Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Част Втора
ПРАКТИЧЕСКИ ТРИВИУМ

Глава 11
Ниво на ранно познание: Десет неща, които трябва да правите преди десетгодишна възраст

Глава 12
Ниво на напреднало познание: Десет неща, които трябва да правите с деца от десет до дванадесет години

Глава 13
Ниво на разбиране: Десет неща, които трябва да правите с деца от тринадесет до петнадесет години

Глава 14
Ниво на мъдрост: Десет неща, които трябва да правите с деца от шестнадесет до осемнадесет години

Глава 15
Завършващо ниво: Деветнадесетгодишна възраст и нататък

Глава 16
Заключение: Целите в живота започват от дома


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева