Автор

Гари Норт

Заглавие

Заветът на господството

Ключови думи

икономика, право,
библейски закон

Подзаглавие

Битие

Страници

500

Тема:

Икономически коментар
на Битие

За четене в
Интернет
Тази книга в HTML

Година на
издаване


1987

Описание

Заветът на господството: Битие представлява защита на истинската християнска икономическа наука - не просто на "покръстения хуманизъм," който се представя за християнска икономика в твърде много от християнските училища днес. Тази също дава отговори на следните въпроси и на десетки други.

Задавали ли сте си някога въпроса:

Защо хуманистите мразят повече Битие 1:14-18, отколкото Битие 1:1?

Защо там, където други са се провалили, Дарвин е успял да спечели последователи?

Защо Бог никога не е възнамерявал Адам да си почива на седмия ден?

Защо Адам отказа да възприеме почивката в първия ден като принцип на живота си?

Защо именно златото е пари? (В края на краищата, златото не се яде.)

Защо социализмът увеличава екологичното замърсяване?

Защо езическите общества имат високи лихвени проценти?

Защо Библията казва, че растежът може да бъде благословение?

Защо демографският растеж е морално задължителен?

Защо Хонг Конг е богат, а Китай не е?
(Кой е основният ресурс?)

Защо системата за социални грижи винаги банкрутира?

На каква възраст беше Яков, когато напусна дома си?
(Няма да повярвате.)

Какво учи Библията за личното финансово планиране?

На корицата

Ако утре целият свят се обърне към вяра в Христос, дали в други ден нещата коренно ще се променят?
Повечето християни ще отговорят да, нещата ще се променят. Същото ще кажат и повечето антихристияни. Но ако отговорът е да, по какъв начин ще се променят нещата? И ще бъдат ли коренно различни след десет години или след един век?
Идеите имат последствия. Това, което човекът вярва относно Бога, човека и света, ще въздействува върху начина, по който той действува в живота. "Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето всичко стана нова" (2 Коринтяни 5:17). Но ако всички хора бъдат преобразени по този начин, или поне едно значително малцинство от тях, не трябва ли също да очакваме и обществените институции да се обновят? Накратко, няма ли преобразяването на сърцата на хората да произведе видимо, осезаемо преобразяване на обществото като цяло?
Отново, отговорът очевидно е да. Но ако обществото ще бъде преобразено, как ще изглежда то? Какви промени трябва да очакваме? Ще бъде засегната всяка институция: църква, държава, семейство, бизнес, болници, училища, благотворителни институции, изкуство, медии, технологии и т.н. Накратко, въпросът, "Ще видим ли значителни промени?" е неправилен въпрос. По-добрият въпрос е този: "Може ли нещо да не се промени?"
Ако християнизирането на обществото ще промени съвременното хуманистично общество, тогава трябва да си зададем въпроса: "Какви са библейските инструкции, по които християните трябва да преустроят обществото? Какви са стандартите за праведност във всяко човешко взаимоотношение и във всяка институция?" Ако кажем, че християнството, като бъде приложено на практика, ще промени света, трябва да имаме поне някаква представа какво не е наред със съвременното общество и какъв трябва да е правилният начин на живот.
"Библията има решения за човешките проблеми!" Множества християни заявяват тази истина. Но дали наистина го вярват? Дали наистина вярват, че Библията има отговори за всички духовни проблеми на хората? Нещо повече, можем ли наистина да вярваме, че духовните проблеми на хората нямат никаква връзка с техните проблеми в бизнеса, образованието, здравеопазването, политиката и т.н.? Можем ли законно да ограничим думата "духовни" само до вътрешните чувства на хората?
Заветът на господството: Битие е първият том от многотомен коментар върху Библията. Това е конкретно икономически коментар - първият, който някога е бил издаван. Какво изисква Библията от хората в областта на икономиката и бизнеса? Какво казва Библията за икономическата теория? Дали поучава свободен пазар, или социализъм, или съчетание от двете, или нещо напълно различно? Има ли наистина конкретно християнски подход към икономиката?
Съвременната икономичческа мисъл е изцяло хуманистична, била тя консервативна, либертарианска, кейнсианска, марксистка или каквато и да е друга. Всяко мислене започва с презумпцията, че човекът е мерило за всички неща и човешкият мозък е способен без библейското откровение да тълкува правилно света. Ето защо съвременната икономическа теория е в процес на разпадане.
Заветът на господството: Битие полага библейските основи на икономиката. Книгата дава основата на пълното преустройство на икономическата теория и практика. Тя съзнателно отхвърля всеобщата презумпция на всички съвременни икономически школи: Дарвиновата еволюция. Икономиката трябва да започва с учението за Сътворението.
Заветът на господството: Битие представлява съзнателен опит за преосмисляне на най-старата и най-точна обществена наука на основата на учението за Сътворението. Всяка обществена наука има нужда от такова преустройство. Тези, които приемат сериозно Божията заповед християните да излязат и да покоряват земята (Битие 1:28), трябва да изоставят "покръстения хуманизъм на съвременните християнски колежи.
Ако не искаме да стигнем до пълен хаос, трябва да започнем с учението за Сътворението. Това е централното послание на Заветът на господството: Битие. Божието проклятие върху земята (Битие 3:17-19) направи оскъдността неизбежна част от съществуването на човека. Това е конкретната икономическа начална точка на християнската икономика. Без тези основополагащи презумпции икономиката е неизбежно ирационална и противоречи сама на себе си.

Каталожно
описание

Съвременната икономическа мисъл е изцяло хуманистична. Всяко мислене започва с презумпциите, че човекът (не Бог) е мерило за всички неща и че човешкият ум е способен без библейското откровение да тълкува правилно света. Ето защо съвременната икономическа теория е в процес на разпадане. Гари Норт казва, че икономиката трябва да започне с учението за Сътворението. Той излага това, което Библията изисква от хората в областта на финансите и бизнеса, което Бог е постановил при създаването на света. Заветът на господството: Битие е първият том от уникален многотомен икономически коментар върху Библията, даващ цялостна, подробна алтернатива на съвременните идеи относно парите и как трябва да ги управляваме. Това издание от 1982 беше преиздадено през 1987.