ПРАВО

 

Смъртното наказание: Противоречи ли то на Божията милост? от Божидар Маринов
Отговор на неправилните твърдения на много български християни, че, изисквайки смъртно наказание за убийците, ние пренебрегваме Божията милост. Точно обратното е вярно: Смъртното наказание е показване на Божията милост към всички участници в престъплението: Бог, жертвата, обществото и престъпника.