Възстановеният рай
Съдържание
Предговор

Част Първа
Глава 1

Част Втора
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7

Част Трета
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16

Част Четвърта
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23

Част Пета
Глава 24

Приложение А
Приложение Б
Библиография

   

Възстановеният рай
  Home     Дейвид Чилтън  

 

ЧАСТ I

ЕСХАТОЛОГИЯ НА ГОСПОДСТВОТук ще седнеш въплътен, и ще царуваш тук -
И Господ, и човек, и Божи, и човешки син,
Помазан за вселенски цар. Аз цялата си власт
на тебе ще предам - царувай вечно и сияй
в достойнствата си и бъди върховен суверен
на всички княжества, престоли, власти и държави.
Пред теб коляно ще превият всички - на небето
и на земята и дълбоко под земята - в ада.

Джон Милтън, Изгубеният рай [3.315-22]
превод проф. Александър Шурбанов
София: изд. "Народна Култура" 1981

Paradise Restored
Copyright © 1987 Dominion Press
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова, Dominion 777