Автор

Робърт Тобърн

Заглавие

Капан за деца

Ключови думи

образование

Подзаглавие

Библейските принципи за образованието

Страници

170

Тема:

Библейските принципи за образованието

За четене в
Интернет
Тази книга в HTML

Година на
издаване


1986


Описание

Дали Библията има отговори за тежките проблеми, с които са изпълнени училищата в нашата страна?
Кризата в образованието в Америка е станала толкова дълбока, че повечето "експерти" са единодушни, че сме "Нация в опасност." Академичните стандарти спадат. Оценките на изпитите спадат. Компетентността на учителите спада. Всъщност, всичко в нашите училища спада . . . освен разходите, престъпността, наркотиците и неморалността.
За нещастие, повечето от експертите нямат отговори на тези проблеми.
Но Библията има.
В тази книга от новаторската Серия Библейски Инструкции Робърт Тобърн очертава конкретно какви са тези отговори. Той ни показва точно какво можем да направим, за да възстановим академичното и морално превъзходство на нашите училища според плана на Писанието.
Библията ни казва какво да правим, кога, къде, как и защо да го правим. Тя ни дава "инструкции" за реформа в образованието. Капан за деца обяснява тези "инструкции" просто, практично и разбираемо. Тя ни показва как да обърнем упадъка и отговаря на проблемите.
Робърт Тобърн е бивш член на Законодателното събрание на Вирджиния и е известен в цялата страна като образователен експерт. Като директор на Християнско училище Феърфакс край Вашингтон, той установява темпа и стандартите за образователен професионализъм в продължение на повече от двадесет години. Той е също автор на няколко книги, включително Християнинът и политиката и Как да основем и ръководим успешно християнско училище?