| Назад | Напред |

Книга III. НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ПОЛУЧАВАМЕ ХРИСТОВАТА БЛАГОДАТ: КАКВИ ПОЛЗИ ИМА ЗА НАС ОТ НЕЯ И КАКВИ СА СЛЕДСТВИЯТА ОТ НЕЯ.
 1. Нещата, говорени относно Христос, ни носят ползи чрез тайното действие на Духа.
 2. Вярата: Определение за нея и обяснение на качествата й.
 3. Нашето новорождение чрез вяра: Покаяние.
 4. Колко далеч от чистотата на Благовестието е всичко, което софистите в техните школи бърборят относно покаянието; разглеждане на изповедта и изкуплението.
 5. Добавките, които те прибавят към изкуплението, а именно, индулгенциите и чистилището.
 6. Животът на християнина; и първо, чрез какви аргументи Писанието ни подтиква към него.
 7. Обобщение на християнския живот: Отричане от себе си.
 8. Носенето на кръста, част от себеотричането.
 9. Размишление за бъдещия живот.
 10. Как трябва да използваме сегашния живот и неговите обстоятелства.
 11. Оправдание чрез вяра: Първо е определението за понятието и за същността.
 12. Трябва да издигнем умовете си до Божия съдебен престол, за да бъдем твърдо уверени в Неговото безплатно оправдание.
 13. Две неща, които трябва да се отбележат при безплатното оправдание.
 14. Началото на оправданието и неговото непрекъснато развитие.
 15. Самохвалството относно заслугите от дела унищожава нашето хваление към Бога за това, че ни е дарил правда, както и нашата увереност за спасение.
 16. Опровержение на лъжливите обвинения, с които папистите се опитват да хвърлят омраза върху това учение.
 17. Единодушието на обещанията в Закона и в Благовестието.
 18. Праведността от дела се извежда неправилно от наградата за праведността.
 19. Християнската свобода.
 20. Молитвата, която е главното упражняване на вярата, и чрез която всекидневно получаваме Божиите дарове.
 21. Вечният избор, с който Бог е предопределил някои за спасение, а други за унищожение.
 22. Потвърждаване на това учение със свидетелства от Писанието.
 23. Опровержение на лъжливите обвинения, с които това учение винаги е било несправедливо натоварвано.
 24. Изборът е потвърден от Божия призив; нещо повече, нечестивите довеждат върху себе си справедливото унищожение, за което са предназначени.
 25. Крайното възкресение.

[Заглавна страница] [Книга I.] [Книга II.] [Книга III.] [Книга IV.] [Съдържание]