Автор

Дейвид Чилтън

Заглавие

Дни на въздаяние

Ключови думи

християнска победа, есхатология, библейски коментари

Подзаглавие

Изложение на книгата Откровение

Страници

700

Тема:

Коментар на Откровение

За четене в
Интернет
Тази книга в HTML

Година на
издаване


1987

Описание

Дейвид Чилтън го направи. Най-после го направи. Написа книга върху Откровение, която със сигурност ще даде началото на есхатологична революция.
Със своята книга, Възстановеният рай (David Chilton, Paradise Restored), той балсамира загниващия труп на "песимилениализма." Но сега, с Дни на въздаяние, той закова саркофага, запечата гробницата, и си тръгна, рецитирайки погребални заклинания.
Но Чилтън не само върна в гробницата зомбитата на прокобяването на "последните дни," той също възкреси с убедителност, яснота и възхитителна последователност истинския библейски "оптимилениализъм."
Дни на въздаяние е превъзходно изложение на книгата Откровение, и несъмнено ще бъде приветствувана като освежаващ напоителен дъжд за сухата жадна земя. От дълго време изсушавана и опустошавана от спекулативно търсене на сензации, пустинята на евангелското научно мислене няма избор освен да се потопи във внимателния и грамотен коментар на Чилтън.
Дни на въздаяние е феноменална. Тя е огромна (почти 700 страници, простирайки се там, където никой друг коментар не се е осмелявал да ходи досега). Тя е безумно смела (привежда планини от отдавна забравени факти в полза на своята позиция). Тя е откровен шедьовър, наслада, изява на превъзходни умения.
Ако имате списък със "задължителни книги," поставете тази книга на първо място. Ако нямате такъв списък, направете си. И започнете точно тук, с Дни на въздаяние.

Джордж Грант
пастор и автор на книги

От самото начало всякакви лунатици и откачалки са се опитвали да използват Откровение за да прокарват някаква нова разновидност на Доктрината на Пилето Литъл: "Небето се срутва!" Но, както Дейвид Чилтън показва в това внимателно и подробно изложение, Откровението на апостол Йоан всъщност учи, че християните ще победят всяка съпротива чрез делото на Исус Христос. Повечето от объркването относно значението на пророчеството идва от пропуска да бъдат приложени към книгата Откровение пет основни принципа на тълкуване:

1. Откровение е най-"библейската" книга в Библията. Апостол Йоан цитира стотици текстове от Стария Завет, често с отнасяне към малко известни ритуали в древния Близък Изток. За да разберем Откровение, ние трябва много подробно да познаваме цялата Библия (или поне да имаме коментар, който я обяснява!).

2. Откровение е пророчество за непосредствени събития - събития, които са били надвиснали върху света през първи век. Откровение не се отнася за ядрени войни, космически пътувания или за края на света. На много места книгата конкретно предупреждава, че "времето е близо!" Книгата Откровение не може да бъде разбрана, ако не приемем на сериозно тази фундаментална истина.

3. Откровение има система от символи. Всички признават, че апостол Йоан е написал своето послание в символи. Но значението на тези символи не е просто. Библейският символизъм има систематична структура. За да разберем правилно Откровение, ние трябва да научим "езика," на който то е написано.

4. Откровение е служба на поклонение. Апостол Йоан не е писал учебник по тълкуване на пророчества. Той описва небесна служба на поклонение. Всъщност, една от главните теми е, че поклонението към Бога е централно за всичко в живота. То е най-важното нещо, което правим.

5. Откровение е книга за господството. Откровение не е книга за това колко е ужасен Антихристът или колко е могъщ дяволът. Тя е, както още първият стих казва, "Откровение на Исус Христос." Тя ни казва за Неговото господство над всичко; тя ни казва за нашето спасение и победа в Новия Завет, Божия "чудесен план за нашия живот"; тя ни казва, че световното царство стана Царство на нашия Бог и на Неговия Христос; и ни казва, че Той ще царува завинаги.

Напълно е възможно това да е най-цялостният коментар, стих по стих, на книгата Откровение, писан някога в историята. Дейвид Чилтън се е захванал с това, което Лутер и Калвин никога дори не са опитвали. Следвайки логичната последователност на своята книга, Възстановеният рай, Чилтън вижда тържествуваща Църква преди края, и Сатана победен преди завръщането на Христос. Апостол Йоан представя видение за победоносни християни, които побеждават всяка съпротива чрез делото на Исус Христос. Чилтън твърди, че Църквата твърде дълго е била под заблудата, че нейната единствена роля в света е да се провали. Това е един предизвикателен, но не и застрашителен коментар както за обикновения християнин, така и за библейския учен.