| Назад | Напред |

Книга I. ПОЗНАНИЕТО ЗА БОГА СЪЗДАТЕЛ.
 1. Познанието за Бога Създател и за нас самите са взаимносвързани. Как са взаимно свързани.
 2. Какво означава да познаваме Бога и накъде е насочено познанието за Него.
 3. Познанието за Бога е естествено вложено в умовете на хората.
 4. Това познание е или подтиснато, или извратено, отчасти поради невежество, отчасти поради злоба.
 5. Познанието за Бога блести в наредбата на вселената и непрекъснатото й управление.
 6. Писанието е нужно като ръководство и учител за всеки, който иска да дойде при Бога Създател.
 7. Писанието трябва да бъде потвърдено от свидетелството на Духа. Така неговата власт може да бъде установена като сигурна; и е нечестива лъжа, че неговата вярност зависи от преценката на Църквата.
 8. Доколкото става въпрос за човешкия разум, налице са достатъчно сериозни доказателства за установяване на вярността на Писанието.
 9. Фанатиците, като изоставят Писанието и се опират на откровенията, отхвърлят всички принципи на благочестие.
 10. Писанието, за да поправя всякакво суеверие, издига единствено истинския Бог над всички богове на езичниците.
 11. Незаконно е да се приписва видима форма на Бога, и като цяло всеки, който издига идоли, въстава срещу истинския Бог.
 12. Как Бог да бъде така разграничен от идолите, че единствено на Него да се отдава съвършена почит.
 13. В Писанието, още от самото Сътворение, сме учени за едно естество на Бога, което съдържа три Личности.
 14. Дори в Сътворението на вселената и всички неща Писанието с безпогрешни белези разграничава истинския Бог от лъжливите богове.
 15. Разглеждане на човешкото естество като създадено, на качествата на душата, на Божия образ, на свободната воля и на първоначалната цялост на човешкото естество.
 16. Бог чрез Своята власт храни и поддържа света, създаден от Него, и управлява частите му чрез Своето провидение.
 17. Как можем с най-голяма полза за нас да прилагаме това учение.
 18. Бог така използва делата на нечестивите и така насочва техните умове да извършват Неговите съдби, че остава чист от всякакво нечестие.

[Заглавна страница] [Книга I.] [Книга II.] [Книга III.] [Книга IV.] [Съдържание]