| Назад | Напред |

Книга II. ПОЗНАНИЕТО ЗА БОГА ИЗКУПИТЕЛ В ХРИСТОС, ПЪРВО РАЗКРИТ НА БАЩИТЕ ПОД ЗАКОНА, А СЛЕД ТОВА НА НАС В БЛАГОВЕСТИЕТО.
 1. Чрез падението и бунта на Адам целият човешки род е предаден на проклятие и се е изродил от първоначалното си състояние; учението за първоначалния грях.
 2. Сега човекът е лишен от свободата на избора и е вързан в нещастно робство.
 3. От извратеното естество на човека идват само проклети неща.
 4. Как Бог работи в човешките сърца.
 5. Опровержение на възражения, често поставяни в защита на свободната воля.
 6. Падналият човек трябва да търси изкупление в Христос.
 7. Законът е даден не за да ограничава под себе си народа на Стария Завет, а за да насърчава надеждата за спасение в Христос до Неговото идване.
 8. Обяснение на Моралния Закон (Десетте Заповеди).
 9. Христос, макар че е бил познат на юдеите под Закона, е подробно и ясно изявен едва в Благовестието.
 10. Подобието между Стария и Новия Завети.
 11. Разликата между двата завета.
 12. Христос трябваше да стане човек, за да изпълни служението на Посредник.
 13. Христос прие на Себе Си истинско естество на човешка плът.
 14. Как двете естества на Посредника правят една личност.
 15. За да познаваме целта, с която Христос беше изпратен от Бащата и какво ни е подарил, ние трябва преди всичко да видим три неща в Него: пророческото служение, царската власт и свещеничеството.
 16. Как Христос изпълнява служението на Изкупител, за да придобие спасение за нас. Тук също се разглеждат Неговата смърт и възкресение, както и Неговото възнесение в небето.
 17. Правилно и уместно се казва, че Христос заслужи Божията благодат и спасение за нас.

[Заглавна страница] [Книга I.] [Книга II.] [Книга III.] [Книга IV.] [Съдържание]