ТЕОЛОГИЯ

 

Библейският възглед за теологията от Божидар Маринов.


Сляпата вяра на атеизма от Джери Джонсън
Дебат между атеист и християнин. В края на краищата се оказва, че атеизмът е основан на сляпа, ирационална вяра.

Библейското учение за избора от Гари Норт
Кое обуславя Божия избор за спасение? Дали Бог се влияе от нашия добър характер - какъвто всъщност нямаме - или избира единствено на основа на Своята върховна воля?

15 причини да четем книгата Битие като история от Брандън Валорани
Книгата Битие не е просто алегоризирани символи; тя е буквална история. Брандън Валорани ни дава 15 причини да вярваме това.

Скритото принадлежи на Бога от Ерик Рауч
Какъв е херменевтичният принцип на Писанието? Как, къде и кога да прилагаме херменевтика? Систематична или библейска теология? На тези въпроси отговаря Ерик Рауч.

Защо не можем да бъдем евангелисти? от Андрю Сандлин
Съвременният евангелизъм твърди, че вярва в Библията "от кора до кора." Андрю Сандлин показва, че е точно обратното: Съвременният евангелизъм не вярва в Библията, а в изкривено, ограничено и безсмислено евангелие, което изключва Бога от спасението и поставя човека в центъра; евангелизмът вярва в теологията на римокатолическата църква. За да бъдем верни на Библията, трябва да се завърнем към учението на Реформацията, което поставя Бога в центъра на спасението и прогласява Неговото царство по цялата земя.

Към един гностически дуалист, антиномист и пиетист от Божидар Маринов
Коментар върху писмото на Радостин Марчев, "Към един реконструкционист." Радостин Марчев се опитва да прави критика на Християнската Реконструкция, без да е чел, без да познава, и най-лошото, без дори да осъзнава презумпциите на своята собствена теология. Внимателното разглеждане на неговото писмо показва, че Марчев всъщност критикува Християнската Реконструкция не от библейска, а от дуалистична, антиномистка и пиетистка позиция.

Ескейпизъм от Р. Дж. Ръшдуни
Вярата в Грабването не е християнска. Тя е езическата вяра на deus ex machina, чудодейно избавление от проблемите на реалния свят. Истинското християнство е решаване на проблемите чрез Божия Закон и покоряването на света на Христос. Статия от 1968.

Върховната реалност от Брайън Шуъртли
Брошура, която представя в сбит вид всички християнски истини, от Сътворението до Господния ден. Може да се отпечатва и използва в евангелизационни кампании.

Защо си толкова груб? от Гари Норт
Откъс от книгата Изповедта на Уестминстърската семинария: Изоставяне на наследството на Ван Тил. Християнският стандарт за риторичен стил е силно конфронтационна, унищожителна риторика, непризнаваща установените стандарти за добро поведение. Гари Норт накратко показва, че Лутер и Калвин - най-изявените проповедници на Божията благодат в историята на Църквата - са използвали такава риторика и са били риторично безкомпромисни към своите противници.

Калвин за служението на Христос като Посредник от Крейг Шепърд
Служението на Христос като Посредник между Бога и хората е централно за възгледа на Реформаторите за служението на Христос на земята. Калвин подробно разглежда този въпрос в своите трудове. Тази статия е кратко обобщение на заключенията на Калвин относно същността на Христовото служение като Посредник. Интересно е заключението в края на статията, че тъй като Христос е посредник на двата завета, Стария и Новия, това показва единството и приемствеността между двата завета и че двата завета са всъщност са развитие на едно и също обещание - учение, което е забравено от голяма част от Църквата днес.