Автор

Раусас Дж. Ръшдуни

Заглавие

Непогрешимостта: Неизбежен възглед

Ключови думи

философия, теология

Подзаглавие

Страници

60

Тема:

Анализ на възгледа за непогрешимостта в нехристиянските учения

За четене в
Интернет
Тази книга в HTML

Година на
издаване


1978

Описание

През 16-ти век в живота на Църквата и на цяла християнска Европа настъпват дълбоки промени: започвайки с Мартин Лутер, една група от посветени на Христовото благовестие мъже извършват това, което днес е известно като Реформацията - революция в мисленето и практиката на Църквата и на цялото общество, вдъхновена от учението на Ранната Църква и възстановяването му в Църквата. Реформацията наистина променя всички области от живота в европейското общество - икономика, политика, образование, наука и т.н. - но тя прави това започвайки от промяна на теологията и възстановяване на истинското благовестие.
През 20-век Бог извършва друга, макар и по-незабележима революция в Църквата, която в крайна сметка отново ще доведе до цялостна промяна в живота и практика на Църквата и обществото. Макар Реформацията да възстановява истинското учение на благовестието, Реформаторите обръщат твърде малко внимание на следствията от благовестието за науките и особено за философията. Тази празнота е запълнена от християнския философ Корнилиъс Ван Тил, който стъпва върху учението на Реформацията, за да положи основите на християнска апологетика и философия, които окончателно разрушават претенциите на всяка нехристиянска философия и религия.
Непогрешимостта: Неизбежен възглед е част от цялостния фундаментален труд на Раусас Джон Ръшдуни Систематична теология. В тази малка книга ще откриете, че обвиненията срещу християнството, че разчита на сляпа вяра и безкритично упование в непогрешими авторитети, се връщат като бумеранг върху обвинителите. Нехристияните, дори най-рационалните и критичните от тях, не по-малко от християните живеят на сляпа вяра и уповават на непогрешими авторитети. Когато човек отхвърли непогрешимостта на Словото на християнския Бог, той не отхвърля непогрешимостта сама по себе си, а само замества непогрешимото слово на Библията с непогрешимото слово на друг бог или на самия човек. Въпросът никога не е дали ще вярваме в непогрешимо слово или не. Въпросът винаги е, "Чие непогрешимо слово ще приеме човекът: Библията или човешкото слово, авторитета на Създателя или на създанието?"

Каталожно описание

Непогрешимостта: Неизбежен възглед е част от цялостния фундаментален труд на Раусас Джон Ръшдуни Систематична теология. В тази малка книга ще откриете, че обвиненията срещу християнството, че разчита на сляпа вяра и безкритично упование в непогрешими авторитети, се връщат като бумеранг върху обвинителите. Нехристияните, дори най-рационалните и критичните от тях, не по-малко от християните живеят на сляпа вяра и уповават на непогрешими авторитети. Когато човек отхвърли непогрешимостта на Словото на християнския Бог, той не отхвърля непогрешимостта сама по себе си, а само замества непогрешимото слово на Библията с непогрешимото слово на друг бог или на самия човек. Въпросът никога не е дали ще вярваме в непогрешимо слово или не. Въпросът винаги е, "Чие непогрешимо слово ще приеме човекът: Библията или човешкото слово, авторитета на Създателя или на създанието?"