| Назад | Напред |

Книга IV. ВЪНШНИТЕ СРЕДСТВА ИЛИ ОРЪДИЯ, ЧРЕЗ КОИТО БОГ НИ КАНИ В ХРИСТОВОТО ОБЩЕСТВО И НИ ДЪРЖИ ВЪТРЕ В НЕГО
 1. За истинската Църква. Задължението да развиваме единство с нея като майка на всички праведни.
 2. Сравнение между лъжливата и истинската Църква.
 3. За учителите и служителите в Църквата. Тяхното избиране и служение.
 4. За състоянието на Ранната Църква и начинът на управление преди папството.
 5. Древната форма на управление е крайно извратена от тиранията на папството.
 6. За върховенството на Римския престол.
 7. За началото и възхода на римското папство, до момента, в който то достига висота, при която свободата на Църквата е унищожена, и всяко истинско управление е заглушено.
 8. За властта на Църквата в членовете на вярата. Необузданият разврат на папската църква в унищожаването на чистотата на учението.
 9. За съборите и тяхната власт.
 10. За властта за създаване на закони. Жестокостта на папата и неговите привърженици в това отношение в тираничното подтискане и унищожаване на душите.
 11. За правосъдието в Църквата и злоупотребите с него, както се виждат в папството.
 12. За дисциплината в Църквата и нейното принципно използване в порицанието и отлъчването.
 13. За клетвите. Нещастните вплитания, причинени от неразумни клетви.
 14. За тайнствата.
 15. За Кръщението.
 16. За кръщението на деца. Неговото съответствие с Христовата наредба и естеството на белега.
 17. За Господната вечеря и ползите от нея.
 18. За папското причастие. Как то не само омърсява, но и унищожава Господната вечеря.
 19. За петте лъжливи тайнства. Доказване на тяхната неистинност и обясняване на техния истински характер.
 20. За държавната власт.

[Заглавна страница] [Книга I.] [Книга II.] [Книга III.] [Книга IV.] [Съдържание]