Възстановеният рай
Съдържание
Предговор

Част Първа
Глава 1

Част Втора
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7

Част Трета
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16

Част Четвърта
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23

Част Пета
Глава 24

Приложение А
Приложение Б
Библиография

   

Възстановеният рай
  Home     Дейвид Чилтън  

 

ЧАСТ IV

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕИ сега с фученето на сприя
яви се колесницата на Бога, с гъста жар
пламтяща, с колела едно във друго и без впряг,
самата пълна с дух подвижен, ала в съпровод
от четворица херувими с образи четворни,
с крила и със снаги, осяти - сякаш със звезди -
с безброй очи, с безброй очи и върху колелата
берилови със шеметни огньове помежду им,
а пък над тях - кристален свод и върху него - трон,
изсечен от сапфир, изпъстрен цял с небесно-чист
янтар и с всички багри на дъждовната дъга.
На него той, въоръжен с доспехи от урим
сияен, изработени в божествена направа,
се изкачи, от дясната страна до него седна
Победата орловокрила, а лъкът висеше
на хълбока му и колчанът с мълнии тризъби,
и яростно около него се кълбеше дим,
изригваха безброй огньове и искри страхотни.

Джон Милтън, Изгубеният рай [6.749-66]
превод проф. Александър Шурбанов
София: изд. "Народна Култура" 1981

Paradise Restored
Copyright © 1987 Dominion Press
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова, Dominion 777