Политика

 

Митове на Социалната държава (политико-религиозен анализ) от Светослав Ангелов
Социалната държава е противна на Бога. Тя се опитва да замени благовестието на Христос с властта на държавата. И поради това християните трабва да й се противопоставят. Светослав Ангелов дава превъзходен анализ на митологията на социалната държава от християнска гледна точка.

Старите мяхове са ненужни: От каква църковна система се нуждае протестантството в България от Божидар Маринов
Протестантската църковна система в България е в дълбока криза. Тя е обречена на провал, защото противоречи на Божия Закон и е основана върху извратени езически принципи. Истинските християни трябва да започнат да изграждат нова система на църковна организация, която да позволи на Църквата да бъде жизнена и способна да носи Христовото благовестие, както и да завладее всяка област от човешкия и обществения живот за Христос.

Великото християнско "избавление" от Том Роуз
Кои са ваалимите на съвременното християнство? Авторът разкрива истинската земна надежда на съвременните християни: Всемогъщата държава с нейните месиански претенции за божественост.