Автор

Гари Норт

Заглавие

Безусловна капитулация

Ключови думи

християнска победа

Подзаглавие

Божията програма за победа

Страници

400

Тема:

Теология на господството

За четене в
Интернет
Тази книга в HTML

Година на
издаване


1994

За вашата
библиотека
Купете тази книга

Описание

Какво казва Библията за Бога? За създанието? За греха и съда? За дома и семейството? За политиката и управлението? За богатството и бедността? За последните дни? За мисията на Църквата?
Тъжно е, че повечето християни днес не могат да дадат нещо повече от неясни и неточни отговори на такива въпроси. Нито пък могат пасторите или теолозите.
Безусловна капитулация е предназначена да даде решение на този сериозен проблем. Тя е първоначален буквар на вярата. В нея д-р Гари Норт ни казва какво Библията в действителност казва.
След като прочетете тази проста, но задълбочена, жизнена, но изпълнена със съдържание книга, може би единствените въпроси във вашия ум, на които още не е отговорено, ще бъдат, "Готов ли съм да се подчиня на претенциите на Христос и на заповедите на Христос? Ще Го следвам ли безусловно?"

Каталожно описание

Това е най-доброто въведение към теологията на движението за Християнска Реконструкция. Написана за широката аудитория, тази книга започва с библейското учение за Бога, човека, закона и историята, а след това проследява приложенията на тези принципи за семейството, църквата, държавата и икономиката. Последният раздел с занимава с есхатологията, съсредоточавайки се върху библейското учение за Божието царство и очертавайки християнската стратегия за господство. Тази книга може да се използва като ръководство в основите на християнството, както и в прилагането на християнството във всяка област от живота.