Препоръчителна програма за четене
(обновена на 17.08.2010)

Хората Ми загинаха от нямане знание;
Понеже ти отхвърли знанието,
То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш;
Понеже ти забрави закона на твоя Бог,
То и Аз ще забравя твоите деца (Осия 4:6).

Ако сте християнин, и ако вярвате, че можете да останете християнин без да израствате в познание за Бога и Неговото Слово, пророк Осия ви казва, че грешите. Няма такова нещо като християнин, който не израства в познание, и няма църква, която остава жива църква докато стои на едно и също ниво на познание за Бога. Църквите, в които с години се проповядва една и съща проповед на едно и също ниво, са отхвърлили познанието, и Бог ги отхвърля да не Му свещенодействат. Бог забравя онези, които са отхвърлили Неговото знание и Неговия Закон.

Затова бях вдъхновен да създам Библиотеката и непрекъснато да добавям книги към нея. Това е проектът на моя живот.

Тъй като книгите в Библиотеката станаха много, бях посъветван да съставя списък или програма за препоръчително четене за онези, които са объркани пред хилядите страници достъпни за четене. По-долу са моите препоръки, в зависимост от целите или желанията на читателя. Тази програма ще се обновява с добавянето на всяка нова книга. Ако имате по-специални търсения или желания, моля свържете се с мен на дадените на заглавната страница контакти. Тази страница ще се подновява редовно, когато добавям книга към Библиотеката, или когато открия добра и полезна книга на книжния пазар в България. Затова я посещавайте често.

  1. Търсите въведение в християнството, кратка формулировка на християнската вяра.

  2. Вие сте християнски родител, който желае да даде християнско образование на децата си.

  3. Вие сте семеен, и искате да разберете правилното място на семейството, мъжа, жената, родителите и децата в Божия план за изкупление.

  4. Вие сте християнски работник или бизнесмен и искате да знаете как вашата вяра се прилага на работното място, в бизнеса, на пазара за работна ръка и на пазара за стоки и услуги.

  5. Вие сте учен или просто се интересувате от наука, и искате да знаете какъв е библейският възглед за науката.

  6. Искате да знаете какъв е библейският възглед за икономиката и за обществените науки като цяло.

  7. Искате да познавате християнската апологетика, как да защитавате логично и разумно вашата християнска вяра срещу невярващите.

  8. Искате да познавате библейската есхатология, какво Библията казва за бъдещето на земята и историята и за победата на Благовестието.

  9. Искате да знаете как да опровергавате лъжливите учения, които се разпространяват в църквите в България.

  10. Искате да познавате в дълбочина християнската теология – естеството на Бога, Триединството, естеството и делото на Исус Христос, спасението, изкуплението и оправданието, Божия Закон и неговата валидност днес, библейския мироглед и приложението на Библията в съвременния свят.


1. Търсите въведение в християнството, кратка формулировка на християнската вяра.

Най-добрата книга, от която да започнете, е Безусловна капитулация на Гари Норт. Книгата е написана просто, кратко, занимателно, но също е съдържателна и дава цялостно обобщение на християнската вяра относно всяка област на човешкия живот и дейност.

Следващата стъпка е да систематизирате своята вяра като редовно четете и запомняте въпроси от катехизиси. Започнете с Наставление във вярата на Жан Калвин. Продължете с Уестминстърската изповед и Катехизиси. Краткият Уестминстърски катехизис, който ще намерите там, е много полезен за тази цел, и особено за катехизиране на децата.

За по-подробно изследване на християнската вяра трябва да се задълбочите и да прочетете колосалния труд от около 2,000 страници на Жан Калвин, Институти на християнската религия.


2. Вие сте християнски родител, който желае да даде християнско образование на децата си.

Преди всичко трябва да сте наясно, че християнското образование не е само преподаване на библейски стихове. Цялото познание трябва да е подчинено на Исус Христос, и следователно цялото образование трябва да е основано върху цялостен библейски мироглед. Да, също и математиката и природните науки. Това изключва държавното образование от възможните алтернативи за християнския родител. Образованието трябва да е съзнателно и последователно основано върху библейското откровение, и само върху него. Образованието не е просто предаване на факти, то е поучение в религия, и за да могат вашите деца да останат в християнската вяра, вие трябва да се занимаете да ги образовате сами у дома, за да сте сигурни, че те ще имат правилното християнско образование. (За повече информация се свържете с нас.)

Затова трябва да започнете с библейската философия за християнското образование. Следните книги ще ви бъдат от голяма помощ:

Робърт Тобърн, Капан за деца

Стивън Пъркс, Обяснение на християнската философия за образованието

Трябва също да се запознаете с някои от проблемите на нехристиянското образование, за да знаете какво да избягвате като християнски родител. Затова трябва да прочетете Интелектуална шизофрения на Р. Дж. Ръшдуни.

След като имате философската основа, ви трябва познание за практическата организация на християнското домашно образование. Ще го получите от Дебра Бел и нейната чудесна книга, Пълно ръководство за домашно училище.

Възможните стратегии и учебни програми са много, и в това се състои превъзходството на домашното пред институционалното образование, че можете да избирате онази програма, която е най-подходяща за вашите деца и за вашата ситуация. Но все пак трябва да имате някаква стратегическа рамка, в която да вместите всички възможни програми и планове. Такава рамка ще ви даде книгата на Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума.

През всичките години на образование за вас ще е важно децата ви да не губят поглед от вярата на своите родители. Затова още в ранните години ги катехизирайте, т.е. научете ги на основните учения на вашата вяра. За тази цел използвайте книгата на Стивън Мийд, Възпитаване на сърцата, обучение на умовете.

Обърнете се също към издателство Нов Човек за да си купите книгата на Денис Питърсън, Разкриване на тайните на създанието, и Том Дули, Истинският разказ за Ноевия ковчег.


3. Вие сте семеен, и искате да разберете правилното място на семейството, мъжа, жената, родителите и децата в Божия план за изкупление.

Първо започнете от главата за „Семейството” в книгата на Гари Норт, Безусловна капитулация. Това ще ви даде рамката за по-нататъшни изучавания. Добавете към това книгата на Рей Сътън, Кой притежава семейството?, за да разбирате какви са основните опасности и предизвикателства пред вашето християнско семейство.

Много подробно изследване на библейския възглед за семейството ще намерите във фундаменталния труд на Р. Дж. Ръшдуни, Институти на библейския закон, конкретно в Глави 5 и 7, занимаващи се съответно с Петата и Седмата от Десетте заповеди. Полезна информация ще намерите и в Книга ІІ, глава 8 от друг фундаментален труд, Институти на християнската религия на Жан Калвин.

Някои от главите в томовете от икономическия коментар върху Библията на Гари Норт – Заветът на господството и Средство за господство – също се занимават със семейството и неговото място в Божия план.

Практически съвети за изграждане на християнски взаимоотношения между братята и сестрите в семейството можете да получите от книгата на Сара, Стивън и Грейс Моли, Да направим братята и сестрите си наши най-добри приятели.

На българския пазар можете да намерите книгите на Дъглас Уилсън издадени от издателство Динамик Консулт. Те са кратки и ясни, и дават добър поглед върху мястото на семейството в Божия план за историята. От същото издателство е и книгата на Тед Трип, Грижа за детското сърце.


4. Вие сте християнски работник или бизнесмен и искате да знаете как вашата вяра се прилага на работното място, в бизнеса, на пазара за работна ръка и на пазара за стоки и услуги.

Най-доброто начало в това е книгата на Денис Пийкок, Всемогъщият и синове: Да правиш бизнес по Божия начин.

След това трябва да се заемете да прочетете Заветът на господството на Гари Норт. Много от главите там съдържат библейски принципи за бизнеса, които трябва да използвате в изграждането на вашия бизнес, а също и в поведението на работното място, когато спестявате и харчите, и когато формирате семейния бюджет.


5. Вие сте учен или просто се интересувате от наука, и искате да знаете какъв е библейският възглед за науката.

Научен креационизъм на Хенри Морис е вашата първа книга тук; можете да я намерите от издателство Нов Човек. От същото издателство скоро ще излезе Разкриване на тайните на сътворението от Денис Питърсън. Свържете се с издателството за изобилие от други книги, които засягат различни въпроси относно сътворението и еволюцията.

Тук можете да прочетете кратката книга на Дечко Свиленов, Еволюция или сътворение?, както и Книгата с отговори на Кен Хам, където ще получите отговори на най-често задаваните въпроси относно библейския креационизъм.


6. Искате да знаете какъв е библейският възглед за икономиката и за обществените науки като цяло.

Трябва да започнете от две кратки книги на Гари Норт, Да наследиш земята и Честни пари. Те са като учебни помагала, и ще помогнат да придобиете обща представа за библейския възглед за икономиката и парите. Една глава в книгата на Гари Норт, Безусловна капитулация, е посветена на „Икономиката,” а друга на „Държавата.”

Два тома от единствения в историята икономически коментар на Библията са преведени и сложени в Библиотеката: Гари Норт, Заветът на господството (върху Битие) и Средство за господство (върху казусните закони в Изход).

Приложението на библейския възглед за икономиката можете да видите в няколко други книги. Книгата на Денис Пийкок, Всемогъщият и Синове: Да правиш бизнес по Божия начин дава конкретни житейски правила и насоки за християнския бизнес и работното място, както и принципи на натрупване на благосъстояние и дългосрочни инвестиции. В Пуританските икономически експерименти Гари Норт анализира икономическата практика на ранните заселници в американските колонии от гледна точка на Библията. В Производителните християни Дейвид Чилтън опровергава от библейска гледна точка „християнския” социалист Роналд Сайдър, който защитава държавен социализъм в името на Христос.

За икономическите следствия от Божия Закон прочетете Глава 8 от фундаменталния труд на Р. Дж. Ръшдуни, Институти на библейския закон.


7. Искате да познавате християнската апологетика, как да защитавате логично и разумно вашата християнска вяра срещу невярващите.

Тук можем да представим едно добро начало, което е книгата на превъзходния християнски апологет Грег Бансен, Винаги готови. Малката книжка на Р. Дж. Ръшдуни, Непогрешимостта: Неизбежен възглед, също е полезна като въведение в презумптивната апологетика.


8. Искате да познавате библейската есхатология, какво Библията казва за бъдещето на земята и историята и за победата на Благовестието.

Тук има много, което да прочетете. Трябва да започнете с някои кратки книги:

Гари Норт, Освобождение на планетата Земя

Дейвид Чилтън, Възстановеният рай

Вим Рийткерк, Бъдещата велика планета Земя

Денис Пийкок, Да спечелим битката за умовете на хората

По конкретната тема за Великото Поръчение на Исус в Матей 28:18-20 вижте книгата на Кенет Джентри, Величието на Великото Поръчение.

Книгата Откровение се е превърнала в опитно поле за хора със съмнително познание на Библията и с развинтено въображение, в чиито глави дрънкат чипове, антихристи и други митологии, чиято херменевтика идва от вестниците и новините по CNN. Ако не искате да сте един от тях, прочетете подробния, стих по стих коментар на Откровение на Дейвид Чилтън, Дни на въздаяние, за да получите библейско, тоест наистина основано единствено на Библията тълкувание на книгата Откровение.

За библейска обосновка, с множество библейски стихове, на оптимистичния възглед за Благовестието в историята, прочетете книгата на Кенет Джентри, Той ще владее.


9. Искате да знаете как да опровергавате лъжливите учения, които се разпространяват в църквите в България.

Книгата на Гари Демар „Чули сте, че е било казано” коментира 15 погрешни разбирания на Библията, които правят християните днес безсилни и практически безпомощни в съвременния свят.

В своята книга 75 библейски въпроса Гари Норт засяга три от областите, в които църквата днес допуска лъжливи антибиблейски учения: (1) чие дело е спасението на човека, (2) кой закон трябва да ръководи живота на индивидуалния човек и обществото, и (3) кой е законният цар на земята днес.


10. Искате да познавате в дълбочина християнската теология – естеството на Бога, Триединството, естеството и делото на Исус Христос, спасението, изкуплението и оправданието, Божия Закон и неговата валидност днес, библейския мироглед и приложението на Библията в съвременния свят.

Тук ще трябва да се приготвите да четете дебелите книги.

Ще започнете от Реформацията. Институтите на християнската религия на Жан Калвин, Робството на волята и Коментар върху Посланието към Галатяните на Мартин Лутер. За в бъдеще ще се опитаме да добавим коментарите на Калвин върху Библията, както и проповеди от Лутер.

От съвременните автори, засега трябва да четете Институти на библейския закон на Р. Дж. Ръшдуни. След време ще добавим и неговата Систематична теология, която покрива всяка област на християнското систематично познание.

Заключение

Ако сте намерили някоя добра християнска книга на българския пазар и смятате, че ще е полезна за християните, препоръчайте ми я. Ще я прегледам, и ако я намирам за полезна, ще я добавя към тази програма за четене.

И запомнете, никога няма такова нещо като „твърде много познание.” По-добре печален (Екл. 1:18), отколкото мъртъв (Осия 4:6).

Божидар Маринов