойност е централен за икономическата наука. Без отговор на този въпрос икономиката не е наука, а празна фантазия или дори сляпа, необоснована вяра. Езическите икономисти, тъй като не
вярват в Бога на Библията, не могат да стигнат до отговор на този въпрос и се мятат между две крайности. Само Библията дава логически последователен и практически приложим отговор.

"Златото: Божият критерий за стойностите"
Златото е добро и то има своето морално място в Божието създание.

 

"ИНФЛАЦИЯТА" - бюлетин

"Инфлацията: Лъжа за разобличаване" от Дамян Кънев.
Въведение. С опитите си да направи благосъстояние чрез печатане на пари държавата се опитва да направи хляб от камъни. Зад това стои религиозната убеденост на езическите икономисти, че държавата е истинският бог на човечеството.

"Инфлацията: Лъжи и реалност" от Дамян Кънев.
Какво е инфлация? Как се измерва тя? Как определението на икономистите за инфлация е съзнателно построено така, че държавата да краде парите на хората. Какво са парите и как сме лъгани относно тяхното място в икономиката?

Инфлацията: Причини и последствия от Дамян Кънев
Истинската причина за инфлацията е извратеното естество на падналия човек, непокорен на Бога и Неговия закон. Затова и теоретичната обосновка на инфлацията е направена от сексуално извратения Дж. М. Кейнс - съзнателен бунтовник срещу всякакъв християнски морал. И тъй като всяко нещо, което противоречи на Божия закон, води до робство, последствията от инфлацията са поробване на мнозинството от хората от малък политически и финансов елит.