Автор

Дейвид Чилтън

Заглавие

Възстановеният рай

Ключови думи

християнска победа, есхатология

Подзаглавие

Библейска теология на господството

Страници

350

Тема:

Теология на господството

За четене в
Интернет
Тази книга в HTML

Година на
издаване


1994

Описание

Би било лесно да покажем, че при настоящия темп на развитие царствата на този свят никога не могат да станат царство на нашия Господ и на Неговия Христос. И наистина, много хора в Църквата изоставят идеята за това, освен в случай на идването на Христос, което, тъй като съответствува на нашата леност, вероятно ще стане популярна доктрина. Самият аз вярвам, че Цар Исус ще царува, и идолите ще бъдат напълно унищожени. Но очаквам същата сила, която веднъж обърна света наопаки, да продължи да го прави. Святият Дух никога няма да позволи върху Неговото свято име да бъде хвърлен укорът, че не е бил способен да обърне света

- Чарлс Хедън Спърджън

Какво Библията учи християните да очакват в този свят - победа или поражение? В тази силна книга Дейвид Чилтън излага подробни библейски доказателства за историческия християнски възглед, известен като постмилениализъм - учението, че преди Второто Идване на Христос светът ще бъде успешно евангелизиран и обърнат в християнството. Авторът набляга, че нашият възглед за бъдещето е неизбежно свързан с нашия възглед за Исус Христос. Фактът, че Исус е сега Цар на царете и Господар на господарите, означава, че Неговото Благовестие трябва да бъде победоносно: Святият Дух ще доведе водата на живота до краищата на земята. Християнското послание е послание на Надежда: Петдесятница беше само началото.