ИСТОРИЯ

 

Калвинизмът и Новото време - Аспекти на взаимодействие от Радослава Петкова
Това е дипломната работа на Радослава Петкова в катедрата по история на СУ "Климент Охридски." Обикновено дипломните работи, писани от християни, са посредствени, еднопланови и рядко имат ясно изразена теза. Не е така с този труд. Радослава се заема да покаже, че въпреки общоприетите клишета на съвременната историческа наука, Жан Калвин и неговото учение упражнява сериозно влияние върху политическото, икономическото, общественото и културното формиране на това, което днес наричаме "Европейска цивилизация." Тя прави това много убедително. Нещо повече, Радослава успява да убеди сериозния читател, че отстъплението от учението на Калвин за завета на човека с Бога - индивидуален и обществен - води до възраждане на държавния абсолютизъм и тиранията на тоталната държава. Трудът на Радослава заслужава да бъде издаден в отделна книга.

Пиетистичните корени на съвременния евангелизъм от Раналд Маколи
Пиетизмът е учение, което поставя ударението на християнството върху личното преживяване и емоционалното възприемане на вярата, противопоставени на разума и интелектуалните основи на християнската вяра. Той възниква през 17 век като реакция на непримиримостта на теологичните спорове, довела до Тридесетгодишната война, която оставя Европа в развалини. Наблягането върху личното емоционално преживяване довежда до някакви временни резултати в растежа на Църквата, но в дългосрочен план пиетизмът се оказва бедствено учение за Църквата, особено когато тя трябва да се противопостави с цялата интелектуална сила на вярата срещу най-могъщите врагове на християнското учение през 20 век: логическия позитивизъм и светския хуманизъм. Днешното християнство продължава да е повлияно от анти-интелектуализма на пиетистичното движение, и затова е неспособно да представи цялостно предизвикателство срещу езическите учения.