Възстановеният рай
Съдържание
Предговор

Част Първа
Глава 1

Част Втора
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7

Част Трета
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16

Част Четвърта
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23

Част Пета
Глава 24

Приложение А
Приложение Б
Библиография

   

Възстановеният рай
  Home     Дейвид Чилтън  

 

ЧАСТ II

РАЯТ: МОДЕЛ ЗА ПРОРОЧЕСТВОТОПряко през Едем на юг
протичаше река - пробила рунтавия склон,
под него тя минаваше, че Господ беше струпал
нарочно тази планина в градината си точно
над бързия поток, така че той през всички жили
на порестата твърд, засмукан от природна жажда,
възлизаше в прохладен извор, за да напои
градината, и многото му ручейчета, слени
надолу по поляната, се срещаха с потока,
излязъл пак из мрачния си проход под земята
и разделен оттук нататък в четири русла
на четири страни поел през толкова държави
прославени, които може да не се описват,
ако изкуството успее да разкаже друго:
как от сапфирния си извор палавите струи
подскачаха по дивни перли и по златен пясък,
блуждаеха в безброй извивки под листак надвиснал
и лееха навсякъде нектар, за да нахранят
цветя, за Рая годни, не с изкуство подредени
в лехи и сложни плетеници, а в природен дар
обилно пръснати навред - и хълм, и дол, и рът -
там, дето утринното слънце най-напред огрява
полето чисто и където сенки непрозирни
здрачават обедните дебри.

Джон Милтън, Изгубеният рай [4.223-46]
превод проф. Александър Шурбанов
София: изд. "Народна Култура" 1981

Paradise Restored
Copyright © 1987 Dominion Press
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова, Dominion 777