Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Глава 13

Ниво на разбиране:
Десет неща, които да правим с деца от тринадесет до петнадесет години

По-разумен съм от всичките си учители, защото се поучавам в Твоите свидетелства. – Псалми 119:99

И всички, които Го слушаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му. – Лука 2:47

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

Когато децата достигнат нивото на разбиране, домашното училище става по-интересно! Ранните тийнейджъри се развиват в мислещи, разсъждаващи, задаващи въпроси същества. Те вече не се задоволяват да разберат какво става; те искат да знаят защо.

Уви, на нивото на разбиране много родители се отчайват, защото учебната програма става по-трудна и децата задават по-сложни въпроси. Вече не ни е позволено да преподаваме прости правила за главни букви действието събиране. Сега трябва да започнем да упражняваме умовете си с нашите деца. Тъй като тези деца развиват способността да мислят абстрактно, ние, родителите сме предизвикани да излезем от зоната на удобство на дните на основното училище. В резултат много родители се отказват от домашното училище и изпращат децата си в класни училища.

Но това въобще не е времето да се отказваме. Насърчаваме родителите да постоянстват до края. Помнете, домашното училище е за родителите. Децата са само случайни пътници. Колко от нас са преминали през училище без да са научили въобще нещо или без да са запомнили нещо конкретно? Ние не бяхме нито заинтересувани, нито мотивирани. Просто излежавахме нашата дванадесетгодишна присъда. Сега имаме още една възможност да научим тези неща, докато ги преподаваме на нашите деца. Имаме възможността да учим неща като:

Математиката, която никога не сме разбирали.

Науката от християнска вместо от натуралистична гледна точка.

Историята, която никога не са ни преподавали.

Класическия език, който никога не са ни предлагали.

Логиката, която никога не са ни позволявали да използваме.

Домашното училище спасява две поколения: първо родителите, после децата.

Децата на нивото на разбиране трябва да са по-независими в своите изучавания, а по определени предмети трябва да се нуждаят от по-малко индивидуално академично внимание от своите родители. На това ниво времето, което родителите прекарват в преподаване, зависи от това каква учебна програма използват. По някои предмети има достъпни самообучаващи материали, което може да намали необходимото участие на родителите.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН УЧЕБЕН КУРС

1. Семейно поклонение

На нивото на разбиране детето трябва да се развива теологично. То не само знае какво казва Библията – сюжетната линия; то развива представа за това какво означава – по-дълбоките връзки и техните изводи. Бог е три Личности в една Същност. Христос е една Личност с две Естества. Само в Христос Бог може да бъде и справедлив, и милостив към грешника. Детето започва да задава въпроси и бащата трябва да научи отговорите. Бащата ще бъде предизвикан да стане местният теолог.

Семейното поклонение е повече от просто приятно нещо, което да добавите, когато ви е удобно. Препоръчваме всеки ден цялото семейство да прекарва заедно в поклонение най-малко четиридесет и пет минути всеки ден. Личните молитви на детето могат да отнемат най-малко петнадесет минути на ден. Не говорим за самообучаващи библейски материали, които родителите да оставят на своите деца да изучават сами. Вие ще искате да продължите със запомняне на Писанията наизуст.

Извън техните лични изучавания на Писанията, децата на това ниво могат да четат християнска литература като: J. C. Ryle, Thoughts for Young Men; W. B. Sprague, Letters to Young Men и Letters on Practical Subjects to a Daughter; Elizabeth Prentiss, Stepping Heavenward и Aunt Jane's Hero; John Angel James, Female Piety: a Young Woman's Friend and Guide; Джон Бънян, Пътешественикът; биографии на християни като Патрик Хенри, Робърт Лий, госпожа Робърт Лий и Мери Бънян.

2. Четене на глас

Продължете да четете на глас на всички ваши деца два часа на ден. Четете от широко разнообразна литература и продължете с устния преразказ. Четенето на глас може да е вашата любима част от домашното училище. Книгите, които четете на глас, често ще се съгласуват с времевия период от историята, който изучавате, или могат да запалят децата за някое вълнуващо изследване в природните науки или изкуството.

3. История и литература

На нивото на разбиране съчетаваме изучаването на история и литература, защото те съвършено се допълват и подсилват.

1. ХРОНОЛОГИЧНА ИЛИ ВОДЕНА ОТ ИНТЕРЕСИТЕ

Някои семейства започват да изучават история хронологично на нивото на познание и повтарят своите изучавания на определен брой години. Други въвеждат хронологичното изучаване на нивото на разбиране. А други на това ниво все още се задоволяват да се движат напред-назад по своята хронологична таблица като следват водени от интереса или насочени според проектите изучавания и изчакват до нивото на мъдрост, за да направят цялостно хронологично изучаване.

Да припомним: На нивото на познание полагаме основа като насърчаваме в нашето дете в любов към ученето и развиваме на неговия любознателен ум. Тук искате да му дадете основните средства за изучаване на история през целия му живот. Какви са тези средства? Остър, творчески и любознателен ум; усъвършенствани умения за проучване; любов към писането. Изучаването на история и литература ще развият тези средства във вашето дете. Докато децата са малки и майката е все още неопитна в изкуството на домашното училище, строгото хронологично изучаване на история и литература би било по-голямо бреме отколкото някои могат да носят. При полагането на основата е важно детското творчество и любознателността относно исторически и литературни факти да бъдат развивани и увеличавани. Реалността показва, че когато децата ни са малки, дори най-организираната майка няма да е в състояние винаги да остане в границите на строго хронологично изучаване на история.

Подобни обстоятелства могат също надделеят и в нивото на разбиране – особено в семейства, където има голяма разлика във възрастите и има деца и на нивото на познание, и на нивото на разбиране. Може да е най-добре за всички деца да изучават един и същ времеви период по едно и също време, и това може да изисква повече гъвкавост, отколкото би позволило строгото хронологично изучаване. В класното училище стая с деца на една и съща възраст, изучаващи история хронологично, дава резултати – за удовлетворение на родителите и на учителите. Детето е изучавало последователно цялата история. Но в среда на домашно училище, с деца на различни възрасти и нива, може да е по-добре да се изучават определени периоди от време, или определени географски райони, а след това да се използва хронологичната таблица и картата, за да се ориентира детето относно времето и мястото в историята. Например, когато изучавате Пелопонеската война, вие я отбелязвате на вашата хронологична таблица по отношение на другите събития в историята, и я отбелязвате на глобуса и на картата на Средиземноморието, показвайки я по отношение на други области. Уверете се, че детето ви разбира цялата последователност от събития и не е пропуснало нито едно главно събитие. В следващата глава ще разгледаме едно хронологично изучаване на историята и литературата.

2. ПРЕПОРЪКИ ЗА СЪЧЕТАВАНЕ НА ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

По-долу са изброени осем ключови елемента за изучаване на история и литература – независимо дали са изучавани хронологично или не.

 1. Учебник по история, като Streams of Civilization, може да бъде използван като рамка за вашите изучавания на историята. Той може да бъде ваш пътеводител и да ви дава идеи какво да изучавате, и ще ви държи в правилната посока, ако изучавате историята хронологично. Ако учебникът Streams of Civilization не е достъпен за вас, предлагаме ви да посетите вашата местна антикварна книжарница и да намерите учебник по световна история от преди 1960, който да използвате като пътеводител. Ще бъде най-добре да използвате учебник писан от гледна точка, която не е открито враждебна на християнството.

 2. Съветвайте се с първични източници колкото е възможно по-често. Това включва литература писана през изучавания период (художествена проза, есета, пиеси, речи и др.) Например, когато изучавате ранната американска история, четете История на Плимут от Брадфърд. Когато изучавате историята на американската Конституция, четете Конституцията, Federalist Papers и Anti-Federalist Papers. Когато изучавате гръцка история, четете Походът на Ксенофон. Детето ви може да пише схематични изложения, преразкази или обобщения на тези литературни произведения. Някои хора ще се чудят как да свържат историческите времеви периоди с първичните източници и литературата. Днес имаме многобройни ресурси, които могат да ни помогнат. Учебните програми с тематични пакети като Konos и Beautiful Feet могат да се окажат много полезни в координирането на вашето изучаване на история и литература. Поредицата Critical Think­ing in United States History учи учениците как да прилагат логиката към историята чрез анализиране и оценяване на първичните източници.

 3. Хронологичната таблица помага на ученика добре да определи мястото на събитията в цялостната времева схема по отношение на другите събития. Трябва да сте започнали хронологична таблица в нивото на ранно познание. Други източници, които са полезни за изучаване чрез хронологична таблица, са: Bernard Grun, The Timetables of History; John H. Walton, Chronological and Background Charts of the Old Testament; Edward Hull, The Wall Chart of World History; и Edward Reese, The Reese Chronological Bible.

 4. Съветвайте се с карти, атласи по история и глобуси.

 5. Всяко дете трябва да поддържа организирана тетрадка по история със свои бележки, изложения, рисунки, есета и преразкази. То може да е започнало тази тетрадка по-рано на нивото на ранно познание.

 6. Четете на глас биографии, автобиографии и дневници на хора, живели през историческия период, който изучавате. Карайте децата си да пишат кратки изложения, преразкази или обобщения на някои от книгите, които сте им чели или сте им възлагали да четат. На нивото на разбиране могат да се правят повече четене и писане, отколкото на нивото на познание.

 7. Четете историческа художествена проза и документални книги от библиотеката за епохата, която изучавате.

 8. Превърнете вашето изучаване на история и литература в проект. Това може да запали в детето интерес и любов към изучаване на история и литература. Проектите по история изискват проучване в библиотеката. Ние сме правили проекти върху “Загубеният дофин,” Леонардо Да Винчи, Наполеон, живота на Дж. Р. Р. Толкин, история на изтребителите, жените от Илинойс през Втората световна война, Кралица Виктория, Голямото изложение и Централната железопътна линия на Илинойс. Нашите момичета правеха проекти за кралици и принцеси и всичко свързано с костюми. Момчетата обичаха да изучават войни и велики мъже в историята. В ранните години всички работехме по един и същ проект. Когато децата пораснаха, всяко работеше по отделен проект. Можете да изложите своя проект във вашата местна обществена библиотека, на изложението на проектите на домашните ученици или да участвате с него в конкурси по история, като Националния ден на историята.

3. ПРИМЕР ЗА УРОК ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Ето пример как да прилагаме тези осем ключови елемента към времевия период от 431 до 404 пр. Хр:

 1. Прочетете раздела от учебника по история, който съответства на вашия времеви период. Ако използвате Streams of Civilization, тогава трябва да прочетете страници 124-131.

 2. Четете на глас на вашите деца или ги карайте те да четат сами първични източници и литература от времевия период. Не е необходимо да четете всеки от изброените по-долу, а само откъси. Можете да желаете да съчетаете някои задачи за съчинение с тази част от изучаването. Четива:

  1. Израел –Малахия 1-4 (за всички възрасти).

  2. Гърция – Пелопонеската война – История на Пелопонеската война от Тукидид, томове 2-8 (което включва Погребална реч и Третата реч на Перикъл) (след тринадесет години); „Алкивиад” и „Александър” в Успоредни животописи от Плутарх (след тринадесет години); Историческа библиотека от Диодор Сицилийски, Книги 12-13 (след тринадесет години); Елиника от Ксенофон, Книга 1.1.1-2.3.10 (след десет години); Атинско държавно устройство от Аристотел, Глави 34-41 (след тринадесет години).

  3. РимРанна история на Рим от Ливий, Книга 4 (след тринадесет години); Историческа библиотека от Диодор Сицилийски, Книги 12-13 (след тринадесет години).

 3. На вашата хронологична таблица запишете основните събития, рождена дата и смърт на забележителни хора. Използвайте Wall Chart of World History и вашия учебник, за да си помогнете. За периода от 431-404 пр. Хр. ще добавите Перикъл, Дарий II, Пелопонеската война, Алкивиад, Лизандър, също и други.

 4. Отбележете местата на събитията на картата. Ако е възможно, използвайте историческа карта, която да показва царствата както са съществували по онова време.

 5. Организирайте цялата работа, която вписват в тетрадката. Всички задачи за съчинение, които са свързани с история и литература, ще бъдат включени в тази тетрадка. Ако имате дете, което е художник, тогава тетрадката ще съдържа и рисунки.

 6. и

 7. Четете на глас на вашите деца или ги карайте те да четат сами биографии и историческа проза от този период. Историческата проза, които избирате, може да се отклонява малко от точния времеви период, но трябва да бъде близо. Изброили сме някои източници за биографии и историческа проза в Приложение 2, Ресурси, под „Литература: Списък с книги.”

 8. Изработете проекти относно някоя страна от този времеви период, които да покажете в библиотеката или на други събития. Именно в това блести домашното училище. Нека творческата енергия се лее и включи естествените интереси на детето във вашия времеви период. Могат да се използват костюми, модели на кораби, оръжия, архитектура и речи, за да предадат това, което изучавате за този времеви период. Не можете да изработите проект за всеки раздел от времевата линия. В зависимост от талантите и другите интереси някои деца могат да имат време само за един исторически проект на година, докато други могат да изработят няколко.

4. Съчинение

Децата на нивото на познание следват тези стъпки като се учат да пишат: (1) устен преразказ, (2) преписване, (3) диктовка, (4) писане на писма, (5) дневници и (6) умения за кратко изложение.

Сега, на нивото на разбиране, детето е способно на по-сложни съчинения, включващи: (1) писмен преразказ, (2) сложно изложение и писмени обобщения, (3) есета и творческо писане.

1. ПИСМЕН ПРЕРАЗКАЗ

Писмените преразкази са подобни на устните преразкази, освен че сега в ръката има молив, на чина има хартия и умът трябва да работи. Ето един откъс от Как се научих да пиша от Автобиография на Бенджамин Франклин. Това ще ви даде идея как други хора използват писмения преразказ.

От дете обичах да чета и малкото пари, които ми попадаха, винаги отиваха за книги. Удовлетворен от Пътешественикът, моята първа колекция беше от произведенията на Джон Бънян в отделни малки томчета. По-късно ги продадох, за да мога да си купя Исторически сборник на Р. Бъртън; това бяха малки книги продавани от амбулантни търговци, и евтини, общо четиридесет или петдесет. . . . Животописите на Плутарх . . . Четях много и все още смятам прекарването това време за голяма полза.

Тази пристрастеност към четене на книги накрая подтикна моя баща да ме направи печатар. . . . Аз . . . подписах договора за чиракуване още когато бях на дванадесет години. . . . Сега имах достъп до по-добри книги. Познанството с чираци на продавачи на книги ми позволи понякога да вземам на заем някоя малка книжка, която внимавах да върна скоро и в добър вид. Често седях в моята стая и четях почти цяла нощ, когато вземах книгата вечерта и трябваше да я върна рано сутринта, за да не бъде пропусната или потърсена.

И след известно време един находчив търговец, г-н Матю Адамс, който имаше добра колекция с книги и често посещаваше нашата печатница, ме забеляза, покани ме в своята библиотека и много учтиво ми зае книгите, които исках да чета. . . . Тъй като произведенията в проза са били много полезни за мен през живота ми и са били главно средство за моето развитие, ще ви разкажа как в такава ситуация придобих скромните способности, които имам в тази област.

В града имаше и друг пристрастен към книгите младеж на име Джон Колинс, с когото се познавах отблизо. Понякога спорехме един с друг, много обичахме спора и силно желаехме да се опровергаваме един друг. . . . Веднъж, по един или друг начин, между Колинс и мен възникна спор. . . . Тъй като се разделихме без да сме завършили спора и известно време нямаше да се виждаме, аз седнах и изложих аргументите си писмено, преписах ги ясно и му ги изпратих. Той отговори и аз отговорих. Разменихме писма три-четири пъти, когато баща ми случайно намери моите записки и ги прочете. Без да влезе в спора, той използва случая, за да говори с мен за начина ми на писане; отбеляза, че въпреки че имам предимство пред моя опонент в правилния правопис и пунктуация (което дължах на печатницата), аз бях доста назад в изящността на изразяването, в метода и в прегледността, което ми доказа с няколко примера. Видях справедливостта на неговите забележки и оттогава започнах да обръщам повече внимание на начина на писане и реших да се стремя към подобрение.

По това време намерих един стар том на The Spectator. Беше третият том. Никога преди не ги бях виждал. Купих си го, препрочетох го много пъти и бях много възхитен от него. Смятах начина на писане за превъзходен и желаех да му подражавам, ако е възможно. С тази идея взех някои от записките и като направих кратки бележки за смисъла на всяко изречение ги оставих за няколко дена, а след това без да гледам в книгата опитах да напиша отново всяка статия като изразих всеки смисъл така подробно и пълно, както е било изразено преди с всички подходящи думи, които можеха да се използват. След това сравних моя собствен “Spectator” с оригинала, открих някои от моите грешки и ги поправих. Но открих, че ми липсва запас от думи или способност да си ги припомням бързо и използвам. . . . Затова взех някои от разказите и ги превърнах в стихове и след известно време, когато до голяма степен бях забравил прозата, ги превърнах отново в проза. Също понякога разбърквах бележките до безпорядък и след няколко седмици се стремях да ги доведа до най-добрия ред, преди да започна да съставям пълните изречения и да пиша есетата. Това трябваше да ме научи на метод за подреждане на мислите. Като сравнявах след това моята работа с оригинала откривах много грешки и ги поправях; но понякога имах удоволствието да си въобразявам, че в някои маловажни подробности съм имал късмета да подобря метода или езика и това ме насърчаваше да мисля, че е възможно един ден да стана поносим писател на английски, за което бях извънредно амбициозен.

. . . Докато се стремях да подобрявам своя език, намерих една английска граматика (мисля че беше на Грийнуд), в края на която имаше две малки схеми за дисциплините риторика и логика, като втората завършваше с пример за спор по Сократовия метод. . . .

Няколко пъти на седмица през нивата на разбиране и на мъдрост учениците трябва да правят писмен преразказ. Ето някои препоръки за онези, които започват с писмения разказ:

Накарайте детето да прочете кратък абзац от класическа литературна творба. Започнете с нещо много лесно и много кратко (най-много две изречения). Помолете детето да прочете няколко пъти този текст. След това оставете книгата настрана и поискайте от детето да напише този текст със свои думи. В началото то може да напише текста почти дума по дума от оригинала. Това е добре. По-късно, когато текстовете станат по-дълги и по-сложни, детето ще пише повече със свои думи. Бавно увеличавайте това, което очаквате от вашето дете. Бъдете гъвкави в това. Това е процес, който ще отнеме време, за да се усъвършенства. Можете да позволите на детето си първо да напише набързо своя преразказ, а след това да го препише по-спретнато, преди да ви го предаде. След вашето дете овладее до известна степен писмения разказ, то може да започне да го практикува с книги, които изисквате от него да прочете по история или литература.

Преди да започнат с писмените преразкази, някои ученици на нивото на разбиране могат да се нуждаят да продължат с преписването, диктовките, писането на дневник и писма (както в нивото на познание) още около година. Един от синовете ни беше неохотен писател. Мразеше да държи молив. Никога не можеше да измисли нещо, за което де пише. Почеркът му беше лош. Това продължи до около петнадесетата му година, и тогава нещо се случи. Не знаем какво е. Може да е бил ударен от светкавица или може би току-що се беше събудил от кома. Започна да пише някои много оригинални трудове. Писмата му бяха забавни. Бихме казали, че сега е чудесен писател – когато иска да бъде. Разказваме ви това, за да ви насърчим да не се предавате с децата си, ако на тринадесет или четиринадесет години все още мразят писането.

Въпрос: Надявам се тази година да започна писмени преразказ с нашето тринадесетгодишно дете, но не съм сигурна в крайната цел на упражнението. Дали тя е просто да пресъздаде текста по памет? Дали е да подражава на речника, използван в текста? Дали просто се стремя детето да разбира текста? Как да се пресъздаде критичен абзац?

Отговор: Когато започнете писмения преразказ, най-добре е да изберете къс и прост абзац от книга или разказ, с които детето е запознато и които харесва. Накарайте го да го прочете няколко пъти и след това го сложете настрана. Кажете му го да напише текста със свои думи. В началото може да е почти дума по дума еднакво с оригинала, но му внушете нуждата да развие различни начини за изразяване. Колкото повече се упражнява, толкова по-способно ще става. Едно тринадесетгодишно дете може да пише преразкази от книги като Ягодовото момиче, Нарния, или серията Малка къща. Неговите абзаци могат да започнат с две изречения, след това да нараснат до няколко изречения в края на годината. Едно петнадесетгодишно дете може да пише преразкази от книги като Малки жени, 21 балона, или Разказ за Ролф и викингския лък. От него трябва да се очаква да преразказва абзаци дълги няколко изречения. Едно осемнадесетгодишно дете може да пише преразкази от Лорна Дун, Отвлечен или Хобит. От него трябва да се очаква да разказва по-дълги абзаци. Не използвайте това като твърди и непроменими правила. Всяко дете е различно и всяко има своите неповторими способности. Ако детето изпитва действителни затруднения, можете да му подсказвате с малки загатвания докато пише. Ако се вижда, че е способно, тогава очаквайте повече от него. Може би за да го насърчите, ще искате да пишете свой собствен преразказ заедно с него. Целта на упражнението е упражнение – тоест упражнение на ума. Искаме да упражняваме ума, да напрягаме ума, да усилваме ума, да изостряме ума. Ако не упражняваме тялото, то се отпуска. Ако не упражняваме ума, той затъпява. Също, това упражнение ще подобри писмените умения на детето – това, което е мотивирало Бенджамин Франклин.

2. ПИСМЕНИ ОБОБЩЕНИЯ

Писмените обобщения са стъпка нагоре от писмения преразказ. Това е много по-трудно за научаване умение и обикновено се усъвършенства след години на практика. Повечето възрастни се затрудняват при писането на обобщения. Добрите журналисти владеят до съвършенство това умение.

Как писменото обобщение се различава от писмения преразказ? В писменото обобщение се занимавате със съдържанието. Вашата цел е да сгъстите съдържанието на материала. Можете да искате от детето да упражнява писмени обобщения на исторически и литературни текстове, които изучавате. В писмения преразказ се занимавате повече със стила. Вашата цел е да подражавате на стила и речника на автора, когото преразказвате. Той е упражнение, което ви помага да се научите как да пишете с изтънченост, и затова избирате писатели с изтънченост.

3. ЕСЕТА, ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ И НАТАТЪК

Освен преписване на текстове, диктовка, водене на дневник, писане на писма, писмени преразкази и обобщения, ученикът на нивото на разбиране трябва да придобива по-напреднали умения за схематично изложение, да упражнява творческо писане и да се учи да пише есета. Някои родители ще се чувстват по-уверени да преподават съчинение, ако имат подготвена учебна програма за съчинение, която да ги води през процеса – поне с първите няколко деца. Една учебна програма, която може да послужи добре за тази цел, е Susan Braderick, Understanding Writing. Каквото трябва да правите, направете го.

Ученикът, който е по-напреднал в умението си за писане, може да избере да участват в някое от многобройните състезания за творческо писане.

При някои ученици само мотивирането да вземат молива е голямо постижение. Ваша работа като родител е да осигурите мотивацията и да стимулирате желанието. Имайте предвид, че най-трудната крачка в убеждаването на неохотния ученик е да го накарате да започне. Веднъж като е направил първата крачка и е тръгнал в правилната посока, е лесно да го поддържате да се движи. Трябва да изследвате вашето отношение и отношението на вашия съпруг към писането. Обичате ли да пишете? Вашите деца виждат ли ви да пишете нещо освен това, което е абсолютно необходимо? Отговорът на тези въпроси може да ви даде разбиране за това защо детето ви не желае да пише.

Уверете се, че детето ви чете добра литература и избягва прекомерните “изображения” (телевизия, видео и компютърни игри). Това, което влиза в главата на детето докато е малко, ще излезе по-късно в неговото писане. Ако не влиза нищо литературно, не очаквайте да излезе нещо литературно.

Къде започва творческото писане? Всъщност дневникът и писмата са първата стъпка в творческото писане. Много деца изведнъж напредват много в своето творческо писане по някое време през нивото на разбиране, докато други напредват с бавна и постоянна крачка – понякога твърде бавно за нашите очаквания. Не можете да насилвате творческото писане, но можете да го насърчавате да се развива постепенно. В началото направете заданията кратки, а може и занимателни. Напишете пародия на някоя любима песен или стихотворение. Опишете забавно събитие, което се е случило на семейството.

Децата на нивото на разбиране трябва да пишат нещо всеки ден. Една страница от тетрадка на ден е високо изискване за повечето деца на тази възраст. Някои деца няма да могат да спрат на една страница. В идеалния случай заданието за съчинение на детето ще се свърже с неговите задачи по история и литература.

5. Речи и дебати

На нивото на познание ученикът редовно е упражнявал изразително четене. Сега, на нивото на разбиране, той ще продължи с изразителното четене и ще добави речи, а може би и дебати.

Тринадесетгодишна възраст: Изразително четене; речи.

Четиринадесетгодишна възраст: Изразително четене; речи.

Петнадесетгодишна възраст: Изразително четене; речи; (дебати по избор).

ИЗРАЗИТЕЛНО ЧЕТЕНЕ И РЕЧИ

Можете да изисквате от вашето дете да пише и представя една реч и едно изразително четене на месец. Ще бъде идеално да карате детето си да ги представя пред група – вашата местна група за домашно училище или църквата, но ако това не е възможно, тогава е добре пред семейството. Речта на тринадесетгодишното дете трябва да бъде нещо просто, като доклад за глистите при кучетата или описание на ваканцията миналото лято. Трябва да очаквате много повече от едно петнадесетгодишно дете.

ПОЛЗИТЕ ОТ ДЕБАТИТЕ

Някои деца на нивото на разбиране ще са готови да започнат дебати, докато някои ще трябва да чакат до нивото на мъдрост. Ако сте като повечето от нас, тогава вие никога не сте участвали в дебати в гимназията или в колежа, никога дори не сте слушали дебати и нямате най-малка представа как да започнете.

Дебатът е състезание, в което двама или повече говорители представят своите противоположни аргументи с надеждата да убедят публиката.

Той [ученикът участващ в дебата] се учи как да използва библиотеката и как да намира точната информация, която му е необходима, за възможно най-кратко време. Учи се да бъде изчерпателен и точен. Учи се да анализира; да прави разлика между същественото и маловажното. Учи се на необходимостта да доказва своите твърдения; да подкрепяне всяко твърдение с валидни доказателства и здрава логика – и се учи да изисква същите доказателства за твърденията на другите. Учи се да представя идеите по чист и ефективен начин и по начин, който спечелва другите за неговия начин на мислене. Учи се да мисли под натиск, да “използва главата си” във време на нужда, да взема бързи и точни решения. С една дума, същественото във всяка ситуация на дебат е да убедиш слушателя, че твоето твърдение е приемливо. – Harrison Boyd Summers, How to Debate

Дебатите са най-доброто упражнение на ума. В своята Автобиография, като говори относно дискусионна група, подобна на събрание на група за дебати, Джон Стюарт Мил казва, “Винаги съм определял тези разговори като началото на моето посвещение като оригинален и независим мислител.” Ако детето ви може да участва в дебати дори само една година, някъде между петнадесет и осемнадесет години, съмняваме се дали вие или то ще съжалявате за това. Внимавайте: Дебатите отнемат много от вашето време. Планирайте да прекарвате минимум седем часа седмично за дебати.

РЕСУРСИ ЗА РЕЧИ И ДЕБАТИ

Днес има налични превъзходни източници за речи и дебати за семействата с домашно училище. Националната християнска асоциация за дебати и общуване (National Christian Forensics and Communications Association, NCFCA) е клон на Националния турнир за дебати на домашните ученици (Home School National Debate Tournament), основан през 1997 от Асоциацията за правна защита на домашното училище (Home School Legal Defense Association). NCFCA организира състезания по речи и дебати и кореспондира със заинтересовани от семейства с домашно училище в цялата страна. Те организират годишен национален турнир и се занимават с производството на материали в различни форми на комуникация да помагат на семействата да изучават дебати, включително обучаващи и оценяващи видеоматериали.

В Приложение 1, статии 15 и 16 има статии за речи и дебати, а в Приложение 2 има списък с Ресурси, който на съответното място включва ресурси за речи и дебати.

6. Езици

Децата на нивото на разбиране трябва да продължат да изучават латинска граматика, а сега могат да добавят и гръцка граматика. Продължете с езиковите тетрадки. Тъй като английската граматика се учи най-добре като се изучава чужд език, изучаването на английската граматика може да бъде прекъснато, ако детето изучава латинска или гръцка граматика. Ще има някои ученици, които ще завършат латинската граматика до края на нивото на разбиране.

Тринадесетгодишна възраст: Започнете гръцка граматика; продължете латинска граматика.

Четиринадесетгодишна възраст: Продължете гръцка и латинска граматики.

Петнадесетгодишна възраст: Продължете гръцка и латинска граматики.

7. Логика

Тринадесетгодишна възраст е идеалното време да се започне изучаването на формална и неформална логика. Съвършеният учебник по логика за домашни ученици все още не е написан. Засега най-удобните учебници са Critical Thinking Books 1 and 2. Тези книги включват известна политическа коректност, но вие ще я разпознаете незабавно, за да я отделите и да я избягвате при преподаването. Нужни са две или три години за да завършите поредицата. Ето нашите общи препоръки за изучаването на предмета логика:

Тринадесетгодишна възраст: Critical Thinking Book 1.

Четиринадесетгодишна възраст: Critical Thinking Book 2.

Петнадесетгодишна възраст: Critical Thinking Book 2.

Critical Thinking Book 1 включва много от най-основните понятия в неформалната логика и някои теми от формалната логика. Book 2 развива по-нататък идеите от Book 1.

Трябва да прекарвате от двадесет до тридесет минути на ден в изучаване на логика. Преговорите в края на всяка глава могат да отнемат малко повече време. Преговорът трябва да се използва като тест върху главата. Critical Thinking представлява дискусионен курс, така че родителят или по-голям брат или сестра ще трябва да премине курса заедно с ученика. Всеки урок може да се чете самостоятелно, след което трябва да седнете заедно, да обсъдите урока и да решите задачите. Всеки ученик трябва да поддържа тетрадка по логика от първата година на изучаването на логика.

Когато стигнете до труден урок, опитайте следното:

 1. Прегледайте отново този урок и вероятно урока преди него – може да сте пропуснали нещо.

 2. Продължете със следващия урок – предишният урок може да е обяснен по-нататък.

 3. Със свои собствени думи обяснете на някой друг какво не разбирате. Процесът на преразказване на проблема със свои думи често прави въпроса по-ясен за вас.

 4. Намерете помощ някъде другаде – в друг учебник или от някой с повече опит.

Ние се сблъскваме с логика в цялото си общуване – телевизия, радио, списания, вестници, книги. Посочвайте логическите заблуди и пропагандни техники, когато ги срещате. Свеждайте аргументите до техните презумпции и заключения и определяйте тяхната валидност.

8. Математика

Тъй като алгебрата и геометрията са приложение на логиката в аритметиката, те ще бъдат най-добре разбрани от учениците на нивото на разбиране, което за повечето ученици започва на около тринадесет години. Изучаването на математиката ще бъде същото в класическия подход, както и в повечето други подходи. Докато изучавате идеята на Тривиума, ще разберете защо не опитвате да преподавате алгебра и геометрия на десетгодишно дете.

Тринадесетгодишна възраст: Алгебра I.

Четиринадесетгодишна възраст: Алгебра II.

Петнадесетгодишна възраст: Геометрия.

Тринадесет и четиринадесетгодишните ще изучават алгебра I и II. Петнадесетгодишните ще изучават геометрия. Ние предлагаме да прекарвате не повече от шестдесет минути на ден в изучаване на математика, освен ако разбира се имате дете, което иска повече време. Математиката е област, където самообучаващите материали са ценни. Ние използваме Saxon’s Algebra I and II и Geometry by Harold Jacobs, но има много други добри учебници по математика достъпни за семействата с домашно училище.

9. Природни науки

Когато учениците са били на нивото на познание, те са правели наблюдения, изследвали са нещата, които са откривали в заобикалящия свят и като цяло са се учели да обичат науката. На нивата на разбиране и мъдрост учениците могат да продължат да наблюдават и да изследват, но също ще започнат систематично изучаване на различните области в науката (естествознание, биология, химия и физика) и ще се учат да провеждат експерименти във всяка от тези области. На петнадесетгодишна възраст трябва да помислите за готов курс по естествознание, който детето ви да премине. Препоръчваме сериите Jay Wile, Exploring Creation, публикувани от Apologia Educational Ministries.

Тринадесетгодишна възраст: Проект за научно изложение или състезание по природни науки; насочени според интересите.

Четиринадесетгодишна възраст: Проект за научно изложение или състезание по природни науки; насочени според интересите.

Петнадесетгодишна възраст: Проект за научно изложение и курс по естествознание. (Естествознанието може да започне на четиринадесетгодишна възраст и да продължи две години.)

НАУЧНИ ИЗЛОЖЕНИЯ И СЪСТЕЗАНИЯ

Препоръчваме ученикът да участва в научно изложение или състезание за научни проекти всяка година. (Вижте нашия списък с национални състезания в Приложение 1, Статия 13.) Този вид проекти обикновено отнема няколко месеца и съчетава граматика и логика, изследване в библиотеката (събиране на данни), умения за словесно общуване (интервюиране на хора и говорене пред журито на научните изложения), писане (всеки проект ще бъде написан), избор на хипотеза, анализиране на данните и извеждане на заключение. Едно тринадесетгодишно дете може да започне с проект, включващ някои негови специални интереси (колекциониране на скали, готвене, отглеждане на цветя). Проектът на петнадесетгодишното дете ще бъде по-сложен.

През първата година, в която детето ви прави научен проект, това вероятно ще бъде толкова нова и неизследвана територия за него, че ще трябва да преминете през проекта заедно с него. Това ще бъде годината, в която вие, родителят, ще станете експерт в това как се прави научен проект. (Спомнете си, домашното училище е за родителите.) На петнадесетгодишна възраст детето ви ще е много по-самостоятелно и вие ще трябва да се намесите в неговия проект, за да разберете какво става. Така че наслаждавайте се докато можете. Всъщност, ние обичаме да помагаме в проекти. Това е една от любимите ни части от домашното училище. Обичаме да правим проучвания в големите университетски библиотеки.

Натаниъл, нашият най-голям син, винаги беше готов да изучава природни науки. Когато беше на тринадесет години, прочетохме във вестника за научно изложение, което щеше да се провежда две седмици в местния търговски център. Беше отворено за всички ученици в областта, дори за домашни ученици. Направихме опит да участваме в изложението с някои проекти. Тъй като Натаниъл се интересуваше от ракетомоделиране, той направи експеримент, който да измери колко високо ще лети ракетата с различни стойности на полезния товар. Направи инструмент, който използваше ъгли и геометрия, за да измери колко високо отива ракетата. Проектът му беше много прост и писмената му работа и представянето бяха много прости. Спечели първо място сред всички осмокласници от държавни училища – трябва да е имало около двадесет други деца. Проектът на Джоана беше нещо свързано с правенето на хляб с различни съставки. Тя спечели трето място. Техните проекти бяха толкова прости, че бяхме доста изненадани, че се представиха толкова добре. Мисля, че простотата и задълбочеността впечатлиха журито. Така че през следващите пет години всяка година Натаниъл и другите участваха в научни изложения. Когато Натаниъл беше на четиринадесет години, отглеждаше растения в хипербарични условия (под високо налягане), а на петнадесет години произвеждаше вино при хипербарични условия. На шестнадесет години отгледа боб под въздействието на свръхниско честотни електромагнитни вълни, а на седемнадесет години участва в проект за космически науки на НАСА за Марс. Беше толкова забавно! Обичахме да посещаваме различни библиотеки, за да изследваме всеки проект. Беше предизвикателство да измисляме и да изработваме всеки проект. Някои научни изложения позволяват на учениците да показват проекти, които са повече като демонстрации (действие на вулкан) или колекции (различни насекоми, които могат да се намерят в двора), вместо истински научни опити с хипотеза, процедура, данни и заключение. Демонстрациите и колекциите са добри начални проекти за ученик на нивото на познание (от осем до дванадесетгодишна възраст), докато ученици на нивото на разбиране или мъдрост трябва да правят истински научни опити.

КРЕАЦИОНИЗЪМ

Не искате да пренебрегнете богатството от налични ресурси по креационизъм –видеокасети, книги и аудиокасети по природни науки. Нашият списък с Ресурси съдържа много от тези източници.

10. Изкуства и музика

Тук различните семейства имат различни приоритети. Ако нито един от родителите няма специални умения по музика или изкуства, тогава можете да вземате формални уроци по музика или изкуства под ръководството на професионален учител или можете да опитате един от курсовете за домашно обучение. Ако детето не показва особен талант или интерес в тази област, вие все пак трябва да развиете неговата преценка по въпросите на музиката или изкуствата. Това ще бъде трудно, ако детето няма особен интерес, и още по-трудно, ако мама и татко също не са особено талантливи или заинтересовани. Излагайте семейството на добра музика и добро изкуство. Когато децата ни бяха малки, ние купихме някои евтини инструменти – електронна арфа, цимбал, няколко магнетофона и китара. Прекарвахме много часове заедно в свирене на инструментите. Ще намерите материали за оценяване на изкуства и музика в нашия списък с Ресурси.

РОЛЯТА НА БАЩАТА

Обхванахме академичното обучение за нивото на разбиране, но има още какво да се каже. Класическото домашно училище не е само латински и логика. То е начин на живот. Ние направихме нашите си грешки в нашето домашно училище. Ето някои от тях:

Бащите трябва да са повече от просто преобразно глава на вашето училище. Децата на нивото на разбиране се нуждаят от своя баща. Разбира се, децата от всички възрасти се нуждаят от вниманието на своя баща, но ранните тийнейджъри се нуждаят много повече. Ние не винаги сме осъзнавали това в нашето семейство. О, да можехме да се върнем и да поправим нещата! Но може би другите могат да се поучат от нашите грешки. Ако малкият трябва да пише думи за правопис, а татко иска той да му помогне с косачката за трева, тогава на всяка цена позволете косачката да победи. Татко има толкова малко време с децата, така че го използвайте най-пълноценно.

Предлагаме бащите да поемат задачата да преподават гръцки език. Това не само ще помогне на децата, но също така ще помогне и на бащата – в неговото изучаване на Божието Слово и по много други начини. Логика също най-добре се преподава от бащата. Ето един откъс от есе, което нашият най-голям син Натаниъл написа наскоро: “Когато бях на около тринадесет години, моите родители обявиха, че ще изучаваме логика. Не мога да кажа точно какви мисли минаха през моя неинтелектуален ум, но предполагам, че не са били добри. По онова време баща ми не беше поел голяма част от отговорността за нашето обучение, така че товарът падна на плещите на моята майка. Ако не знаете какво означава да учиш логика с жена, тогава как да ви го обясня. . .” Цитирахме това не за да заключим, че майките не могат да преподават логика, а само за да намекнем, че вероятно бащите по-често са по-добре подготвени за тази задача.

ДЕСЕТ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ ОТ ТРИНАДЕСЕТ ДО ПЕТНАДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ


1.Семейно поклонение

Семейно изучаване на Библията сутрин и вечер; въпроси на ниво на познание; запомняне наизуст.

2. Четене на глас

Продължавайте да четете на глас по два часа на ден; устен преразказ.

3. История и литература

Съчетайте тези два предмета; четете класическа литература; писмен преразказ; научаване наизуст; схематично изложение; тетрадка по история; изучавайте история хронологично, ако е възможно; използване на първични източници.

4. Съчинение

Писмен преразказ, схематично изложение, обобщения, есета, творческо писане. Можете да използвате готова учебна програма.

5. Речи и дебати

Устен преразказ; речи; дебати.

6. Езици

Завършете латинската граматика и тетрадка; започнете гръцката граматика и тетрадка.

7. Логика

Critical Thinking Books 1 and 2.

8. Математика

Тринадесет години - Алгебра І; четиринадесет години - Алгебра ІІ; петнадесет години - Геометрия

9. Природни науки

Тринадесет и четиринадесет години: Научни изложения, проекти и състезания; четиринадесет и/или петнадесет години: Естествознание.

10. Изкуства и музика

Може да взема формални уроци по музика; насочено според интересите.

ФИГУРА 13A


Книгите и учебните материали, споменати в тази глава и другите източници вижте в нашия списък с налични материали в самия край на тази книга.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА СЕМЕЙСТВА С ПОНЕ ЕДНО ДЕТЕ НА НИВОТО НА РАЗБИРАНЕ

Следното е само препоръчителна схема, която да ви даде рамката за да изградите ваш собствен дневен режим.

Принципи, които да имате предвид: Децата трябва да вършат голяма част от къщната работа, което ще освободи родителите да отделят повече внимание на лични или ръководни задачи. “Рано пиле рано пее” е като цяло добра политика, макар че работното разписание на бащата или други съображения могат да не позволят това.

5:00-6:30

Родителите стават, децата стават, душ, обличане, утринни дейности.

7:00

Закуска. Сутрешно семейно поклонение.

8:00

Дневни дейности (предварително определен режим).

8:30-9:30

Общо събиране за училище:
1. Рецитиране на наученото наизуст: Всички деца могат да рецитират това, което са запомнили.
2. Упражнение по четене: Всяко дете, което може да чете, ще прочете на глас част от нещо, докато другите слушат .
3. Упражнение по преразказ: Всички деца упражняват преразказ (ако има няколко деца, тогава го разделете – половината сутрин и другата половина следобед).

9:30-10:15

Майката чете на глас на всички деца (може с включен преразказ). Децата могат да работят върху творчески проекти или дейности, докато майката чете.

10:15-11:30

1. Фонетично обучение за по-малките деца (или следобеда, когато най-малките спят.)
2. Майката помага на децата на десет и повече години (когато е необходимо) с академичното обучение.
3. Самостоятелна академична работа за децата на десет и повече години.
4. Преписване, тетрадка по история и хронологична таблица.

11:30

Приготвяне на обяда. Подреждане на къщата.

12:00

Обяд. Обедни дейности.

1:00

Почивка. Самостоятелна академична работа за децата на десет и повече години.

2:00-2:45

Майката чете на глас и завършва с преразказите (децата могат да работят по изкуства и занаяти).

2:45-4:30

Самостоятелна академична работа за децата на десет и повече години. Същото като периода в 10:15; игри навън; разходки; веднъж седмично доброволно служение (дом за стари хора и др.); екскурзии с учебна цел; библиотека.

4:30-5:00

Приготвяне на вечерята. Подреждане на къщата.

5:00

Вечеря. Вечерни дейности.

6:30

Вечерно семейно поклонение.

7:00-7:45

Бащата чете на глас на семейството.

7:45-8:30

Семейни дейности.

8:30-9:00

Подготовка за лягане.

9:00

Изгасяне на лампите.

Когато детето стане на тринадесет години, то трябва да върши голяма част от своите изучавания самостоятелно. След дванадесетгодишна възраст логиката винаги трябва да се изучава поотделно с всяко дете или в група с други братя и сестри на близка възраст. Бащата трябва да поеме преподаването (и изучаването) на гръцки език и логика.

Предишна глава | Съдържание | Следваща глава


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева