Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Приложение 1
СТАТИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Статия 1
Изгубените методи за учене, от Дороти Сейърс

Статия 2
Тривиумът в Писанието

Статия 3
Древното образование: Еврейско, гръцко и римско

Статия 4
Средновековното образование: Седемте свободни изкуства

Статия 5
Образованието на свещениците

Статия 6
Металогикон на Йоан от Солзбъри: Защита на Тривиума от дванадесети век

Статия 7
Учебен курс от шестнадесети век

Статия 8
Сравнение на древните азбуки

Статия 9
За християнското учение, от Августин

Статия 10
Християнската употреба на логиката

Статия 11
История и изследване върху преподаването на математика

Статия 12
Образование на резултати или образование на Тривиума

Статия 13
Мястото на състезанията във вашата учебна програма

Статия 14
Семейно изучаване на Библията по Тривиума

Статия 15
Създаване на клуб за речи и дебати в домашното училище

Статия 16
Указания за публични речи

Съдържание


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева