Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Глава 15

Завършващо ниво:
Деветнадесетгодишна възраст и нататък

И че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело. – 2 Тимотей 3:15

СЪЖАЛЯВАМ, УЧИЛИЩЕТО НИКОГА НЕ СВЪРШВА

Тривиумът е повече от учебна програма, той е начин на живот. А домашното училище е повече от възраждане в образоването, то става субкултура в Америка. Пълните последствия от домашното училище се проявяват в семейно съживление, църковно съживление и в края на краищата във всички страни на живота във всички области на обществото.

Когато децата обучавани у дома пораснат като възрастни християни, те ще заемат своето място в общество, което по много начини е вървяло в противоположната посока. Искаме да разгледаме някои от решенията, които възрастните обучавани у дома, ще трябва да вземат. Когато излизаме от дома и влизаме в света, не искаме да се отказваме от видението, което ни е водило през целия път в училището.

НИВО НА ПОЗНАНИЕ:
КАК СТИГНАХМЕ ДО МЯСТОТО, КЪДЕТО СМЕ В МОМЕНТА

Когато децата ни бяха малки, приемахме за даденост, че, когато те достигнат осемнадесетгодишна възраст, ще напуснат дома и ще отидат в колеж, и това ще е краят на нашите отговорности. В нашето мислене успехът в живота се равняваше на влизане в добър колеж (с щедра стипендия, разбира се). Така че, за да отидат в добър колеж, повечето от нашите цели бяха академично, а не духовно ориентирани.

Писахме на десетина колежа за да получим техните каталози, като питахме за изискванията за домашни ученици. Най-големият ни син Натаниъл взе тестовете ACT и SAT през 1992. Денят дойде през май 1993, когато получихме някои от тези резултати, и си помислихме “защо бързаме толкова да се отървем от това момче?” Да, с тези резултати той вероятно би могъл да отиде във всеки колеж, в който поиска. И да, ние бяхме постигнали академичните цели, които си бяхме поставили. Но накъде се бяхме запътили? Натаниъл не искаше да ходи в колеж. Тогава защо го притискахме?

Бог използва личностния конфликт в нашето семейство, за да поправи нашето мислене. Докато децата ни растяха, ние започнахме да виждаме необходимостта да се съсредоточим повече върху характера, отколкото върху академичното обучение. Също разбрахме различните роли, които Бог има за момчетата и за момичетата. Никога не сме осъзнавали, че най-важната цел е да приготвим децата си за брака.

В тази глава описваме нашите собствени опитности и мнения. Това не заповед “вие трябва да правите като нас,” а просто съвети и идеи от нашето семейство към вашето. Може да не сте съгласни с нас и това е нормално. Но нека да започнем диалога по тези теми.

НИВО НА РАЗБИРАНЕ:
ПРИНЦИПИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ

Мъдростта не е вързана в сърцето на детето. Родителите трябва да обучат своите деца как да вземат решения за своя живот, тъй като децата няма естествено да се научат как да си поставят мъдри цели и как да постоянстват в тези цели. Ето някои принципи за вземането на решения и поставянето на цели:

1. Внушете на децата си желанието да слушат съвета на по-възрастните. Родителите могат да покажат на своите деца как да слушат съвета на другите като самите те дават пример като добри слушатели. Баща или майка, които не показват уважение към съвета на другите, особено на по-възрастните, ще предадат това отношение на своите деца. Бог вероятно ще показва чрез съветите на другите какъв избор децата трябва да правят децата в своя живот. Духът на слушане може да стигне далеч в научаване на мъдрост.

2. Вземайте решения за вашето бъдеще основани на мъдрост. Лесно взетите и лесно отхвърлени решения водят до нестабилен живот – който скача от място на място и от работа на работа. Това е следствие на решения, основани на чувства. Дори при моралните решения, които трябва да бъдат основани на морални принципи независимо от обстоятелствата, често има повече от един правилен начин за постъпване в дадена ситуация. Не вземайте решение да направите нещо само защото се надявате, че то ще се окаже добро. Съберете фактите, разберете теорията, след това приложете на практика това, за което имате добра причина да вярвате, че ще работи. Решенията, които са основани единствено на надежди и желания за бъдещето, на чувства или догадки, са ненадеждни.

3. Натрупвайте мъдрост с много поколения. Различните семейства имат различни стандарти за вземане на решения. Това влияе на стабилността на семейния живот – колко дълго семейството остава съсредоточено върху едно видение без да смени посоката. Целта е семейството да натрупа мъдрост за вземане на решения и да предаде тази мъдрост на всяко следващо поколение. Дори семейството никога да не забогатее материално, обществото ще разпознае това семейство като източник на мъдрост и проницателност от много поколения.

4. Не работете без ясни цели. Ако не знаете какво да правите, вашата цел е да отидете там, където ще откриете какво да правите. Ако не знаете къде искате да отидете, тогава поне прекарвайте време да се учите да разчитате карта. Когато вашето вдъхновение дойде, ще сте по-подготвени да действате. Ако нямате информацията, от която се нуждаете за да вземете решение, поне знаете едно нещо: трябва да намерите тази информация. Винаги има нещо, което можете да направите.

5. Научете се да разделяте необходимите от приятните неща. Можете ли да направите разлика между добра идея и идеята, която вие трябва да следвате? Ако откриете, че всеки път изоставяте това, което правите, когато се сблъскате с друга добра идея на улицата, никога няма да постигнете стабилност. Научете се да отделяте това, което трябва да правите, от това, което може би е добра идея да правите. В света има много добри идеи – да бъдете мисионер в Китай, да отворите сиропиталище, да кандидатствате за конгреса – но кое е нещото, за което Бог ви е поставил на тази земя?

6. Бог ще използва талантите, интересите и уникалните възможности, за да ви даде насока. Ако Бог ви е дал специален талант, Той може да иска вие да служите на другите с този талант. Ако имате специален интерес, тогава може би Бог да иска да продължите да го следвате. Ако вашето хоби стане ваша професия, тогава ще живеете много задоволен живот. Ако съседът ви иска да ви наеме да сложите махагонови основи за керамичните колони, които отлива в мазето си, това може да е уникална възможност.

7. Ограниченията могат да бъдат вашите най-големи възможности. Понякога моралните ограничения, които Бог поставя върху нас, или ограниченията от нашето възпитание, или от нашите физически недъзи, ни принуждават да правим това, което другите не биха правили, и така успяваме там, където другите се провалят. Йосиф се научи как да бъде управител в затвора, така че по-късно Бог можеше да му даде да се грижи за цял Египет. След като израстна в охолните условия на фараоновия дворец, Мойсей трябваше да се научи на смирение в далечната пустиня, преди Бог да му даде велика задача. Ако пъшкате от моралното бреме, което Бог е поставил в сърцето ви, тогава може би Той иска да преодолеете раздразнението си, за да следвате велика и забележителна работа в служение към Него.

8. Бог може да ви накара да чакате за видение. Ако не знаете какво да правите, може би Бог иска да ви покаже процеса, чрез който да разпознаете какво да правите. Може би трябва да продължите това, което вече правите, и да чакате по-добра способност за разпознаване. Бог може да ви кара да вършите повтарящи се задачи, които привидно ви водят наникъде, но които Той ще използва да ви научи на нещо, което не можете да научите по друг начин. Животът има много малки уроци, на които се противим да научим, но които са ключовете към успеха в Божието видение за нашия живот.

9. Целта на момчето е да развие средства за препитание. Родителите трябва да приемат, че синовете им ще се оженят. Така че дали техният син възнамерява да се занимава със земеделие за да изхранва семейството, или да печели пари, за да купи храна, той трябва да се научи да осигурява препитание.

Разликата между “кариера” и “препитание” е в това как човек гледа на дейностите, които му носят печалба. Кариерата прави действията на мъжа източник за неговото удовлетворение в живота. Обратно, осигуряването на прехраната е източникът на мъжа за това, от което се нуждае, за да следва своите цели за семейството си. Кое заема първо място – дейностите за правене на пари или семейните взаимоотношения и видението за много поколения? Дори ако човек се изхранва като мисионер в Китай, неговото семейство трябва да е на първо място.

Много образовани у дома млади мъже искат да намерят препитание, което ще подхранва библейска семейна култура. Това трябва да е първото им съображение. Синът обикновено изучава препитанието на своя баща. Исус беше дърводелец защото и Йосиф беше дърводелец. Синът може да следва професията на баща си, или ако бащата и синът решат, че нещо друго ще е по-добро, бащата би трябвало да участва със своя син в изграждането на тази друга професия . . . дори ако трябва да промени своята собствена професия, за да помогне на своя син.

10. Ако можете, бъдете предприемач. Има разлика между нагласата “Аз съм на осемнадесет години, така че трябва да изляза и да си намеря работа” и “Аз съм на шестнадесет години и се чудя дали не мога да направя малко пари с това мое хоби.” Първото прави малки пчели-работнички във фабрика, второто прави малки предприемачи. Начинанието, носещо печалба, вероятно е точно пред вас, но вие никога няма да го видите, докато не избягате от мисленето “трябва да си намеря работа.”

Не казваме, че задължително е погрешно да работите за някой друг. От работата за някой друг може да се постигне добър старт и да се научат много стойностни уроци. Всъщност децата вече са работили за мама и татко от години. Но Библията казва, че ако можем, трябва да търсим начин да бъдем свободни (1 Коринтяни 7:21, 22). Служението или настойничеството не трябва да бъдат осъждани. Но те ще ограничат възможностите за избор пред бащата в изграждането на културата на своето семейство. Неговият работодател ще взема много от решенията вместо него.

Предприемаческият дух често се предава от поколение на поколение. Ако дядото е печелил своите пари работейки за себе си, тогава е вероятно и внукът да прави същото. Ако бащата е работил за една компания през целия си живот, тогава и синът ще е вероятно да потърси сигурност в ръцете на корпорация. Родителите предприемачи насочват своите синове далеч от просто „намиране на работа.” Всеки може да бъде предприемач до известна степен – дори да е предприемач на непълен работен ден.

11. Смисълът на живота е отвъд печеленето на препитание. Бог дава мисия на всеки човек – или няколко мисии през целия живот. Бог може да ви даде интерес, който ще развивате в продължение на много години. Тогава един ден Бог ще ви призове с възможност да използвате това, което сте развили, за да помагате на другите.

12. Целта на момичето е да бъде домакиня. Родителите трябва да приемат, че дъщерите им ще се омъжат и ще отглеждат деца. Домът е господство с предизвикателство, с творчество и със значение, което ще продължи много поколения – за добро или за зло. Затова родителите трябва да водят своите дъщери към научаване на умения за поддържане на щастлив, организиран, образован и производителен дом. Момичетата ще трябва да се подготвят да помагат на своя съпруг, като го стимулират духовно и осигуряват знания и умения, които ще му помогнат в професията.

Това е особено вярно ако семейството се изхранва от домашен бизнес. Съпругата и децата могат да бъдат съществена част от семейното препитание. Вместо членовете на семейството да бъдат икономически паразити, живеещи на издръжката да бащата, бащата може да формира така културата на семейството, че всеки негов член да допринася за препитанието на семейството. Бащата не е единственият, който трябва да работи за препитание, цялото семейство трябва да работи заедно, за да осигури хляба.

Има много неща, които да държат едно младо момиче заето с учене, докато чака своя съпруг. Един пример са практическите медицински умения, както и педагогиката, музиката, счетоводството, проучването, готвенето и безброй други умения забравени от нашата култура. Младото момиче може да помага на своето семейство и да върши много добри дела, докато чака Бог да й доведе партньора, който е избрал за нея.

Възражение: Не трябва ли да подготвим дъщерите си за възможността Бог да желае те да останат неомъжени?

Отговор: Не. Не можем да се подготвим за всички бъдещи възможности. Времето през деня е ограничено. Как е най-добре да се използва времето на младата жена? Трябва ли да прекарваме време в подготовка за възможността тя да умре в автомобилна катастрофа? Разбира се, че не.

Образованието носи в себе си елемент на предопределение.

Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него, дори когато остарее. – Притчи 22:6

Ако възпитаваме дъщерите си да живеят независимо, тогава какво ще стане? Точно така е вероятно те да живеят. Ако влязат в брака с независим дух и без уменията на домакиня и майка, тогава какво ще стане? Вероятно в техния дом ще липсва мир и хармония. Точно чие видение следваме, все пак? Независимата жена с кариера не трябва да бъде нито идеалната жена, нито норма. Непредвидени обстоятелства могат да изискват жената да поеме задачи, които обикновено са смятани за мъжко призвание, но доброто образование и обучение във всичките умения на нормалния семеен живот ще подготвят жената за почти всички непредвидени обстоятелства.

От друга страна, ако подготвим нашите дъщери за брак – да имат покорен дух, да се грижат за другите и да управляват своите домове – тогава би ли било изненада, ако станат любящи съпруги и майки, с подредени и мирни домове?

Също и старите жени … да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си, да са разбрани, целомъдри, да работят у домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение. – Тит 2:3-5.

Ако дъщерите ни никога не се омъжат, каква вреда би нанесло, че са се научили да имат покорен дух, да се грижат за другите и да управляват своите домове. По-скоро, колко повече добро би дошло от това!

Какво ще кажем относно колежа

Или иди в колеж и имай успех в живота, или не отивай в колеж и работи като продавач в бензиностанция. Това е отношението, което е вложено в умовете ни от култура, която е била създадена от образователната система. Образователните дейци имат толкова високо мнение за това, което правят, че искат да продължавате да ползвате услугите им през целия си живот. Странното е, че след като веднъж сте се вързали към тяхната система, много по-малко вероятно е да сте способни да се разделите с нея. Както обяснихме в Глава 4, системата е тази, която създава зависимост.

Целта на хуманитарните науки е да ни освободят от онези неща, в които образователната система – на която колежът е станал неделима част – ни поробва.

Нашата култура гледа презира онези, които не са посещавали колеж – освен, разбира се, ако не са станали много успешни и без него. Нашата култура също презира децата образовани у дома – освен, разбира се, ако не са станали много успешни въпреки това. Ха! Каква е подобието тук? Нека да помислим за тези неща малко по-задълбочено.

Десет причини да отидем в колеж

1. Колежът учи на дисциплина. Много хора отиват в колеж, защото знаят, че никога не биха стигнали дотам да се научат сами на нещата, които трябва да знаят. Часовете в колежа принуждават студентите да се научат на самодисциплина, да учат и да бъдат организирани. Но повечето домашни ученици вече са научили тези неща, себемотивирани са и са съсредоточени върху своите цели.

2. Колежът продължава вашето образование. Ако е имало предмети, които сте пропуснали в средното училище, колежът ви дава възможност да се върнете и да ги научите по-добре. Колежът ви дава възможност да завършите вашето образование и да навлезете по-дълбоко във вашето учение. Но повечето домашни ученици – особено обучаваните по Тривиума – знаят как да научат самостоятелно почти всеки предмет.

3. Колежът ще ви даде добра работа. Колежанската степен ще ви даде предимство, когато кандидатствате за работа. И докато сте в колежа, може да създадете връзки, които ще ви осигурят тази работа. Колежът често е най-краткият път към успешна кариера. Но много корпорации биха приветствали изобретателните трудолюбиви домашни ученици. А в биографията корпорациите искат да видят опит, повече отколкото колежанска степен. Освен това, много хора никога не използват своите колежански дипломи в своята работа – намират по-добра работа в различно – често съвсем различно – поприще.

4. Колежът предлага най-добрите учители. Колежите наемат най-добрите умове в областта да обучават техните студенти. Можете да се учите при нозете на големи имена. А вашите състуденти, ще станат двигателите на утрешния ден. Но по-добре е да четете учебника на вашия професор и да учите неговите идеи по този начин – сравнявайки неговите идеи с тези на други велики професори. Може в края на краищата да знаете повече от него. И остава въпросът все пак колко много знаят в действителност някои професори с големи имена и колко личен достъп можете да имате до тяхното лично познание. Понякога има и по-добри начини да се учи.

5. Колежът ви дава почит. Хората ще зачитат работата ви, ако имате степен след името си. Например, ако искате да пишете книги и имате „д-р” пред името си, хората ще се вслушват в казаното от вас. Но много хора вече дори не забелязват докторската степен. В някои области на учението докторската степен е почти гаранция, че сте напълно объркан. Хората трябва да ви уважават ако имате репутация, че знаете за което говорите и че вършите мъдри и значими неща. Докторската степен не гарантира такова нещо.

6. Колежът е единственият път към лицензираните професии. Трябва да придобиете степен от акредитирано висше учебно заведение за да влезете в медицинската професия, правната професия, да станете лицензиран счетоводител и др. Тези професионалисти лобират правителството да лицензира и регулира техните професии, предполагаемо за да поддържа едно и също качество. Но ние знаем за два домашни курса по право, които са приети от правните комисии на два щата, и тенденцията е да се създават алтернативни средства и за други професии.

7. Колежът дава социализация. Постоянното общуване със състуденти и съквартиранти ще ви научи как да се оправяте в живота. Ще се освободите от престилката на майка си и ще се научите да вземате самостоятелни решения. Ще срещате хора всеки ден и това взаимодействие ще разшири вашият поглед за обществото. Но колежът е изкуствена среда от млади хора, неестествено отделени от останалото общество. Как това ви учи да се оправяте в обществото? Може да ви научи как да се оправяте с хора в същата ситуация като вас, но това не е толкова труден за научаване урок, и може да бъде научено с много по-ниски разходи и усилия. Нивото на социализация в колежа не ви подготвя за реалния живот – освен ако вечно ходите на колеж!

8. Колежът дава бягство от лоша домашна среда. Ако има гняв във вашия дом, или твърде много досадни дейности, тогава колежът ще ви помогне да избягате. Не каза ли Бог на Авраам да напусне своята езическа родина, за да го благослови? Но, може да скочите от трън на глог. Средата в колежа може да бъде различна, но това не означава, че задължително е по-добра. Това, което сме видели в много колежи, ни казва обратното.

9. Колежът ще ви даде възможност да си намерите съпруга или съпруг. Ние се срещнахме в щатския университет на Айова във встъпителния курс по гръцки. Нашите деца нямаше да съществуват, ако това не беше се случило. Колежът създава възможност да се срещнем с много интелигентни мъже или жени – възможност, която може никога да нямате във вашата местна общност. Но Бог е милостив и благ и поправя нашите грешки като ги обръща в благословения. Кажете на Йосиф, че братята му постъпиха правилно. Бог често ни благославя в нашата глупост, но това не е аргумент в подкрепа на глупостта. Бог е способен да доведе при вас вашия партньор в живота независимо от всичките ви скитания. Когато сте готови, вашият партньор ще се появи.

10. Колежът ще ви даде посока в живота. Ако не знаете какво Бог иска да правите с вашия живот, може би ще ви го покаже докато сте в колежа. Много хора отиват в колеж без да знаят какво точно искат да правят, но като изследват различни интереси и вземат различни курсове в края на краищата го откриват. Но Бог вече ви показва какво иска да правите с живота си и колежът може да е завой към глуха улица, който уреждате за себе си. Ако не знаете какво да правите, колежът може да бъде много скъпо, отнемащо време и възможно опасно място, където да си прахосвате времето докато откриете. Не трябва ли самото решение да отидете в колеж да бъде част от Божието призвание и водителство? Фактът, че някои хора са получили някаква насока докато са били в колеж, не е доказателство, че са получили правилната насока, или че са я получили по правилния начин, или че не са можели да я получат някъде другаде. Бог променя нашите действия да служат на Неговите цели, но това не е оправдание за нашите действия.

Изглежда, че доброто домашно образование съчетано с правилен възглед за реалността прави колежа по-малко полезен. Колежът все още може да бъде важен в областта на акредитацията и специализираното изучаване, но тези препятствия вече биват събаряни.

Седем причини да не отидем в колеж

1. Културата в колежа е извратена. Някога забелязвали ли сте колко различни са университетските градчета от другите градове? Те поддържат неестествена култура. Колежът често е една разредена атмосфера, която е извън този свят, отделена на голямо разстояние от реалността. Бихме желали да можем да кажем, че християнските колежи са изключение, но вместо това изглежда, че имат различен щам на същата зараза. Само защото детето е пораснало не означава, че следните думи са по-малко верни:

Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, а другарят на безумните ще пострада зле. – Притчи 13:20

Нито е по-малко вярно това:

Не се мамете. „Лошите другари покварят добрите нрави.” Отрезнейте към правдата, и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите. – 1 Коринтяни 15:33, 34

Културата на много колежи може да се различава до известна степен от Содом, но само по степен, не по характер. Лот сгреши като премести семейството си там и беше опозорен, а семейството му беше разрушено, защото живееше в място, което изискваше лоши връзки с хора, които нямат познание за Бога – връзки, които поквариха иначе добрия характер на семейството му. Ако не искате да отглеждате семейство там, тогава защо да изпращате вашето потомство там да се учи на техните пътища? Не казваме, че никой не преживява колежа без рани. Бог е милостив. Но има голяма разлика между това да паднеш от скала и да бъдеш спасен чрез Божията ръка и да скочиш от тази скала и да очакваш Бог да те спаси. Лот се спаси на косъм.

2. Колежите не обучават от библейски мироглед. В светските колежи повечето професори са атеисти и социалисти. Дори много християнски колежи правят компромис със светската философия и са разводнили изричното християнско естество на всеки предмет, който преподават. Те често преподават без отнасяне към Бога – което Павел нарича “това невежество.”

3. Колежът не е добро място да откриете видението за вашия живот. Ако нямате добро видение преди да отидете в колеж, в колежа можете да получите погрешно видение и да прахосате години да следвате погрешния път. Колежът може да бъде повече отклонение, отколкото видение – и то скъпо, прахосващо времето и опасно отклонение.

Отиването в колеж може да ви даде лъжливо усещане за посока – изглежда сякаш отивате някъде, защото сте толкова заети. Бъркате омаята на безгрижния живот с чувството на движение, което имате, когато сте в автомобил. Когато не знаете къде сте отивате, поне ви харесва да усещате, че се движите.

Ако искате да откриете препитанието, което Бог иска да следвате, тогава можете да опитате да търсите на места, където други хора следват богоугодно, полезно, удовлетворяващо препитание. Колежът може да не е мястото, където да го търсите.

4. Колежът не е класическият начин да научите препитание. Това, което сега се нарича алтернативно образование, е било обичайният път към професията. Повечето млади мъже са научили своето препитание от своите бащи или от чиракуване. Ако е трябвало да учат от книги, като например математика, за да управляват кораб, или по теология и библейски езици, за да станат пастори, тогава са се обучавали от частни учители в своята община или от специален учител в близкия град. Ранните колежи, като Кембридж в Англия или Харвард в Нова Англия, са били само за малцина. През годините, когато колежът става по-популярен, той не повишава стандартите за образование. Едно време колежът е бил по-полезен. Но днес колежът е това, което средното училище е било преди един век – или по-малко в някои отношения. Не говорим против повече образование. Точно това поддържаме. Но колежът може да не е начинът да го получите – поне не задължително.

5. Колежът струва пари. Това принуждава много хора да влязат в дълг и тези дългове ще ги принудят да вземат решения намиране на работа след училище. Когато направим сметката, колежите често струват много повече, отколкото са бъдещите материални придобивки от тях. Може да има по-добра инвестиция на вашето време и пари. Направете някои сметки и вижте дали не е по-добре да работите в областта на вашия интерес като чирак или дори като доброволец, и да придобиете опит, докато живеете у дома.

6. Степените от колежа вече не означават много. В миналото степента от колежа означаваше, че човекът има компетентно ниво на образование в определена област. Днес вече не означава непременно това. Просто означава, че сте похарчили много пари и в главата ви са вкарани множество идеи. Често означава, че имате малък практически опит. Много корпорации очакват да изразходват много време и усилия за да обучат наново тези блестящи дипломанти за това как действа реалният свят. Когато открият някой, който в действителност знае за какво говори, разбира какво прави и може да го приложи в реалния свят (ето го отново Тривиумът), те го наемат – със или без степен. Всъщност хората със степени често не са такива. Цялата система на колежанско образование започва да се срутва. Институционализираното образование не може да върви в крак с промените. Смъртта на училището стана неизбежна с раждането на интернет. Бъдете на гребена на вълната – обучавайте се сами. Домашното училище сега може да се намери в малка част от културата и да се прилага само с деца, но за едно поколение – ако няма социалистическо подтисничество – то ще нарасне и ще процъфти, докато субсидираните учебни заведения ще увехнат и ще изчезнат.

7. Колежът има много алтернативи. Защо да плащате на професор в колеж 4,000 долара, за да ви преподава нещо, което можете да прочетете в неговата книга за 40 долара? Разбира се, това може да не важи за уменията, които не можете да научите от книга – “научете мозъчна хирургия в десет лесни урока.” Тук е мястото на чиракуването. Професионалисти в много области са ни казвали, че умен, себемотивиран домашен ученик може да научи тяхната професия им или от четене на книги, или чиракуване. Това включва дърводелци, майстори на мебели, електротехници, инженери, издатели, компютърни програмисти, редактори, графични дизайнери, земеделци, автомонтьори, градинари, архитекти, политици и адвокати. Намерете някой, който прави това, което вие искате да правите, и го попитайте как можете да станете като него. По-голямата част от проблема е да знаете какво искате да работите и да сте себемотивирани и организирани в следването на тази работа.

Кореспондентските курсове ще ви научат на онова, което не можете да научите от чиракуване или от частен учител. Броят акредитирани кореспондентски курсове от колежи и университети нараства бързо. Интернет все повече е мястото за този обмен.

Но трябва да ви предупредим: ако изберете алтернативно образование, това може да ви повлияе за алтернативен начин на препитание. Хората, които се учат да мислят нетрадиционно, ще бъдат изобретателите на утрешния ден. Вие изкарвате прехраната си от алтернативна умствена нагласа.

Възражение: Не смятам за задължително да ходя в колеж, но знам какъв искам да стана (пастор, медицинска сестра и т. н.) и мисля, че колежът е най-добрият път в тази посока.

Отговор: Какви са препятствията пред вашата избрана професия? (1) Научете важните факти относно вашата професия: речник, общоприети теории, професионални стандарти и обичаи, история на професията, влиятелните сдружения, законодателство. (2) Изучете практиката на професията: употреба на инструменти, връзки с клиенти, печалби, опит. (3) Направете първата стъпка: Нека хората да видят вашата кандидатура за работа, да ви наемат, да придобиете начален капитал, да отворите офис, да си направите визитни картички.

Дали колежът е единственият начин е да постигнете това? Ако е, тогава може би това е пътят, който трябва да изминете. Може да има други по-трудни пътища, но които ще ви дадат повече свобода. Говорили ли сте с няколко независимо мислещи професионалисти в тази област? Какви са техните мнения? Те знаят ли начини да заобиколите колежа, ако сте сериозни относно постигането на вашата цел?

Колежът не е винаги погрешният избор. Самият колеж е средство, което трябва да използвате правилно за ваша полза. Ако разбирате опасността от колежа, разходите и алтернативите, но знаете как да се справите с всички тези неща в рамките на Божиите правила, и сте сигурни, че това е пътят, по който Бог ви води да вървите, тогава колежът може да е най-добрият избор за вас. Но често лошото е повече от доброто. Вярваме, че колежът трябва да бъде изключение, не правило. Самообучението и чиракуването трябва да бъдат нормата. Искаме да поставим колежа там, където му е мястото, в края на списъка.

Неща, които трябва да помним, когато се подготвяме за колежа

  1. Имайте вяра в Божието Слово и бъдете скептични относно това, което професорите ви казват. Открийте презумпциите на вашите професори в колежа. Това ще ви даде ключа да разберете колко философски пристрастно е тяхното поучение.

  2. Поддържайте близко общение с вашето семейство и по-малко общение с връстниците си в колежа. Намерете духовен съветник в околността, на когото да сте отчетни относно вашия духовен растеж и лично поклонение.

  3. Не правете големи философски промени, докато сте в колежа. Ще имате много по-реалистична перспектива за това, което сте научили, когато се върнете у дома, отколкото когато сте в атмосферата на колежа.

Колежът и класическото образование в хуманитарни науки

В класическия смисъл образованието в хуманитарните науки трябва да дава на човека средствата да учи сам себе си. Ако дадем описание на идеалния продукт на това образование, как ще изглежда той? Какво ще може да прави? Ако е бил на пустинен остров, с Библиотеката на Конгреса като свой единствен ресурс, той би трябвало да може да построи отново западното общество. Знае как да учи от книгите. Знае как да обучи ръцете си на умения и мозъка си да мисли. Класическото образование трябва да прави по-нататъшното колежанско образование ненужно.

Възражение: Какво ще стане, ако ученикът не е получил добро класическо образование в средното училище?

Отговор: Не е нужно образованието да стане преди осемнадесетгодишна възраст. Ако не сте получили образование, дори ако сте на деветдесет години, трябва да се образовате.

За да навакса, ученикът трябва да научи основните умения на хуманитарните науки: (1) как да изследва тема, (2) как да различава добро разсъждаване от лошо разсъждаване, (3) основни факти от световната история, класическата литература, икономиката, правото, математиката, природните науки и т.н. (4) Библейски езици, теология, херменевтика, апологетика, (5) как да превежда абстрактни принципи от книги в практически умения, (6) как да общува ефективно чрез писане и говорене. Знаете ли вече тези неща? Можете ли сам да се научите тях?

НИВО НА МЪДРОСТ: ДОМАШНОТО УЧИЛИЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ЦЯЛ ЖИВОТ

Бъдете активни да учите себе си относно всички ваши интереси, хобита и бизнес дейности. Натрупвайте сбор от познание и интереси, които можете да предадете на следващото поколение. Това означава, че трябва да сте начетен човек. Класическото образование е образование, което никога не свършва.

Поемете господство над области от нашата култура като следвате разнообразни интереси, определяте християнските принципи в тях и ги прилагате.

Ако се интересувате от отглеждане на гекони, научете как Божието Слово се прилага към грижата за гущерите, какво отношение трябва да имат хората към геконите, каква е употребата на геконите в разширяването на Божието царство, какво място геконите трябва да имат в култура на християнското домашно училище, напишете книга за това, станете национален говорител за “Християнски Гекон” и преминете към нещо друго. Това се отнася и за колекциониране на камъни и марки, за езда и обучение на кучета, за конструктори Лего и компютърно програмиране, за плетене и бродиране, за правене на хляб и обноски на масата, за дизайн на дома и градинарство, за възпитание на деца и лична хигиена, за организиране на картотека и водене на група по интереси, за бизнес отношения и ремонт на дома, за грижа за възрастни и смяна на пелени, за доброволна дейност в общността и събиране на смет.

СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА В ДОМАШНОТО УЧИЛИЩЕ

Вярваме, че това, което казваме в тази книга, изразява някои от логическите следствия от домашното училище. Те очевидно са заключения, които следват неизбежно от предпоставката, че Бог управлява света, установява неговия ред и че мястото на християнското семейство с домашно училище е основополагащо за този ред.

Когато децата образовани в домашно училище започнат прехода към пълнолетие, това ще отбележи втората стъпка в движението за християнско домашно училище. Това ще наложи промени в семейството към по-нататъшно връщане към библейските норми. Пионерите в домашното училище са се сблъскали с видимо непреодолимата задача да учат своите деца в условията на съпротива от техните приятели и роднини – и често от държавата. Сега ние, които имаме пораснали синове и дъщери, трябва да наблюдаваме започване на същия процес, като поемаме втората стъпка в домашното училище. “Какво ще кажат роднините сега! Тогава започнахте с домашно училище, сега не им позволявате да ходят на срещи и не ги пращате в колеж. Горките деца. Те просто няма да се пригодят в този свят.” Нереалистични ли сме? Разбираме ли наистина ограниченията, в които трябва да работи домашният ученик? Вярваме, че ограниченията няма да устоят срещу натиска на Божието призвание да бъдем верни и да следваме. Ако Бог благоволи да ни даде свобода, тогава домашното училище може да се окаже важен фактор за движение от Бога за възстановяване на реда в нашата култура и за принасяне на слава на Неговото име.

Тези християни, които са се противопоставяли на домашното училище, го смятат за краткотрайно отклонение в историята. Те се подсмихват и чакат домашните ученици да се събудят и да се присъединят към реалния свят. Те ще чакат до края на света. Домашното училище е дори по-основополагаща философска културна промяна от онази през 60-те, когато започна движението за църковни християнски училища. Домашното училище ще остане, защото то отговаря на въпроси, които християните задават откакто Бог започна да влага в сърцата на родителите желанието да предадат своята вяра на децата си.

ТРЕТАТА СТЪПКА В ДОМАШНОТО УЧИЛИЩЕ

Началото е най-трудно. Започнахме домашното училище без никакви примери, които да следваме. Направихме много грешки, докато се препъвахме по пътя. Благодаря на Бога за Неговите милости. Но сега сме дали пример за нашите деца, върху който да градят. Сега те имат нашите рамене, на които да застанат. Имат достъпна литература за домашно училище. Тези образовани в дома деца ще правят избор относно това как да отглеждат своите деца и как да формират стила на живот на своето семейство по библейския модел. Ще развият каузата повече, отколкото можем да си представим. Ще развият философията за домашното училище. Бог да ги благослови и да ги направи да преуспяват в този път.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Движението за домашно училище започна когато Ева роди деца на Адам. Беше продължено от Авраам, който заповяда на своите деца да пазят Господния път. В самата същност на Божията най-велика заповед беше когато Той заповяда на родителите да обучават прилежно своите деца. Страстта на Павел беше да казва на бащите да водят своите деца във възпитание и наставление Господно. Това е нашето наследство. До къде ще стигне домашното училище? То има само един логичен край: преобразяването на цялата култура, за да я доведе до съобразяване с Божия ред и под управлението на Божия закон. Преобразяването действа отвътре навън.

ЗА ПО-НАТАТЪШНО ИЗУЧАВАНЕ

За да научите повече относно въпроса за колежа, предлагаме Doug Phillips, Making Wise Decisions about College and Life after Home School, серия от аудиокасети издавана от Vision Forum.

Има много книги, които ви казват как да завършите колеж у дома. Най-известното ръководство за нетрадиционно образование и реномирани кореспондентски курсове е John Bear, Bears' Guide to Earning Degrees by Distance Learn­ing. Търсенето в интернет ще ви доведе до много други ръководства за кореспондентски курсове.

За училищата в интернет ключовата дума е e-learning. Училищата в интернет се развиват толкова бързо, че е най-добре да не споменаваме конкретни имена.

College Level Examination Program (CLEP) ви позволява да получите кредит за колежа без да посещавате курсове. Информацията как да получите кредит за колежа чрез изпити може да се получи от College Board (уебсайта на CLEP, www.collegeboard.org/clep).

Предишна глава | Съдържание | Следваща глава


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева