Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Съдържание

Предговор

Част Първа

Глава 1
Трансформация на Класическото образование:
Библейско видение за домашното училище

Бягство от шаблона

Какво е Класическо образование?

Класически хуманизъм

Класически модел и метод

Християнски ограничения върху класическите методи

Какво имаме предвид под "класически"

Промяна отвътре навън

Стъпки на промяната

Възгледът на Писанието относно класическото гръцко образование

Характерни черти на библейския модел за образование

 1. Всяко истинско образование трябва да започва с Божието откровение.
 2. Единствената власт над образованието на децата е дадена на семейството у дома.
 3. Образованието трябва да подготвя напълно децата за живота на възрастни.
 4. Крайната цел на образованието е святост – отделяне за служение за Бога.

Защо да следваме Класическия модел и метод?

Не опитвайте това у дома

Подредбата на тази книга

Глава 2
Кой трябва да контролира образованието: Родителите или държавата?

Въведение

Първата и най-голяма Заповед

Цялата Заповед

Изложение на Второзаконие 6:4-9

Заповедта за единство

Заповедта за образование

Методът за образование

Следствията от тази Заповед за семейството

По-широките следствия от тази Заповед

Обобщение и заключение

Глава 3
Трябва ли християните да предпочитат училище с класна стая?

Въведение

Библейският ред

Защо не Класическо училище?

Десет проблема с училищата с класна стая

 1. Създават връзки, които лесно могат да нарушат и да се противопоставят на правилните връзки на власт и привързаност.
 2. Могат да създадат атмосфера на неблагочестиво съперничество вместо богоугодно предизвикателство.
 3. Създават междукултурен обмен извън контрола на родителите, създавайки ценности, които могат да са в конфликт с ценностите на родителите.
 4. Могат да бъдат академично непълноценни в много случаи просто поради неефективността на преподаване на еднакъв материал на множество деца на различни нива на учене.
 5. Възрастовото разделяне в тях насърчава формиране на възрастови групи като законен начин за разделение в обществото.
 6. Смесването на половете в тях може да създаде ситуации, които са неподходящи.
 7. Времето в училище извън дома, други следучилищни програми извън дома и училищна работа донесена у дома след училище - всички тези привличат ред и посвещение от семейството към училището.
 8. Има същностно противопоставяне между модела "наставник-ученик" и модела "учител-класна стая."
 9. Когато ученето бива изкуствено разделено от реалния живот, много неща остават ненаучени, което създава празнота за много неща, които трябва да бъдат научени чрез всекидневни примери.
 10. Неразумно прахосване на ресурси.

Проблемите на училищата с класна стая - Заключение

Предимството на домашното училище

Някои въпроси

Могат ли родителите да се справят с Класическото образование?

Колко дълго трябва да образоваме у дома?

Нашето дете не иска да учи у дома

Какво да правим с извънредните случаи?

Какво да правим с единствено дете в семейството?

Обобщение и заключение

Някои завършващи думи

Глава 4
Какво е "Тривиум"?

Въведение

Класически Тривиум

Приложен Тривиум

Тривиумен модел за образователното развитие на детето

Тривиумен метод за преподаване на предмети

Библейски Тривиум

Сравняване на Тривиума със сграда: Основи, структура, употреба

Сравняване на Тривиума с компютрите: Вход, обработка, изход

Развитие на познание, разбиране и мъдрост

Терминология на Тривиума

Съвременното образование не работи

Харвард, 1643

Три бележки относно съвременното образование

 1. Баналности, не Тривиум.
 2. Прекъсване на процеса на учене.
 3. Регресивно образование.

Образование основано на Тривиума срещу образование основано на резултата

Целият Тривиум накратко

Картината

Ниво на ранно познание (или етап на граматиката)

Ниво на познание (или етап на граматиката)

Ниво на разбиране (или етап на логиката)

Ниво на мъдрост (или етап на реториката)

Крайно завършващо ниво (или етап)

Обобщение

Въпрос

Как може да се излекува жертва на държавното училище?

Глава 5
Преподаване на езици

Аргумент за преподаване на класически езици

Защо да изучаваме чужди езици?

Християните трябва да имат някои убедителни причини

Допълнителен аргумент за изучаване на гръцки език

Допълнителен аргумент за изучаване на еврейски език

Допълнителен аргумент за изучаване на латински език

Принципи за изучаването на езици

Кои езици да изучаваме?

Ако е само един език, тогава гръцки

Ако са два езика, тогава гръцки и латински

Ако са три езика, какво ще кажете за латински, гръцки и еврейски?

Нива на владеене

Откъде да започнем?

Общ учебен курс

Първо ниво: Фокус върху речниковите умения
– Изучаване на знаците и звуците на езика

Въведение в древните азбуки

Отвъд азбуката

Второ ниво: Фокус върху граматическите умения
– Изучаване на граматиката и синтаксиса на езика

Сравнение на древните граматики

Три основни подхода към изучаване на формална граматика

 1. Традиционен или дедуктивен подход
 2. Естествен или индуктивен подход
 3. Програмно-интерактивен подход

Някои съвети и помощни средства

 1. Азбука и фонетика
 2. Четене на език
 3. Езикова тетрадка
 4. Речникови карти
 5. Четене и запомняне
 6. Напредък на ученика
 7. Сравнителна граматика
 8. Практиката, повторението и усиленият труд са класически

Трето ниво: Фокус върху свободното владеене
– Умение за превеждане и тълкуване на езика

Глава 6
Преподаване на логика

Аргумент за преподаване на логика

Какво е логика?

Думи, изречения и смисъл

Защо е важно да се изучава логика?

Полилогизъм

Логика и морал

Логика и а-моралност

Духовната способност за логика

Каква е нашата отговорност?

За какво е полезна логиката?

Отхвърлянето на логиката води до отхвърляне на Бога

Принципи за изучаване на логика

Определение и описание на логиката

Формална логика

Неформална логика

 1. Класифициране
 2. Определение
 3. Аргумент
 4. Решаване на проблеми
 5. Грешки на неформалната логика
 6. Техники за пропаганда
 7. Методи за манипулиране

Общи бележки относно изучаването на логика

Материали на логиката

Гордост, сарказъм, цинизъм и логика

Тетрадка по логика

Изучаване на логика заедно

Преди тринадесетгодишна възраст – Фокус върху основни логически умения

Тринадесетгодишна възраст и след това

Общ учебен курс

Учебна програма в три стъпки

Първа стъпка: Начало около тринадесетгодишна възраст – Фокус върху неформалната логика

Втора стъпка: Около петнадесетгодишна възраст и след това – Фокус върху практикуването на логика

Трета стъпка: Около шестнадесетгодишна възраст и след това – Фокус върху по-тънките подробности на логиката

Някои въпроси

Глава 7
Преподаване на риторика

Аргумент за преподаване на риторика

Принципи за изучаване на риторика

Определение и описание на риториката

Петте части на класическата риторика

Някои общи бележки относно изучаването на риторика

 1. Ранно развиващи се.
 2. Късно развиващи се.
 3. Подготвяне на бъдещи ученици по риторика.
 4. Изучаване на риторика чрез практикуване.
 5. Усилената работа в крайна сметка си заслужава.
 6. Библейските принципи за риториката.
 7. Призвани за общуване.
 8. Полагане на високи стандарти за граматика и логика.
 9. Стандарти за риторика.
 10. Момчета и момичета.

Общ курс на изучаване

Преди десетгодишна възраст – Фокус върху речниковия запас

Десет до дванадесетгодишна възраст – Фокус върху правопис и граматика

Тринадесет до шестнадесетгодишна възраст - Фокус върху съчинение, аргументация и говорене

Шестнадесет до осемнадесетгодишна възраст – Фокус върху изследване и дебат

Няколко думи относно политическата коректност

Глава 8
Принципи за изучаване на литература

Въведение

Принципи на културата

Ценности на културата

Цели на културата

Как да се отнасяме към другите култури?

Павел в Атина

Уроци, които можем да научим от Павел в Атина

Какво е класика?

Как да класифицираме литературата?

Четири категории в литературата

Избор на четива

Да изгориш или да не изгориш?

Десет принципа за избор на четива

 1. Правете каквото е угодно на Господа.
 2. Не следвайте света.
 3. Не позволявайте на света да ви следва.
 4. Времето ни през деня е ограничено.
 5. Старо не означава добро.
 6. Това полезно ли е?
 7. Дали това насърчава добри навици?
 8. Дали четенето на това ще развие моето образование?
 9. Дали този материал има дълготрайна стойност?
 10. Когато се съмнявате, оставете го настрана.

Къде да поставите границата

Подходящи възрасти

Критично четене

Въпроси

 1. Святите мъже в Библията не търсят ли светска мъдрост?

  Примери или изключения?
  Примерът на Павел

 • Нямаме ли нужда да бъдем културно грамотни?

  Културният отговор
  Литература и история
  Познаване на културата
  Митологии: Древни и съвременни

 • Как трябва да подхождаме към класическата литература?

  Похитители на изчезналите изкуства

  1. Новозаветна употреба.
  2. Практическа употреба.
  3. Апологетична употреба.
  4. Образователна употреба.
 • Как да поддържаме правилното разделение?

  Как да останем чисти?

 • Глава 9
  Прилагане на принципите за изучаване на историческа литература

  Три основополагащи принципа за изучаване на история

  1. Ниво на познание: "Историята се повтаря."
  2. Ниво на разбиране: "Миналото е ключът към бъдещето."
  3. Ниво на мъдрост: "Който не изучава историята, е обречен да я повтаря."

  Въведение в изучаването на история

  Диаграма за оценка на исторически документи

  Стойността на първичните източници

  Какво е първичен източник?

  Кое е важно в първичния източник?

  Какво е вторичен източник?

  Пристрастия, тълкувания и други изкривявания

  Критерии за критическо оценяване на източници

  Повече от една гледна точка

  Исторически заблуди

  Примерен модел за съчетаване на история и литература

  Древна Гърция и съвременните й цивилизации

  Глава 10
  Различни методи и подходи към домашното училище на основата на Тривиума

  Въведение

  1. Метод на "готовия пакет" (Scope and Sequence Method)

  2. Метод на Шарлот Мейсън (обучение чрез навици)

  3. Метод на "никакво училище" (обучение чрез средата)

  4. Подход на тематични пакети (Unit Study Approach)

  5. Стандартен класически подход

  6. Принципен подход (Principle Approach)

  7. Формално или неформално ранно академично обучение

   Изследвай, и ще откриеш

   Морална основа за академичното обучение

   Против снизхождението

   Напрягане на мозъка

   Обърнато решение

   Пълнене на кофи или палене на огън

   Подготовка за академично развитие

   Идеалното и реалното

   Не вкарвайте класната стая в дома

   Обобщение

  8. Всеки метод и подход има своето място


  Част Втора
  ПРАКТИЧЕСКИ ТРИВИУМ

  Глава 11
  Ниво на ранно познание: Десет неща, които трябва да правите преди десетгодишна възраст

  Уводни бележки

  Препоръчителен учебен курс

  1. Четене и писане

   Фонетика
   Изкуствено предизвикана неспособност за четене
   Тетрадка по английски език
   Преписване на текстове
   Колко писане е достатъчно

  2. Устен преразказ

   Как да развием преразказа

  3. Научаване наизуст

  4. Чуване и слушане

   Три неща, които трябва да не правите
   Хронологична таблица
   Тетрадка по история
   Съкратени издания или цели книги
   Нехристиянски книги
   Не мога да насмогна с четенето на детето ми
   Тишина докато се чете на глас
   Книги на аудиокасети

  5. Семейно поклонение

  6. Изкуства и занаяти

  7. Екскурзии с учебна цел

   Предпазване на детето в библиотеката

  8. Работа и служение

  9. Дисциплина

   Социализацията и момичетата
   Не иска да работи
   Мир в дома
   Покорство с раздразнение
   Почакай докато баща ти се върне
   Немотивиран син

  10. Игра и откривателство

   Майка за всички времена

  Обобщение на десетте неща, които трябва да правите преди десетгодишна възраст

  Препоръчителен дневен режим за семейства, в които всички деца са под десетгодишна възраст

  Глава 12
  Ниво на напреднало познание: Десет неща, които трябва да правите с деца от десет до дванадесет години

  Уводни бележки

  Препоръчителен учебен курс

  1. Семейно поклонение

  2. Литература и четене на глас

   Запомняне наизуст и изразително четене

  3. История

   Хронологичното изучаване на история
   Принципи за избор и използване на учебник по история
   Ръководено от интереса изучаване на историята
   Тетрадка по история
   Изложения и конкурси по история
   Да се научим да използваме библиотеката

  4. Съчинение

   Преписване на текстове и диктовка
   Дневници и писма
   Начални умения за схематично изложение
   Използване на учебна програма за съчинение
   Мрази да държи молив
   Математика и моливи
   Диктовка

  5. Правопис и английска граматика

   Два метода за изучаване на граматика и правопис
   Използване на стари ръководства по правопис
   Тетрадка по английски език
   Използване на ръководството по правопис на Уебстър
   Защо трябва да се правят диаграми на изреченията?

  6. Латински и гръцки

   Латински и гръцки за малки деца
   Препоръки при изучаване на гръцки
   Начало на систематично изучаване на гръцки и латински
   Създаване и поддържане на тетрадка по гръцки или латински език

  7. Ранна логика

  8. Аритметика

   Започване на изучаването на аритметика (математика) на десетгодишна възраст
   Нашето изследване върху ранната неформална математика
   Какво препоръчваме за математиката (и за граматиката)
   Аналогия с архива
   Аналогия с компютъра
   По-добро използване на времето
   Отношението на осемнадесети век към математиката
   Математика преди десетгодишна възраст
   Математика на десетгодишна възраст
   Математика на единадесет и дванадесет годишна възраст
   Учебникова математика
   Джон Куинси Адамс и математиката
   Неразвита математика?
   Математика и тестове
   Усилена работа или раздразнение
   Седяща математика

  9. Природни науки

  10. Изкуства и музика

  11. Някои допълнителни съображения

   Класически каубои

   Какво да правя с това момче

  Колко време да отделите за академично обучение

  Обобщение на десетте неща, които трябва да правите от десет до дванадесетгодишна възраст

  Препоръчителен дневен режим за семейства с едно или две деца на ниво на напреднало познание (десет до дванадесет) и деца на ниво ранно познание (под десет)

  Глава 13
  Ниво на разбиране: Десет неща, които трябва да правите с деца от тринадесет до петнадесет години

  Уводни бележки

  Препоръчителен учебен курс

  1. Семейно поклонение

  2. Четене на глас

  3. История и литература

   1. Хронологична или водена от интересите

   2. Препоръки за съчетаване на история и литература
   3. Пример за урок по история и литература

  4. Съчинение

   1. Писмен преразказ

   2. Писмени обобщения
   3. Есета, творческо писане и нататък

  5. Речи и дебати

   Изразително четене и речи
   Ползите от дебатите
   Ресурси за речи и дебати

  6. Езици

  7. Логика

  8. Математика

  9. Природни науки

   Научни изложения и състезания
   Креационизъм

  10. Изкуства и музика

  Ролята на бащата

  Обобщение на препоръчителния учебен курс за младежи от тринадесет до петнадесетгодишна възраст

  Препоръчителен дневен режим за семейства с поне едно дете на нивото на разбиране

  Глава 14
  Ниво на мъдрост: Десет неща, които трябва да правите с деца от шестнадесет до осемнадесет години

  Уводни бележки

  Препоръчителен учебен курс

  1. Семейно поклонение

  2. Четене на глас

  3. История и литература

   Пример за урок по история и литература

  4. Риторика (включва съчинение, реч и дебати)

   Как се пише реферат

  5. Държава, икономика и право

   Държавно устройство на шестнадесетгодишна възраст
   Икономика на седемнадесетгодишна възраст
   Право на осемнадесетгодишна възраст

  6. Езици

  7. Логика

   Логика на шестнадесетгодишна възраст
   Логика на седемнадесетгодишна възраст
   Логика на осемнадесетгодишна възраст и нагоре
   Относно употребата на материали по логика
   Как да използваме Introductory Logic, от Уилсън и Нанс

  8. Математика

  9. Природни науки

   Други идеи за изучаване на природни науки

  10. Изкуства и музика

  Отвъд академичните дисциплини

  Подготовка за брака

  Изкарване на прехраната и управление на дома

  Обобщение на десетте неща, които трябва да правите от шестнадесет до осемнадесетгодишна възраст

  Препоръчителен дневен режим за семейства с поне едно дете на нивото на мъдрост

  Глава 15
  Завършващо ниво: Деветнадесетгодишна възраст и нататък

  Съжалявам, училището никога не свършва

  Ниво на познание: Как стигнахме дотук

  Ниво на разбиране: Принципи за вземане на решения и поставяне на цели

  Какво ще кажем относно колежа

  Десет причини да отидем в колеж

  Седем причини да не отидем в колеж

  Възражение: Смятам, че колежът е най-добрият път

  Неща, които трябва да помним, когато се подготвяме за колежа

  Колежът и класическото образование в хуманитарни науки

  Ниво на мъдрост: Домашното училище продължава цял живот

  Следващата стъпка в домашното училище

  Третата стъпка в домашното училище

  Заключение

  За по-нататъшно изучаване

  Глава 16
  Заключение: Целите в живота започват от дома

  Определение за образование

  Нашите грешки

  Някои въпроси

  Твърде малко или твърде много?

  Дали е твърде късно да започна с Тривиума?

  Завършваща молитва

  Да пеем хваленията на домашното училище: Псалм 127


  Приложение 1
  СТАТИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Статия 1
  Изгубените методи за учене, от Дороти Сейърс

  Твърде много специализиране не е добро

  Резултатите от съвременните образователни методи

  Учебната програма на Тривиума

  Правилна и неправилна употреба на предмети

  Прогресивно връщане

  Трите етапа на учене

  Етап на граматиката

  Етап на логиката

  Етап на риториката

  Възрасти за различните етапи

  Тривиумът е достатъчен

  Образователният капитал е вече изразходван

  Истинската цел на образованието

  Статия 2
  Тривиумът в Писанието

  Тривиум на способностите

  Основен речников запас

  Еврейски речник

  Гръцки речник

  Текстове, където основният речник на Тривиума се среща на едно място

  Текстове, където се среща идеята за Тривиума

  Няколко кратки наблюдения

  Статия 3
  Древното образование: Еврейско, гръцко и римско

  1. Еврейско образование: Обучение за служение на Бога

  2. Гръцко образование: Обучение за служение на обществото

  3. Римско образование: Обучение за служение на държавата

  Статия 4
  Средновековното образование: Седемте свободни изкуства

  1. Тривиум

  2. Квадривиум

  Статия 5
  Образованието на свещениците

  Статия 6
  Металогикон на Йоан от Солзбъри: Защита на Тривиума от дванадесети век

  Статия 7
  Учебен курс от шестнадесети век

  Статия 8
  Сравнение на древните азбуки

  Общи бележки

  Схема за транскрипция

  Сравняване на четири азбуки, буква по буква

  Допълнителни коментари върху азбуката

  Класически гласни букви и звукове

  Петте класически гласни звука

  Книги относно класическото произношение

  Статия 9
  За християнското учение, от Августин

  Статия 10
  Християнската употреба на логиката

  Основните закони на логиката

  Статия 11
  История и изследване върху преподаването на математика

  Формална аритметика на десетгодишна възраст, твърде рано или твърде късно?

  Историческата гледна точка

  Какво са правели древните

  Какво са правели в средните векове и след това

  Кога се е променило

  Обобщение на историческите свидетелства

  Изследване

  Неефективно, точка

  Децата не стават по-добри по математика, но се научават да мразят училището

  Частичен резерв

  Доведи ги до абстракция

  Отлагане на уроците по математика

  Две години преди математиката

  Хорейската война

  Мор казва по-малко

  Мозъкът, знае се, бива навехнат, когато се напрегне

  Тогава какво да правим?

  Статия 12
  Образование основано на резултата срещу образование основано на Тривиума

  Древното гонение на Тривиума

  Юлианус Редививус

  Сравняване на противоположностите

  Принципи

  Ценности

  Цели

  Заключение

  Статия 13
  Мястото на състезанията във вашата учебна програма

  Състезанията са големи мотиватори

  Участието в състезания развива уменията за изследване

  Състезанията могат да съберат всичко на едно място

  Състезанията развиват качества на характера

  Предимствата на времето

  Как да избираме състезания

  Няколко предупреждения

  Списък на Trivium Pursuit на национални състезания и изпити с достъп за домашни ученици

  Статия 14
  Семейно изучаване на Библията по Тривиума

  Избор на превод на Библията

  Четене на Библията

  Практическо прилагане на Тривиума

  Учебни Библии

  След изучаването

  Статия 15
  Създаване на клуб за речи и дебати в домашното училище

  Цели

  Препоръки за ръководителите

  Препоръчително разписание за срещите

  Статия 16
  Указания за публични речи

  Пет неща, на които трябва да обръщате внимание, когато правите тълкувателно четене или произнасяте реч

  Правилно дишане и почивка, когато говорите и водите спор

  Произношение, изговаряне, дикция

  Интонация


  Приложение 2
  РЕСУРСИ

  Въведение

  Честно предупреждение

  Как да използвате този списък

  Общ указател

  1. Класическо образование

  2. Общо за домашното училище

   2A. Обща подготовка

   2B. Дисциплина

   2C. Тематични пакети

   2D. Принципен подход

  3. Език

   3A. Фонетика

   3B. Читанки

   3C. Преписване на текстове

   3D. Правопис

   3E. Английска граматика

   3F. Схема на изречението

   3G. Схематично изложение

   3H. Съчинение

   3I. Проучване

   3J. Устен преразказ

  4. Риторика

   4A. Учебници

   4B. Съчинение

   4C. Наръчници и учебници по стил на английски език

   4D. Изразително четене

   4E. Речи

   4F. Дебати

  5. Литература

   5A. Четене на глас

   5B. Книги

   5C. Класика

   5D. Книги на аудиокасети

  6. История

   6A. Истории и учебници

   6B. Препечатки на стари учебници по история

   6C. Каталози

   6D. Първични източници

   6E. Времеви диаграми

   6F. География

   6G. Разни

  7. Държавна власт, право и икономика

  8. Езици

   8A. Учебни програми за изучаване на езици

   8B. Избрани книги на латински език

   8C. Избрани книги на гръцки език

   8D. Избрани книги на еврейски език

   8E. Други ресурси

   8F. Текстове с паралелни преводи

   8G. Избрани текстове на латински език

   8H. Избрани текстове на гръцки език

  9. Математика

  10. Логика

   10A. Учебни програми по начална логика - Ниво на познание

   10B. Учебни програми по логика - Нива на разбиране и на мъдрост

   10C. Други ресурси

  11. Библия и теология

   11A. Помощни средства за библейско изучаване

   11B. Семейно поклонение

   11C. Теология

   11D. Семейни молитви

   11E. Изповеди и катехизиси

   11F. Каталози

   11G. Версии на Библията

  12. Философия

  13. Природни науки

   13A. Учебници

   13B. Микроскопи и друго оборудване

   13C. Изучаване на природата

   13D. Креационизъм

  14. Изкуства и музика

   14A. Изкуства

   14B. Разбиране на изкуството

   14C. Учебни програми по изкуства

   14D. Разбиране на музиката

   14E. Теория на музиката

  15. Други ресурси


  * * * * *
  Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
  Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
  превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева