Институти на библейския закон
Съдържание
Предисловие
Въведение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Приложения

   

Институти на библейския закон
  Home     Раусас Джон Ръшдуни  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Главите на този труд са изнасяни в продължение на три години пред голям брой групи – студенти, държавни служители, бизнесмени, домакини и голямо разнообразие от хора. Целият този труд също беше изнесен на едно място в продължение на три години, с дискусии и коментари: В Chapel of the Palms, Уестуд, Лос Анджелис, Джеймс и Кларънс Пиърс предоставиха своята сграда за редовни събирания на учебната група Калседън, и тяхното сътрудничество се признава с благодарност.

Различни хора допринасяха щедро за издателския фонд на Калседън, и направиха този труд възможен: Фредерик Вриланд, Кийт Харниш, г-жа С. У. Норт, моят сътрудник Гари Норт и много други. Посветената работа на Chalcedon Guild е в основата на издаването на този и други трудове на Калседън.

Азбучният указател е дело на Бернар Ладусьор. Печатането и коректурата са направени от моята любима съпруга Дороти, чието мислене и въпроси помогнаха много за този труд.

Много от идеите развити в този труд бяха обсъждани понякога с Бъртън Блумърт, който беше извор на насърчение по много начини. Дейвид Тобърн ми достави няколко книги, които бяха полезни. Със своето насърчение и помощ много други приятели направиха моята работа възможна, и аз съм дълбоко благодарен на всеки един от тях.

РАУСАС ДЖОН РЪШДУНИ

Institutes of Biblical Law
Copyright © 1973 The Craig Press
превод Copyright © 2007 Божидар Маринов