ФИЛОСОФИЯ

 

"БИБЛЕЙСКИ МИРОГЛЕД" - бюлетин

"Библейският мироглед: Необходимост или лукс?"
Въведение. Цялостният библейски мироглед не е занимание само за вярващи интелектуалци. Той е задължителен за всички, които искат да носят благовестието на Христос по целия свят и да пленяват умовете на хората за Него. Когато християните нямат цялостен библейски мироглед, те несъзнателно възприемат езически мироглед.

"Основни изисквания към библейския мироглед"
Преди да започнем да съставяме цялостен библейски мироглед, трябва да знаем основните библейски философски "филтри," чрез които да преценяваме всяка идея.

"Структурата на завета: Тълкувателният модел на Библията"
Библията е книга на Божия завет с изкупеното човечество. Следователно, разбирането за естеството и структурата на Божия завет трябва да ни даде както цялостен тълкувателен модел на Библията, така и основа за построяването на цялостен библейски мироглед.