Величието на Великото поръчение
Съдържание
Предговор
Въведение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Заключение

   

Величието на Великото поръчение
  Home     Кенет Л. Джентри  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор, Гари Норт

Въведение

 

ЧАСТ I: ОСНОВИ

 1. Мандатът на сътворението и Великото поръчение

 2. Заветът и Великото поръчение


ЧАСТ II: ОЧЕРТАНИЕ

 1. Декларация за върховна власт

 2. Упражняване на върховна власт

 3. Условията на върховна власт

 4. Посвещение към върховна власт

 5. Времетраене на върховната власт


ЧАСТ III: ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. Църквата и Великото поръчение

 2. Семейството и Великото поръчение

 3. Държавата и Великото поръчение


ЧАСТ IV: СЛЕДСТВИЯ

 1. Милениалната ориентация и Великото поръчение

 2. Песимизмът и Великото поръчение

Заключение

The Greatness of the Great Commission
Copyright © 1993 Kenneth L. Gentry, Jr.
превод Copyright © 2006 Радослава Петкова, Dominion 777