Възстановеният рай
Съдържание
Предговор

Част Първа
Глава 1

Част Втора
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7

Част Трета
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16

Част Четвърта
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23

Част Пета
Глава 24

Приложение А
Приложение Б
Библиография

   

Възстановеният рай
  Home     Дейвид Чилтън  

 

ЧАСТ III

БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЦАРСТВОТОТогава в небеса небесни ще възлезе той
с победа, тържествувайки през целия ефир
над свои врагове и твои; там ще разгроми
змията - княз на въздуха, през цялото й царство
в окови ще я повлече и там ще я заточи.
И тъй ще встъпи в славата сияйна, и отново
отдясно редом с Господа ще седне, извисен
над всички имена небесни.

Джон Милтън, Изгубеният рай [12.451-58]
превод проф. Александър Шурбанов
София: изд. "Народна Култура" 1981

Paradise Restored
Copyright © 1987 Dominion Press
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова, Dominion 777