Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Глава 16

Заключение:
Целите в живота започват от дома

Кажете на праведника, че ще му бъде добре, защото всеки такъв ще яде плода на делата си. – Исая 3:10

Да не ни дотяга да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем. – Галатяни 6:9

Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен. – 1 Коринтяни 15:58

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ, Възпитание на дете; наставление; формиране на обноските. Образованието обхваща цялата тази последователност от наставление и дисциплина, която е предназначена да просвещава разбирането, поправя характера и формира обноските и навиците на младежите, и да ги направи да бъдат полезни в техните бъдещи професии. Да дадеш на децата добро образование в обноските, изкуствата и науката е важно; да им дадеш религиозно образование е задължително; и огромна отговорност лежи върху родителите и настойниците, които пренебрегват тези задължения. — Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828.

Ноа Уебстър е направил тук повече отколкото да дефинира образование. Той е дал насока за него. С това определение предвид предлагаме няколко въпроса, които да помогнат на родителите да оценят своето домашно училище:

 1. Изграждаме ли правилна основа за бъдещото образование на нашите деца?

 2. Даваме ли на децата си средствата, от които ще се нуждаят, за да продължат сами своето учение?

 3. Внушавахме ли в нашите деца си любов към ученето?

 4. Дали нашите деца ни уважават, почитат и ни се покоряват?

 5. Има ли мир в нашия дом?

 6. Подготвяме ли децата си за живот на посвещение и служение на Господа?

 7. Подготвени ли са нашите деца да се оженят и да създадат свое семейство?

Разбира се, този списък не обхваща всичко. Всяко семейство трябва да добави свои въпроси. Нашата идея е, че трябва да се съсредоточим върху това къде искаме да отидем – нашето крайно предназначение. Ако не го направим, никога няма да знаем къде отиваме, докато не стигнем там. Ще откриете, че децата ви растат твърде бързо. Няма да погубите децата си с няколко грешки и недоглеждания. Те принадлежат на Господа и Той не ги е дал под вашето попечителство с мисълта, че знаете всичко. Ще ги използва, за да ви смири и да ви научи как трябва да зависите от Него за всичко и да ви освети в Неговите пътища. В края на краищата децата са в Неговата ръка, а също и вие.

НАШИТЕ ГРЕШКИ

Ние допуснахме много грешки в нашето домашно училище. Може би вие ще можете да се поучите от този кратък списък с неща, които научихме:

 1. Децата трябва да имат развита вътрешна дисциплина на характера преди да могат да развиват външните академични дисциплини.

 2. Да дисциплинирате другите ще е катастрофа, ако не владеете първо себе си.

 3. Социализацията на децата трябва да бъде под контрола на възрастните през цялото време.

 4. Не е задължително момчетата и момичетата да учат всички едни и същи неща.

 5. Общуването е ключът към семейната хармония.

 6. Семейното поклонение е повече от приятно преживяване, което да добавяте когато ви е удобно.

 7. Бащите трябва да бъдат повече от само образно глава на вашето домашно училище.

НЯКОИ ВЪПРОСИ

Твърде малко или твърде много?

Въпрос: Можете ли да дадете някакъв съвет как да съм сигурна, че обхващам правилните неща и все пак не прекалявам с твърде много неща?

Отговор: Разбира се, има някои основни неща, които всеки трябва да знае, но няма възможен начин да знаете всичко, което детето ви ще трябва да знае. Вашето дете би могло да изучава десетина предмета, които може и никога да не използва, а може в крайна сметка да използва постоянно нещо, което никога не го накарала да изучава. Трябва да му дадете уменията да учи – именно за това е Тривиумът. Вие практикувате Тривиума по тези много предмети и макар че самите предмети могат да се окажат по-малко полезни, умението за учене – развито чрез тези предмети – винаги ще е полезно.

Християнското класическо образование не е движено от учебна програма. Някои майки се опитват да намерят съвършената програма по латински език (или история, или логика, или граматика), минавайки от една на друга, и в същото време ни казват, че се опитват да ограничат времето на детето си за компютърни игри и телевизия до два часа на ден – а след това се чудят защо децата им не са ентусиазирани относно ученето. Конкретната учебна програма, която изберете, не е толкова важна колкото нуждата да развиете ума на вашето дете с тази учебна програма. Християнското учение чрез Тривиума е повече от латински език и логика. То е начин на живот. То е развиване на правилни стремежи. То е развиване на въображение и творчество. То е да имате време за игра и изследване по старомодния начин. То е насърчаване на любов към ученето. То е изграждане на здрава основа в ума на детето чрез запомняне наизуст и преразказ. И то е учене на подчинение и служение на нашия небесен Баща.

Дали е твърде късно да започна с Тривиума?

Въпрос: Моето дете е тийнейджър. Твърде късно ли е да започна с класическия подход?

Отговор: Никога не е твърде късно, въпреки че в някои случаи може да е много трудно. Ако имате петнадесетгодишно дете, което е било отгледано в държавно училище, било е хранено с телевизионни програми по четири часа на ден, никога не му е било четено, нито много е чело само, и не е обучено да мисли, тогава домашното училище с Тривиума ще бъде предизвикателство. Но може да се постигне много с правилната мотивация и желание. Самодисциплината и покорството са първите пречки, които трябва да се преодолеят.

ЗАВЪРШВАЩА МОЛИТВА

Татко наш, Който си на небесата,

Като народ и като хора ние сме съгрешили тежко в Твоите очи, защото сме се отвърнали от Твоята велика и свята заповед да учим децата си на Твоите пътища. Изоставили сме децата си да бъдат отглеждани от филистимците. И каквото сме посяли, това сме пожънали.

Молим Те, о Боже: Направи ни да разорем почвата на нашата гордост и слепи сърца. Дай ни покаяние. Обърни сърцата на бащите на тази земя към техните деца, за да премахнем това проклятие от нашата земя.

Знаем, че Ти ще ни изпиташ, за да ни очистиш. Дай ни сила, Господи, да устоим в злия ден.

Богато благослови тези семейства в земята ни, които са влезли в битката да върнат нашата култура към реалността и да възстановят основите на християнския ред.

За славата на Твоето царство и заради Твоята праведност се молим за тези неща. И нека молитвата ни да бъде чута в Името на Твоя Син. Амин.

ДА ПЕЕМ ХВАЛЕНИЯТА НА ДОМАШНОТО УЧИЛИЩЕ

Псалм 127

Ако Господ не съгради дома,
напразно се трудят зидарите;
ако Господ не опази града,
напразно бди стражарят.
Безполезно е за вас да ставате рано,
да лягате толкоз късно,
и да ядете хляба на труда,
тъй като и в сън Господ дава на Възлюбения Си.
Ето, наследство от Господа са децата,
и награда от него е плодът на утробата.
Както са стрелите в ръката на силния,
така са чадата на младостта.
Блазе на оня човек, който е напълнил тула си с тях!
Такива няма да се посрамят,
когато говорят с неприятелите си в градската порта.

Предишна глава | Съдържание


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева