Той ще владее
Съдържание
Предисловие
Предговор
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Заключителни
бележки

Приложение А
Приложение Б
Библиография

   

Той ще владее
  Home     Кенет Л. Джентри  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предисловие, Гари Норт

Предговор

 

ЧАСТ I: ВЪВЕДЕНИЕ

1. Важността на есхатологията

2. Целта на този труд

3. Песимистичните милениални възгледи

4. Въведение в постмилениализма

 

ЧАСТ II: ТЪЛКУВАНЕ

5. Откровението на истината

6. Заветите на изкуплението

7. Божията праведност

8. Херменевтиката на Писанията

 

ЧАСТ III: ИЗЛОЖЕНИЕ

9. Сътворението

10. Очакване

11. Изпълнение

12. Разширяване

13. Завършек

 

ЧАСТ IV: КОНКРЕТНИ ОСОБЕНОСТИ

14. Времеви показатели

15. Характеристики

16. Действуващи лица

17. Откровение

 

ЧАСТ V: ВЪЗРАЖЕНИЯ

18. Прагматични възражения

19. Теологични възражения

20. Библейски възражения

 

ЧАСТ VI: ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение

Приложение А: Обществен антиномизъм

Приложение Б: Постмилениализмът и страданията

 

Библиография

He Shall Have Dominion
Copyright © 1992 Kenneth L. Gentry, Jr.
превод Copyright © 2001 Радослава Петкова, Dominion 777