Възстановеният рай
Съдържание
Предговор

Част Първа
Глава 1

Част Втора
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7

Част Трета
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16

Част Четвърта
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23

Част Пета
Глава 24

Приложение А
Приложение Б
Библиография

   

Възстановеният рай
  Home     Дейвид Чилтън  

 

ЧАСТ V

ДО КРАИЩАТА НА ЗЕМЯТАСега аз зная, че е най-добре да съм покорен
и да обичам Господа в боязън, да пристъпвам
като пред неговия взор, да съблюдавам хода
на провидението му, да вярвам само в него;
че милостив към всичко свое, той надвива злото
с добро, посредством малкото постига често пъти
великото, чрез туй, което смятаме за слабост,
събаря всяка мирска сила, всяка мирска мъдрост -
чрез кротост; че страданието за светата правда
е доблестният път към най-високата победа
и че смъртта набожна е вратата на живота;
научил тази истина от примера на онзи,
когото аз приех за мой спасител всеблажен.

Джон Милтън, Изгубеният рай [12.561-73]
превод проф. Александър Шурбанов
София: изд. "Народна Култура" 1981

Paradise Restored
Copyright © 1987 Dominion Press
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова, Dominion 777