ОБРАЗОВАНИЕ

 

Как можеш да станеш необходим: Съвет за млади хора от Гари Демар
Гари Демар дава десет правила за младите хора, за да ги направят необходими и полезни за другите, и успешни в живота.

Основно образование от Р. Дж. Ръшдуни
Каква е стойността и същността на основното образование.

Дискусия, разногласие, спор и караница от Ханс Блудорн
Ханс Блудорн ни дава различните начини за обсъждане на проблеми, и кой от тях кога е подходящ.

Последният етаж на тортата от Гари Норт
Гари Норт дава своите наблюдения и опит върху изграждането на производителен и смислен живот. Всеки може да остави следа в историята, ако положи самодисциплината да приложи своите уникални дарби в живота си. Това означава живот посветен на много работа и планиране.

Губя ли си времето? от сайта на Vision Forum Ministries
Практически съвети за мъдро използване на времето.

Криворазбраното висше образование от Гари Норт
Истинската цена и истинската стойност на висшето образование. Заслужава ли си въобще?

Социализацията: Ирационалният аргумент от Божидар Маринов
Повечето хора, когато чуят за домашно образование, инстинктивно и първосигнално реагират с въпроса: "Ами какво правите със социализацията?" Тази статия показва, че такъв аргумент няма рационален смисъл, тъй като образованието, първо, няма за цел да "социализира," а да образова, и второ, никое образование, дори държавното колективно институционално образование, не социализира.

Изгубените методи за учене от Дороти Сейърс
Образованието днес е неефективно. Прахосват се ресурси и човешки труд, а резултатите са минимални. Дороти Сейърс показва в тази своя статия, че причината е в отхвърлянето на класическия модел на учене, който е цялостен и реалистичен, в полза на "модерните методи," които фрагментират познанието и налагат върху децата неестествена схема на учене. Речта на Дороти Сейърс, изнесена през 1947, става основата на възраждането на класическия модел за образование.

Да пазим завета и да образоваме децата си от Къртис Креншо
Не трябва ли християнските родители да дадат най-доброто образование на децата си? А кое е най-доброто образование? Образование от врагове на Христос, които преподават презумпции противни на Библията? Как могат християнските родители да очакват, че Бог ще спаси децата им, когато самите родители изпитват Бога и предават своите деца да бъдат образовани от Божиите врагове?

Литература от Дъглас Уилсън
Искате да учите своите деца на литература? Тогава имате проблем! От една страна имате голям брой добре написани книги без Бог и без надежда в света. От друга страна, можете да намерите пълна кола с евангелски глупости. Как християнските родители трябва да се справят с този проблем?

Носители на цивилизация от Джоузеф Форман
Образованието не е въпрос просто на познания, а е жизненоважен въпрос "Варварство или цивилизация?" Затова е необходимо децата на християните да бъдат образовани у дома, където те ще се научат да мислят, а не в държавните езически училища, където независимото мислене се унищожава и умовете им се формират чрез манипулативни схеми.

Учебната програма и възкресението от Р. Дж. Ръшдуни
Езическата учебна програма е основана върху презумпцията, че автономният човешки ум е способен сам да придобива познание. Така тя унищожава всяка възможност за познание. Християнската учебна програма е основана върху факта на възкресението на Исус Христос и възстановяването на човека към истинско познание. Какви са практическите приложения на учението за Христовото възкресение в християнската учебна програма?

Теология и педагогика от Р. Дж. Ръшдуни
Християнското образование трябва да се различава от езическото в своите презумпции и образователни стандарти. Тази статия съдържа шестте стълба, на които трябва да се опира християнското образование като напълно противоположно на езическото образование.

7 библейски аргумента в подкрепа на домашното образование от Робърт Мур
Библейската заповед за родителите е да образоват децата си у дома. Институционалните училища, държавни и частни, са въведени от хуманистите, за да отнемат децата от родителите им и да ги научат, че не Христос е Господар, а всеки човек е господар на себе си. Тази статия представя накратко 7 библейски причини да не се подчините на езическия закон и да образовате децата си у дома.

Философия на християнското образование от Робърт Мур
Кратко въведение във философията на християнското образование. Разликата между езическата и християнската идея за образование. На каква основа трябва да стъпва образованието на децата на християните.

Никаква религия не е позволена в държавните училища? от Робърт Мур.
През миналия век в няколко държави едновременно започва въвеждането на задължително държавно образование. Целта на езическите законодатели е отнемането на децата на християните от родителите, за да бъде прекъсната връзката между поколенията в християнското семейство. Тази кратка статия разглежда истинските мотиви, които движат Хорас Ман – човекът, който работи за въвеждането на държавно образование в САЩ през 30-те и 40-те години на миналия век.

Митът за неутралността от Гари Норт.
Предговор към книгата на Робърт Тобърн Капан за деца (Robert Thoburn, Children’s Trap). Християните са заблудени от езическата идея за “неутралното” образование и, вместо да поемат отговорността за образованието и възпитанието на децата си, ги оставят в ръцете на езическата държава и нейните враждебни на Бога училища.