Автор

Жан Калвин

Заглавие

Институти на християнската религия

Ключови думи

Реформация,
библейски закон

Подзаглавие

Страници

1,500

Тема:

Основи на
християнската вяра

За четене в
Интернет
Тази книга в HTML

Година на
издаване


1559

За вашата
библиотека
Купете тази книга

Описание

Християните в България, дори когато празнуват Деня на Реформацията, не познават учението на Реформацията, нехаят за Реформацията, а когато все пак чуят нещо от учението на Реформацията, застават открито срещу нея. Време е да променим това отношение към нашите духовни и интелектуални корени.
Съвременните християнски ръководители, в таен съюз със съвременните езически учени и историци, отричат огромното влияние, което една-единствена личност - Жан Калвин, има върху развитието на цяла Европа, а заедно с нея и на останалите части на света. Християните предпочитат да вярват, че Калвин и неговото учение не са играли някаква съществена роля за промяната на историята извън живота на църквата, с изключение на някои ограничени области в Швейцария и Южна Германия. Точно обратното е вярно - ако има човек, който да е упражнил влияние върху развитието на света, това е Калвин. И той прави това с една единствена книга, писана, редактирана и усъвършенствувана в продължение на повече от двадесет години - Институти на християнската религия
Време е да престанем да пренебрегваме нашето историческо духовно и интелектуално наследство. Време е като наследници на Реформацията да се обърнем назад и да погледнем откъде сме тръгнали, за да разберем накъде отиваме в историята. Късогледото суеверие, че сме последното поколение в историята и Исус ще дойде всеки момент, вече е към своя край - все повече християни в България отказват да вярват в тази лъжа на съвременните църковни ръководители. И когато Църквата в България най-после осъзнае величието на своето минало в Реформацията, тя ще започне да осъзнава и величието на своето бъдеще в историята - победоносна Невяста, изпълнила цялата земя с Божия закон, пред която вратите на ада не могат да устоят.
Но трябва да започнем първо с познаване на наследството си, духовно и интелектуално, и Институтите на Калвин са добро начало.

Каталожно
описание

Това е първият превод на български на фундаменталния труд на Реформацията, Институти на християнската религия на Жан Калвин. За първи път българските протестантски християни могат да научат какво е Реформацията и какви са основните учения на Реформацията - а също и как Реформацията възстановява истинското учение на Ранната Църква, което е било изгубено през вековете на католицизма, а днес е изгубено през десетилетията на компромиси на протестантските църковни ръководители с лъжите на светския хуманизъм.