Възстановеният рай
Съдържание
Предговор

Част Първа
Глава 1

Част Втора
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7

Част Трета
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16

Част Четвърта
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23

Част Пета
Глава 24

Приложение А
Приложение Б
Библиография

   

Възстановеният рай
  Home     Дейвид Чилтън  

 

ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ

Книгите са важни при израстването на всеки християнин във вярата. Настоящата книга по никакъв начин не е последната дума по предмета; ако е въобще нещо, тя е само началото. Изброил съм книги, които трябва да бъдат полезни за онези, които желаят да се впуснат в по-задълбочено изучаване. Много от тях са били важни в моето собствено разбиране на есхатологията. Списъкът със сигурност не е завършен (например, би могла с основание да бъде прибавена една обширна част по църковна история), но основата е тук. Това, че изброявам някоя конкретна книга, не представлява пълно одобрение на нейното съдържание, но вярвам, че тези трудове като цяло си струват да бъдат прочетени от всеки сериозен изследовател на Писанието.

Господство: Теология и приложения

St. Athanasius. On the Incarnation. Translated and edited by Sister Penelope Lawson, C. S.M.V. New York: Macmillan Publishing Company, 1946.

Bark, William Carroll. Origins of the Medieval World. Stanford: Stanford University Press, 1958.

Berman, Harold J. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, A: Harvard University Press, 1983.

The Book of Psalms for Singing. Pittsburgh, PA: Board of Education and Publication, Reformed Presbyterian Church of North America, 1973.

Brown, Peter. Augustine of Hippo. Berkeley: University of California Press, 1967.

Chilton, David. Productive Christians in an Age of Guilt-Manipulators. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, third ed., 1985. Книгата е преведена на български: Дейвид Чилтън, Производителните християни във века на манипулаторите чрез вина.

De Graaf, S. G. Promise and Deliverance. Four vols. St. Catherine, Ontario: Paideia Press, 1977-81.

DeMar, Gary. God and Government. Three vols. Atlanta: American Vision Press, 1982, 1984, 1986.

Hodge, Archibald Alexander. Evangelical Theology: A Course of Popular Lectures. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1976.

Howard, Thomas. Evangelical Is Not Enough. Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1984.

Jordan, James B. The Law of the Covenant. Tyler, TX: Geneva Ministries, 1984.

________. The Sociology of the Church. Tyler, TX: Geneva Ministries, 1986.

MacGregor, Geddes. Corpus Christi: The Nature of the Church According to the Reformed Tradition. Philadelphia: The Westminster Press, 1958.

Marshall, Peter, and Manuel, David. The Light and the Glory. Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell Co., 1977.

Nisbet, Robert. History of the Idea of Progress. New York: Basic Books, Inc., 1980.

North, Gary. Backward, Christian Soldiers? An Action Manual for Christian Reconstruction. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1984.

________. 75 Bible Questions Your Instructors Pray You Won’t Ask. Tyler, TX: Spurgeon Press, 1984. Превод на български: Гари Норт, 75 библейски въпроса.

________. Unconditional Surrender: God’s Program for Victory. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1983. Превод на български: Гари Норт, Безусловна капитулация.

________. ed. The Journal of Christian Reconstruction, Vol. HI, No. 2 (Winter, 1976-77): Symposium on the Millenium.

________. ed. The Theology of Christian Resistance (Vol. 2 of Christianity & Civilization). Tyler, TX: Geneva Ministries, 1983.

________. ed. Tactics of Christian Resistance (Vol. 3 of Christianity & Civilization). Tyler, TX: Geneva Ministries, 1983.

Paquier, Richard. Dynamics of Worship: Foundations and Uses of Liturgy. Philadelphia: Fortress Press, 1967.

Rushdoony, Rousas John. The Foundations of Social Order: Studies in the Creeds and Councils of the Early Church. Fairfax, VA: Thoburn Press, [1968] 1978.

________. The Institutes of Biblical Law. Phillipsburg, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1973.

Schlossberg, Herbert. Idols For Destruction: Christian Faith and Its Confrontation with American Society. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1983.

Thoburn, Robert L. The Christian and Politics. Tyler, TX: Thoburn Press, 1984.

Van Til, Cornelius. The Defense of the Faith. Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., [1955] third rev. ed., 1967.

Wallace, Ronald S. Calvin’s Doctrine of the Christian Life. Tyler, TX: Geneva Ministries, [1959] 1982.

________. Calvin’s Doctrine of the Word and Sacrament. Tyler, TX: Geneva Ministries, [1953] 1982.

Warfield, Benjamin Breckinridge. Biblical and Theological Studies. Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1968.

Wines, E. C. The Hebrew Republic. Uxbridge, A: American Presbyterian Press, 1980.

Тълкуване на Библията

Brinsmead, Robert D. The Pattern of Redemptive History. Fallbrook, CA: Verdict Publications, 1979.

Caird, G. B., The Language and Imagery of the Bible. Philadelphia: The Westminster Press, 1980.

Farrer, Austin. A Rebirth of Images: The Making of St. John’s Apocalypse. Gloucester, MA: Peter Smith, [1949] 1970.

Jenkins, Ferrell. The Old Testament in the Book of Revelation. Grand Rapids: Baker Book House, [1972] 1976.

Kaiser, Walter C., Jr., Toward an Old Testament Theology. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978.

Kline, Meredith G. Images of the Spirit. Grand Rapids: Baker Book House, 1980.

________. Kingdom Prologue. Two vols. Privately printed syllabi, 1981, 1983.

Martin, Ernest L. The Birth of Christ Recalculated. Pasadena, CA: Foundation for Biblical Research, 2nd ed., 1980.

________. The Original Bible Restored. Foundation for Biblical Research, 1984. Pasadena, CA;

________. The Place of Christ’s Crucifixion: It’s Discovery and Significance. Pasadena, CA: Foundation for Biblical Research, 1984.

Terry, Milton S. Biblical Hermeneutics: A Treatise on the Interpretation of the Old and New Testaments. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1974.

Vos, Geerhardus. Biblical Theology: Old and New Testaments. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1948.

Есхатологични изследвания

Allis, Oswald T. Prophecy and the Church. Grand Rapids: Baker Book House, [1947], 1955.

Boettner, Loraine. The Millennium. Phillipsburg, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., [1957] rev. еd., 1984.

Brown, David. Christ’s Second Coming: Will It Be Premillennial? Grand Rapids: Baker Book House, [1876] 1983.

Campbell, Roderick. Israel and the New Covenant. Tyler, TX: Geneva Divinity School Press, [1954] 1983.

Fairbairn, Patrick. The Interpretation of Prophecy. London: The Banner of Truth Trust, [1856] 1964.

Kik, J. Marcellus. An Eschatology of Victory. Nutley, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1971.

King, Max R. The Spirit of Prophecy. Warren, OH: Max R. King, 1971.

Murray, Iain. The Puritan Hope: Revival and the Interpretation of Prophecy. London: The Banner of Truth Trust, 1971.

Ridderbos, Herman. The Coming of the Kingdom. St. Catherine, Ontario: Paideia Press, [19621 1978.

Rushdoony, Rousas John. God’s Plan for Victory: The Meaning of Postmillennialism. Fairfax, VA: Thoburn Press, 1977.

________. The Biblical Philosophy of History. Nutley, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., [1969] 1974.

Russell, J. Stuart. The Parousia: A Critical Inquiry into the New Testament Doctrine of Our Lord’s Second Coming. Grand Rapids: Baker Book House, [1887] 1983.

Vanderwaal, Cornelis. Hal Lindsey and Bible Prophecy. St. Catherine, Ontario: Paideia Press, 1978.

Коментари върху Библията

Alexander, Joseph. A. The Prophecies of Isaiah. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1976.

________. The Psalms Translated and Explained. Grand Rapids: Baker Book House, [1873], 1975.

Carrington, Philip. The Meaning of the Revelation. London: SPCK, 1931.

Chilton, David. The Days of Vengeance: An Exposition of Revelation. Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1987. Превод на български: Дейвид Чилтън, Дни на въздаяние.

Farrar, F. W. The Early Days of Christianity. Chicago and New York: Belford, Clarke & Company, 1882.

Farrer, Austin. The Revelation of St. John the Divine. Oxford: Clarendon Press, 1964.

Ford, J. Massyngberde. Revelation: Introduction, Translation, and Commentary. Garden City, NY: Doubleday and Co., 1975

Haldane, Robert. An Exposition of the Epistle to the Romans. Marshallton, DE: National Foundation for Christian Education, 1970.

Hedge, Charles. Commentary on the Epistle to the Romans. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., [1886] 1950.

Jordan, James B. Judges: Ancient Israel’s War Against Humanism. Tyler, TX: Geneva Ministries, 1985.

Moore, Thomas V. A Commentary on Haggai, Zechariah and Malachi. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, [1856] 1968.

Murray, John. The Epistle to the Romans. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1968.

Plumer, W. S. Studies in the Book of Psalms. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, [1867] 1975.

Rushdoony, Rousas John. Thy Kingdom Come: Studies in Daniel and Revelation. Fairfax, VA: Thoburn Press, [1970] 1978.

Stuart, Moses. A Commentary on the Apocalypse. Two vols., Andover: Allen, Merrill and Wardwell, 1845.

Sweet, J. P. M. Revelation. Philadelphia: The Westminster Press, 1979.

Swete, Henry Barclay. Commentary on Revelation. Grand Rapids: Kregel Publications, 1977.

Terry, Milton. Biblical Apocalyptic: A Study of the Most Notable Revelations of God and of Christ in the Canonical Scriptures. New York: Eaton and Mains, 1898.

Vanderwaal, Cornelis. Search the Scriptures. Ten vols. St. Catherine, Ontario: Paideia Press, 1979.

Wallace, Foy E., Jr. The Book of Revelation. Ft. Worth, TX: Foy E. Wallace Jr. Publications, 1966.

Wilcock, Michael. I Saw Heaven Opened: The Message of Revelation. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975.

Paradise Restored
Copyright © 1987 Dominion Press
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова, Dominion 777