Автор

Гари Норт

Заглавие

Средство за господство

Ключови думи

икономика, право,
библейски закон

Подзаглавие

Казусните закони на Изход

Страници

1,170

Тема:

Икономически коментар
на Изход 21-40

За четене в
Интернет
Тази книга в HTML

Година на
издаване


1990

Описание

Дали Библията наистина има отговори за всяка област от живота?

Повечето християни казват, че твърдо вярват, че Библията има отговори за всяка област от живота. Тогава някой ги пита относно политиката и икономиката. Гробно мълчание.
Защо? Ако християните са толкова уверени, че Библията е Божието Слово, защо са толкова объркани относно това, което Библията казва за кризите на съвременния свят? Светът очевидно е изправен пред социални, икономически и политически кризи, които са по-лоши от каквото и да било нещо след Потопа. (Ядрената война е добър пример за това.) Той също показва технологични постижения, които могат да донесат благосъстояние, за което не сме и сънували.
Какво ни казва Библията за основите на благосъстоянието? Какво ни казва за Божия съд в историята, както позитивен (благословения), така и негативен (проклятия)? Какво ни казва за това какво обществата трябва да правят, за да придобият Божиите благословения и да избягнат проклятията? Малко християни имат някакъв отговор. Те са напълно невежи относно правните принципи на Библията. Не знаят откъде да започнат. Би трябвало да имат поне някаква представа, но те нямат. Никога не са били учени да мислят юридически.
Всички християни са чували за Десетте Заповеди. Някои от тях дори знаят къде в Библията се намират тези заповеди. Едното място е в Изход 20. (Другото е във Второзаконие 5.) И така, къде мислите, че можем да намерим Божиите правила и постановления за себевладение, семейно управление и държавно управление?
Какво ще кажете например за Изход 21? Именно там се намират казусните закони на Изход. Също и в Изход 22 и 23. Три кратки глави, плюс няколко правила и постановления в останалите осемнадесет глави - и все пак вижте големината на тази книга!
Божият Закон не прахосва думите. Той се занимава със сърцевината на проблемите. Хората могат да се обърнат към Божия Закон с увереност, че там могат да намерят принципите на справедливостта. Могат също да бъдат уверени, че тези принципи, когато бъдат спазвани в обществото, ще доведат Божиите благословения в историята. Но християните са изгубили увереността си в Божия Закон. Затова, когато бъдат запитани да дадат отговори на проблемите, пред които е изправено всяко общество в историята, те са като вцепенени. Не знаят накъде да се обърнат.
Средство за господство им казва накъде да се обърнат: към казусните закони на Изход. Именно там Бог за първи път дава на Своите хора подробностите на заветната справедливост. Той току-що ги е освободил от робство. Дава им Обещаната земя. Всичко, което трябва да правят, е да потвърдят своята вярност към Него и да спазват Неговия Закон. Както християните днес, първо те потвърдиха вярността си, а след това пренебрегнаха закона Му. Също както християните днес, те се оказаха скитащи в пустинята.
Идва време, когато скитането трябва да престане. Когато е време в историята Божият народ да остави пустинята и да влезе в Обещаната земя, Бог ги призовава да се върнат към Неговия Закон. Той ги призовава да вземат средството за господство.
Вие също сте призовани да вземете средството за господство. Може би този път християните ще се научат да го използват. Можете да започнете със Средство за господство.

На корицата

Казусните закони на Изход? Всъщност, какво е казусни закони? За какво се използват в съвременния свят? Какво общо имат с Църквата на Исус Христос?
Казусните закони са конкретни приложения на една или повече от Божиите Десет Заповеди в конкретни области от живота. Казусните закони са практическото изпитание за онези, които твърдят, че правят всичко, което могат, за да спазват Десетте Заповеди. Дали нашите политически ръководители ни насърчават да почитаме Десетте Заповеди като спазваме казусните закони, или да нарушаваме Десетте Заповеди като пренебрегваме казусните закони?
В продължение на повече от три века и американските християни, и хуманистите са съгласни в едно нещо: няма нужда да се налагат тези закони. В най-добрия случай трябва да се налагат само "моралните закони" на Библията. Какви са тези "морални закони"? На практика те са законите, с които гласоподавателите са свикнали и са доволни от тях. Хората обикновено кръщават съществуващото положение с името "Божии морални закони."
Бог не е за подиграване. Обществата, които смятат, че са прогресивни като пренебрегват конкретните постановления на Божия закон, откриват, че не могат да постигнат справедливост. Отделните хора се оказват в ръцете на неправедни владетели. Те търсят свобода от Бога, но получават робство под хора.
Днес абортите са узаконени. Християните подозират, че в това има нещо лошо, но не знаят какво. Не им е било казано, че абортите са забранени в казусните закони в Изход.
Днес на пияните водачи на автомобили се издават актове и те са отново на пътя след няколко часа. Ако се налагат казусните закони на Изход, пияните водачи на автомобили ще бъдат съдени и глобявани за наранявания, а в случай на убийство ще им бъдат налагани смъртни наказания. Няма такова нещо като "произшествия" за пияните водачи.
Днес престъпниците рядко биват съдени, а онези, които са осъдени, получават намалени или условни присъди. Само рецидивистите отиват в затвора за няколко години, като жертвите им остават още по-бедни (техните данъци плащат разходите за затворите). Ако се налагаха казусните закони на Изход, престъпниците щяха да бъдат принуждавани да плащат обезщетение към жертвите.
Днес от една страна страдаме от замърсявания, а от друга от централни бюрократи, които могат да съсипят някой частен бизнес поради обвинение, че причинявал рак, но без никакви научни доказателства. Ако се налагат казусните закони на Изход, местните общини могат да определят нивата на замърсяване, които са готови да търпят, и по този начин да оставят местния бизнес да работи.
Днес централната банка манипулира националната валута по собствено решение, а търговските банки ускоряват този процес, което създава първо растеж, а след това кризи и рецесия. Ако се налагат казусните закони на Изход, няма да има кредитни декретни пари за създаване на масова инфлация или масова депресия.
Въпреки това казусните закони на Изход се отхвърлят без да бъдат взети предвид. Казвани се, че "Съвременното общество не може да управлява от законовия кодекс на едно първобитно номадско племе." И кой го казва? Същите тези хора, които ни казват, че се нуждаем от все повече политически реформи поради неспособността на държавата да осигури справедливост.
Справедливостта съществува от 3,400 години, но хората постоянно я отхвърлят и възприемат измислиците на собствените си умове. Те следват собствените си месиански сънища и видения и пренебрегват казусните закони на Изход. Те приемат, както правят хуманистите, че всичко, от което се нуждаем за да добием справедливост, е сами да разсъждаваме, за да открием правилния път за управление на обществото. Християните се обръщат към гръцката философия вместо към книгата Изход, за да търсят справедливост. но не намират справедливост. Нито пък са я намерили древните гърци.
В Средство за господство д-р Гари Норт изследва в подробности значението на казусните закони. Как са действували в древния Израел? Какви морални и правни принципи стоят в основата на всеки от тях? Как са се променили с идването на Исус Христос? Как могат да се прилагат днес?
Средство за господство описва в големи подробности начина, по който светът действува в Божието царство в историята по Божия открит закон. Тази книга показва как съдиите и съдебните заседатели са длъжни пред Бога да раздават правосъдие и разкрива обещанията, които Бог отправя към онези общества, които почитат Неговото слово.
Но Средство за господство е също и предупреждение. Предупреждение към онези хора и общества, които вярват, че могат да презират всекидневно Бога като пренебрегват Неговите изисквания за справедливост. Книгата предупреждава за негативните санкции, които Бог в крайна сметка налага срещу всички общества, които обръщат гръб на Неговите постановления. Той дава милост в историята, но също налага и съд.

Каталожно
описание

Това е икономическият коментар на д-р Гари Норт върху Изход 21-40, с особено внимание върху Изход 21-23. В тази масивна книга подробно са застъпени следните теми: робство, брачни договори, криминално правосъдие и права на жертвата, обезщетение, замърсяване, небрежност и отговорност, ограничения върху гражданството, съботата, подкупи и правосъдие, лихварство и законни лихви, обща благодат, правния кодекс на Маймонид и стремежът на създателите на Конституцията на САЩ към светско общество. Досега това е най-важният труд на Гари Норт по обществено и икономическо мислене и ще формира мисленето на християнските мислители в бъдещето.