Институти на библейския закон
Съдържание
Предисловие
Въведение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Приложения

   

Институти на библейския закон
  Home     Раусас Джон Ръшдуни  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Важността на Закона

  1. Валидност на библейския Закон
  2. Законът като откровение и договор
  3. Посоката на закона

 1. ПЪРВАТА ЗАПОВЕД
  1. Първата Заповед и Шема Израел
  2. Неделимото слово
  3. Бог против Молох
  4. Закони за членство в завета
  5. Законът като власт и дискриминация

 2. ВТОРАТА ЗАПОВЕД
  1. Законният достъп до Бога
  2. Престолът на закона
  3. Жертвеникът и смъртното наказание
  4. Жертвоприношение и отговорност
  5. Святост и закон
  6. Законът като война
  7. Закон и равенство

 3. ТРЕТАТА ЗАПОВЕД
  1. Негативизмът на закона
  2. Ругаене и революция
  3. Клетва и общество
  4. Заклеване и поклонение
  5. Клетва и власт
  6. Божието име

 4. ЧЕТВЪРТАТА ЗАПОВЕД
  1. Белегът на свободата
  2. Съботата и живота
  3. Съботата и работата
  4. Съботата и властта
  5. Съботата и Законът

 5. ПЕТАТА ЗАПОВЕД
  1. Властта на семейството
  2. Обещание за живот
  3. Икономика на семейството
  4. Образование и семейство
  5. Семейство и престъпност
  6. Принципът на властта
  7. Семейство и власт
  8. Святото семейство
  9. Ограничение върху човешката власт

 6. ШЕСТАТА ЗАПОВЕД
  1. “Не убивай”
  2. Смъртното наказание
  3. Произход на държавата: Нейното пророческо служение
  4. “Съживяване”
  5. Хибридизацията и Законът
  6. Аборт
  7. Отговорност и закон
  8. Реституция или възстановяване
  9. Военни закони и производство
  10. Данъци
  11. Любовта и Законът
  12. Принуда
  13. Карантинни закони
  14. Диетични правила
  15. Христос и Законът
  16. Труд
  17. Амалик
  18. Амалик и насилието
  19. Насилието като надменност
  20. Обществено наследство: Граници

 7. СЕДМАТА ЗАПОВЕД
  1. Брак
  2. Бракът и мъжът
  3. Бракът и жената
  4. Голотата
  5. Семейният закон
  6. Брак и моногамия
  7. Кръвосмешение
  8. Левират
  9. Секс и престъпност
  10. Секс и религия
  11. Прелюбодейство
  12. Развод
  13. Семейството като настойник
  14. Хомосексуализъм
  15. Откриване на източниците
  16. Посредническото действие на Закона
  17. Трансвестит
  18. Скотоложство
  19. Архитектурата на живота
  20. Вярност

 8. ОСМАТА ЗАПОВЕД
  1. Господство
  2. Кражба
  3. Реституция и прошка
  4. Отговорността на страничния наблюдател
  5. Пари и мерки
  6. Лихварство
  7. Отговорност
  8. Кражба на свобода
  9. Граници и земя
  10. Раждане от девица и собственост
  11. Измама
  12. Право на отчуждаване
  13. Трудови закони
  14. Ограбване на Бога
  15. Затвор
  16. Законно богатство
  17. Реституция към Бога
  18. Правата на чужденците, вдовиците и сираците
  19. Несправедливостта като ограбване
  20. Кражба и закон

 9. ДЕВЕТАТА ЗАПОВЕД
  1. Изкушаване на Бога
  2. Освещение и закон
  3. Лъжепророк
  4. Свидетелството на лъжепророка
  5. Потвърждаване
  6. Лъжливо свидетелство в съда
  7. Исус Христос като Свидетел
  8. Лъжесвидетелство
  9. Лъжесвобода
  10. Лъжлив език
  11. Клевета в брака
  12. Клевета
  13. Клеветата като кражба
  14. “Всяка празна дума”
  15. Съд чрез изпитване и природен закон
  16. Съдии
  17. Отговорност на съдиите и управителите
  18. Съд
  19. Съдебна процедура
  20. Съдебна присъда
  21. Съвършенство

 10. ДЕСЕТАТА ЗАПОВЕД
  1. Пожелание
  2. Законът в действие
  3. Специална привилегия
  4. Престъпления против ближния
  5. Системата

 11. ОБЕЩАНИЯТА НА ЗАКОНА
  1. Употреба на Закона
  2. Закон и отлъчване
  3. Проклятие и благословение
  4. Вселена на неограничена отговорност

 12. ЗАКОНЪТ В СТАРИЯ ЗАВЕТ
  1. Цар Бог
  2. Законът и пророците
  3. Естествен и свръхестествен закон
  4. Законът като посока и живот
  5. Закон и завет

 13. ЗАКОНЪТ В НОВИЯ ЗАВЕТ
  1. Христос и Законът
  2. Жената хваната в прелюбодейство
  3. Атака срещу антиномизма
  4. Преображението
  5. Божието царство
  6. Данъчни пари
  7. Обществен мандат
  8. Законът в Деяния и Посланията

 14. ЦЪРКВАТА
  1. Смисълът на презвитерството
  2. Служението на презвитерите в Църквата
  3. Християнската Пасха
  4. Обрязване и кръщение
  5. Свещеничеството на всички вярващи
  6. Дисциплина
  7. Порицания и отлъчване
  8. Власт и авторитет
  9. Мир

 15. БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ЗАКОНА В ЗАПАДНОТО ОБЩЕСТВО

ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. Новият Завет като закон
 2. Следствията от 1 Царе 8
 3. Настойничество, инвестиране и лихварство: финансиране на Божието царство - Гари Норт
 4. Икономика на спазването на съботата - Гари Норт
 5. В защита на библейския подкуп - Гари Норт
 6. Бунт и десятък
 7. Бележки
Institutes of Biblical Law
Copyright © 1973 The Craig Press
превод Copyright © 2007 Божидар Маринов